Aspose.Cells for Android via Java 20.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-40792ODS dosyası için pivot tablo oluşturulmadıYeni özellik
CELLSJAVA-43221XLT dosyası yüklenirken “java.lang.NullPointerException” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43222Bir XLS dosyası yüklenirken “com.aspose.cells.CellsException: formül verileri bozulmuş olmalıdır…” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43223Bir XLS dosyası yüklenirken “java.lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43226Resmin verileri alınırken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-432342014’ten önceki veriler Pivot Tablodan okunmuyorBöcek
CELLSJAVA-43210Yanlış değer #Aspose.Cells tarafından okunan değerBöcek
CELLSJAVA-43215XLSM dosyası PDF’e dönüştürülemiyorBöcek
CELLSJAVA-43219Farklı sayfalara formül referansı eklemek bozuk Excel çalışma kitabıyla sonuçlanırBöcek
CELLSJAVA-43232YUVARLAK işlev sorunuBöcek
CELLSJAVA-43243Komşu hücrenin formülü değiştirilirken formül alınamadıBöcek
CELLSJAVA-43217XLSX’den XPS’e yazdırma arka plan biçimlendirmesini kaybediyorBöcek
CELLSJAVA-43224Fiziksel bir yazıcıya yazdırırken sorunBöcek
CELLSJAVA-43241Excel alanından görüntü oluştururken Çizgi Yüksekliği ve Kenarlık sorunuBöcek
CELLSJAVA-43209SmartMarkers kullanılırken setRepeatFormulaWithSubtotal(true) beklenen sonuçları vermiyorBöcek
CELLSJAVA-43213Aspose.Cells 20.6, Office 365’te (sürüm 2005 Derleme 12827.20268) form denetimleriyle iyi çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-43214XLS’i XLSX’e çevirirken bozuk bir XLSX dosyası üretiyorBöcek
CELLSJAVA-43216XLS’den XLSX’e dönüştürme - şekil için yazı tipi kalınlığı ve konumu değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-43228Oluşturulan XLS korumalı görünümdeBöcek
CELLSJAVA-43231Değiştirmelerden sonra çıktı dosyasında hataBöcek
CELLSJAVA-43242Head etiketinin dışında bulunan stil etiketlerinden biriBöcek
CELLSJAVA-43157Şelale grafiği oluşturulurken özelleştirilmiş veri serisi rengi korunmazBöcek
CELLSJAVA-43240Excel’i PDF’e dönüştürürken şekillerde/nesnelerde istenmeyen satır sonlarıBöcek
CELLSJAVA-43255Excel’de PDF’e dönüştürmede performans sorunuBöcek
CELLSJAVA-43250Genişletilmiş etiket hücreleri SmartMarker’da birleştirilmezBöcek
CELLSJAVA-43253SmartArt’ta metni değiştirdikten sonra dosyayı OoxmlSaveOptions kullanarak kaydetmek, XLS’i XLSX’e dönüştürürBöcek
CELLSJAVA-43263Bir hücre dolgu rengi ve koşullu biçimlendirme ayarlandığında SmartMarker sorunuBöcek
CELLSJAVA-43269Pivot sayfasından değer alınamıyorBöcek
CELLSJAVA-43272Ölçeklenebilir genişlik ayarlandıktan sonra görüntü küçülüyorBöcek
CELLSJAVA-43280Pivot tablo yenilemesinden sonra filtre sorunuBöcek
CELLSJAVA-43281Pivot tablo sorununu yenileBöcek
CELLSJAVA-43285Pivot tablo yenilendikten sonra statik filtreler kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-43288Ortaya çıkan XLSB dosyası, dosyayı XLSB’e kaydederken bozukBöcek
CELLSJAVA-43289Pivot tablonun yenilenmesinden sonra filtre sorunuBöcek
CELLSJAVA-43293PivotTable.refreshData() sonrasında filtre seçenekleriyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43279Değerler, getStringValue() kullanılarak düzgün bir şekilde getirilmiyorBöcek
CELLSJAVA-43291ızgara içeriği gösterilmiyorBöcek
CELLSJAVA-43037PDF dönüşümünde yazı tipi sorunuBöcek
CELLSJAVA-43249Fiziksel yazıcılar, XPS ve PDF yazıcıyı kullanırken yazdırma sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-43254Elektronik tabloyu resme dönüştürürken yazı tipi farkıBöcek
CELLSJAVA-43266Java sürümü, varsayılan olarak geçerli kullanıcı yazı tipleri klasöründen yazı tipi yüklemeyi desteklemiyorBöcek
CELLSJAVA-43268Excel’den TIFF’e dönüştürme - bazı değerler " #" karakterleri ile değiştirilirBöcek
CELLSJAVA-43275Aspose.Cell for Java 20.8 com.aspose.cells.CellsException: ZipFile için HataBöcek
CELLSJAVA-43277Yükseklik genişlik oranıyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43245Excel dosyası PDF’e dönüştürüldükten sonra birleşik grafik doğru görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-43276XLSX’i PDF’e dönüştürürken satır sonu sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-43261SmartMarker: Sayı Formatı Yüzdesi ile group:merge kullanıldığında, genişletme sonucu yanlışBöcek
CELLSJAVA-43265XLSX dosyası yüklenemiyorBöcek
CELLSJAVA-43270Çalışma sayfasını kopyalarken içerik çoğaltma (katıştırılmış Word)Böcek
CELLSJAVA-43271WaterFall Grafiği SetAsTotal özelliğini korumuyorBöcek
CELLSJAVA-43287Otomatik filtre eklemek çalışma kitabını bozarBöcek
CELLSJAVA-43290XML Elektronik Tablo 2003 dosyasını MS Excel çalışma kitabı biçiminde kaydederken işleme geri dönmüyorBöcek
CELLSJAVA-43225Hücreden dize değeri alınırken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43229setKeepUnparsedData(false) seçeneğiyle XLSM dosyası yüklenirken istisnaİstisna
CELLSJAVA-43238NPE (java.lang.NullPointerException) ile hesaplama başarısız oluyorİstisna
CELLSJAVA-43199HTML’e kaydetme sırasında “java.lang.NegativeArraySizeException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43170HesaplamaFormula yönteminde CellsExceptionİstisna
CELLSJAVA-43267Sayfadaki pivot tablo hesaplanırken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

ICustomFunction arayüzünü eskimiş olarak işaretler.

Bu arayüz bazen kullanıcılar için belirsizliğe ve yanlış anlamalara neden olur. Kullanıcı, bunun yerine özel işlevleri işlemek için daha kullanışlı ve esnek API’ler sağlayan AbstractCalculationEngine’i kullanmalıdır.

CalculationOptions.CustomFunction özelliğini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanSoyutHesaplamaMotoru onun yerineICustomFunction tarafındanCalculationOptions.CustomEngine Emlak.

Workbook.CalculateFormula(bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanWorkbook.CalculateFormula(Hesaplama Seçenekleri) bunun yerine yöntem.

Worksheet.CalculateFormula(bool, bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanWorksheet.CalculateFormula(CalculationOptions, bool) bunun yerine yöntem.

Cell.Calculate(bool, ICustomFunction) yöntemini geçersiz olarak işaretler.

Lütfen kullanCell.Hesapla(Hesaplama Seçenekleri) bunun yerine yöntem.

DocxSaveOptions sınıfını ve SaveFormat.Docx sıralamasını ekler

Çalışma kitabını .docx dosyaları olarak kaydetmek için seçenekleri ve sıralamayı temsil eder.

PptxSaveOptions sınıfını ve SaveFormat.Pptx sıralamasını ekler

Çalışma kitabını .pptx dosyaları olarak kaydetmek için seçenekleri ve sıralamayı temsil eder.

PowerQueryFormulaFunction sınıfını ekler

Güçlü sorgu formül işlevini temsil eder.

SaveOptions.UpdateSmartArt ekler ve OoxmlSaveOptions.UpdateSmartArt özelliğini siler

Dosyaları kaydederken akıllı sanat şekillerinin metninin güncellenip güncellenmediğini gösterir.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, int indeksi, string destCellName) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObjet kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, ListColumn listColumn, string destCellName) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObjet kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.

SlicerCollection.Add(ListObject tablosu, ListColumn listColumn, int satır, int sütun) yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak ListObjet kullanarak yeni bir Dilimleyici ekleyin.

Cells.RemoveDuplicates() yöntemini ekler.

aşırı yüklenmiş yöntemCells.Yinelenenleri Kaldır(…) tüm sayfadaki yinelenen satırları kaldırmak için kullanıcının rahatlığı için.

TickLabels.DisplayNumberFormat özelliğini ekler.

Onay etiketlerinin görüntü numarası formatını alır ve ayarlar.

Cells.GetViewRowHeight() ve Cells.GetViewRowHeightInch() yöntemini ekler.

Görünüm satırı yüksekliğini alır.

Enum SheetType.InternationalMacro ekler.

Yeni sayfa türü ekler: uluslararası makro.

PivotFieldCollection.iterator() yöntemini ekler.

Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

PivotItemCollection.iterator() yöntemini ekler.

Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

Workbook.IsWorkbookProtectedWithPassword özelliğini ekler.

Yapının ve pencerenin parola ile korunup korunmadığını gösterir.

PowerQueryFormulaParameters ve PowerQueryFormulaParameter sınıfları ekleyin

Güç sorgusu formül parametrelerini temsil eder.

AbstractCalculationEngine.ProcessBuiltInFunctions özelliğini ekler

Performans ve kullanıcının kolaylık değerlendirmesi için, bu özelliği ekler ve varsayılan değerini false olarak yaparız, böylece kullanıcı yerleşik motor tarafından desteklenmeyen işlevlere konsantre olabilir. Kullanıcının mevcut uygulaması iseSoyutHesaplamaMotoru bazı yerleşik işlevlerin hesaplamasını değiştirdi, kullanıcı bu özelliği geçersiz kılmak için geçersiz kılmalıdoğru itibaren20.9.

TxtLoadOptions.HasTextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasında hücre değerleri için metin niteleyicisi olup olmadığını belirtir.

TxtLoadOptions.TextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasındaki hücre değerleri için metin niteleyicisini belirtir.

HtmlSaveOptions.ImageScalable özelliğini ekler

Görüntü genişliğini açıklamak için ölçeklenebilir birimin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Özelliğin varsayılan değeridoğru.

Slicer.AlternativeText özelliğini ekler

Slicer nesnesinin açıklayıcı (alternatif) metin dizesini alır veya ayarlar.

Slicer.ColumnWidthPixel özelliğini ekler

Dilimleyicinin her sütunu için genişliği piksel birimi cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.HeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin yüksekliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.IsLocked özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin kilitli olup olmadığını gösterir.

Slicer.IsPrintable özelliğini ekler

Dilimleyici nesnesinin yazdırılabilir olup olmadığını gösterir.

Slicer.LeftPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin sol sütunundan yatay uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.LockedAspectRatio özelliğini ekler

En boy oranının kilitlenip kilitlenmediğini gösterir.

Slicer.Placement özelliği ekler

Çizim nesnesinin altındaki hücrelere iliştirilme şeklini temsil eder. Özellik, bir nesnenin çalışma sayfasındaki yerleşimini kontrol eder.

Slicer.RowHeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicideki her satırın yüksekliğini piksel cinsinden döndürür veya ayarlar.

Slicer.Title özelliğini ekler

Geçerli Dilimleyici nesnesinin başlığını belirtir.

Slicer.TopPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin en üst satırından dikey uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.WidthPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin genişliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Worksheet.PaneState özelliğini ve PaneStateType numaralandırmasını ekler.

Çalışma sayfasındaki bölmenin durumunu temsil eder.

OdsLoadOptions.RefreshPivotTables özelliğini ekler.

.ods dosyaları yüklenirken pivot tablonun yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.

FilterColumn.IsDropdownVisible özelliğini ekler.

Bu sütun için Otomatik Filtre düğmesinin görünür olup olmadığını gösterir.

Eski Filter.Visibledropdown özelliği.

KullanmakFilterColumn.IsDropdownVisible yerine.

CopyOptions.KeepMacros özelliğini ekler.

Makroların hedef çalışma kitabında tutulup tutulmadığını gösterir. Yalnızca orijinal çalışma kitabı makro içermediğinde etkilidir.

Aşırı yükleme Workbook.Copy(Workbook,CopyOptions) yöntemini ekler.

Çalışma kitabını seçeneklerle kopyalar.

WarningType.InvalidAutoFilterRange numaralandırmasını ekler.

Aralığın otomatik olarak filtrelenemediği uyarı türünü temsil eder.

Chart.DisplayNaAsBlank özelliğini ekler.

#YOK’un boş değer olarak görüntülenip görüntülenmediğini belirtir.

CrossType.Minimum numaralandırmasını ekler.

Minimum değerde kesişen eksenleri temsil eder.

XlsbSaveOptions.ExportAllColumnIndexes özelliğini ekler.

XLSB dosyaları kaydedilirken tüm hücreler için sütun dizinlerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.