Aspose.Cells for Android via Java 21.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43396Excel sayfasını metin dosyasına dönüştürmek, baştan tek alıntıyı kaldırır
CELLSJAVA-43386Veriler alfa olmayan sayısal karakterler içerdiğinde sıralama çalışmıyor
CELLSJAVA-43452Excel işlevi kullanan Japon takvimi doğru okunmuyor
CELLSJAVA-43466CellsException: Odaları içe aktarırken ZipFile hatası
CELLSJAVA-43403HTML olarak kaydedilirken metin yerleşimi sola kaydırıldı
CELLSJAVA-43421HTML’i Excel’e dönüştürürken kaçış ve satır sonu karakterleri doğru şekilde işlenmedi
CELLSJAVA-43427Veri Çubukları ile Koşullu Biçim HTML Dışa Aktarmada Değerleri Göster
CELLSJAVA-434286 punto Yazı Tipi ile birleştirilmiş muhasebe formatı, HTML’deki sayıları bozar
CELLSJAVA-43429HTML’de Dikey Metin Hizalamalı Metin Kayboluyor
CELLSJAVA-43407Dosyayı kaydettikten sonra Excel formülleri atlanıyor/değiştiriliyor
CELLSJAVA-43419PDF’de özel sayı biçimi doğru görüntülenmiyor
CELLSJAVA-43374Ekli Excel dosyaları PDF’e dönüştürülürken yinelenen grafik etiketleri
CELLSJAVA-43409Grafiğin çıktı görüntüsünde beklenmeyen Veri etiketleri belirdi
CELLSJAVA-43411Grafikten görüntüye dönüştürmede çalışmayan yazı tipi değiştirme uyarıları
CELLSJAVA-43414Xls’den PDF’ye dönüştürme sorunu
CELLSJAVA-43425Üstbilgi-Altbilgi, Excel’e aktarıldığında ilk sayfada kullanılamaz
CELLSJAVA-43433Başvurulan resim PDF’de oluşturulmadı
CELLSJAVA-43434SmartMarker dinamik formülü yanlış genişleyen hücre stiline sahip
CELLSJAVA-43435Akıllı İşaretçiler dinamik formülü, hücreleri formüldeki sütunlara göre değil, sol genişletilmiş sütuna göre ekler
CELLSJAVA-43450Pivot tablo yenileme sorunu
CELLSJAVA-43444Regresyon: getLastSavedUniversalTime yanlış tarih döndürür
CELLSJAVA-43446Cells Değişiklikleri İzleme İstisnası
CELLSJAVA-43448Regresyon: Liste için geçersiz referans
CELLSJAVA-43457Kopyalanan çalışma kitabını kaydederken sonsuz döngü
CELLSJAVA-43442GridWeb bahar demosunda başlık bağlantılarına tıklandığında veri sıralama ile ilgili sorun
CELLSJAVA-43443GridWeb Java’de düzenleme moduyla ilgili sorun
CELLSJAVA-43455EmbedStandardWindowsFonts false olarak ayarlanırken ASCII olmayan karakterler için yazı tipleri PDF’de gömülü değildir
CELLSJAVA-43449Grafik öğelerinin yazı tipi ailesi “Calibri"den “Aktiv Grotesk"e değiştirilemiyor
CELLSJAVA-43454X Ekseni etiketleri kesilir
CELLSJAVA-43445Regresyon: .numbers dosyaları için eksik satır verileri
CELLSJAVA-43463Dosyayı kaydettikten sonra zaman çizelgesi bozuldu
CELLSJAVA-43464PivotField.hideItem() çıktı dosyasında etkili olmaz
CELLSJAVA-43470Bir HTML belgesi içe aktarılırken “th” etiketi içindeki “br” etiketinden sonraki metin kesiliyor
CELLSJAVA-43481Bir hücreden yanlış formülü alma
CELLSJAVA-43490Belge özellikleri çıkarılamıyor
CELLSJAVA-43491Veri tablosunu kullanan formülün değeri doğru şekilde çıkarılamıyor
CELLSJAVA-43498zh_CN yerel ayarı için sayısal değerin biçimlendirilmiş sonucu yanlış
CELLSJAVA-43451Excel dosyasının içeriği yanlış görüntüleniyor ve ChangeStyle (yay) demosu düzgün çalışmıyor
CELLSJAVA-43484İçerik düzeni, Excel’de PDF oluşturmayla tutarsız
CELLSJAVA-43465Excel’i PDF’e dönüştürürken birkaç grafik dizisi eksik
CELLSJAVA-43468Excel’de PDF oluşturmaya yönelik düz çizgi denklemiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-43432XLS dosya biçimi yeniden kaydedilirken grafik içeriği uyuşmuyor
CELLSJAVA-43475Regresyon: Çizgiye sarılmış hücreler kesilir
CELLSJAVA-43478Regresyon: NUMBERS - PDF, çok fazla veri eksik
CELLSJAVA-43485Gerileme: ODS’den PDF’i oluştururken ekstra içerik
CELLSJAVA-43492Bir XML (SpreadsheetML) dosyasının dönüştürülmesi, XLS ve XLSX çıktılarındaki “Ad Tanımı"ndaki Gizli ayarı kaldırır
CELLSJAVA-43417Büyük dosyadan XLSX açılırken istisna oluştu
CELLSJAVA-43431java.lang.NullPointerException, en son sürüm 21.3 ile Cells.deleteColumn() çağrılırken ortaya çıktı, oysa 21.2 ile çalışıyor
CELLSJAVA-43437Değerlendirme modunda diğer sayfa sayfalarına tıklandığında IndexOutOfBoundsException
CELLSJAVA-43459Özel GlobalizationSettings ile getFormulaLocal() içindeki NullPointerException
CELLSJAVA-43447GridWeb’de özel stil dosyası kullanılırken “java.lang.NullPointerException” istisnası oluştu
CELLSJAVA-43439Çalışma Kitabı yüklemesinde NegativeArraySizeException oluşuyor
CELLSJAVA-43453Workbook.save yönteminde NullPointerException
CELLSJAVA-43486Bir HTML belgesini Çalışma Kitabına dönüştürürken NullPointerException

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası için StartAccessCache()/CloseAccessCache() yöntemlerini ekler.

Kullanıcılara daha iyi performansla toplu modda verilere erişme yeteneği sağlayın.

TxtSaveOptions.ExportQuotePrefix ve TxtLoadOptions.TreatQuotePrefixAsValue özelliklerini ekler.

Kullanıcılara, CSV/TSV dosyalarını dışa/içe aktarırken hücrenin değerinin baştaki tek alıntısıyla nasıl yapacaklarına karar verme yeteneği sağlayın.

GlobalizationSettings.GetCollationKey(string,bool) ve Compare(string,string,bool) yöntemlerini ekler.

Kullanıcılara varsayılan dize karşılaştırma kurallarını geçersiz kılma olanağı sağlayın. Bazı yerel ayarlar veya dize değerleri için, dize karşılaştırmasının varsayılan kuralı beklenen kural olmayabilir (formül hesaplama, sıralama vb. gibi bazı özelliklerin sonucu ms excel’de olması gerekenden farklıdır). Böyleyse, kullanıcı bu yöntemleri beklenen kuralla geçersiz kılabilir (örneğin, kullanıcı yoğun bakım kitaplığının uygulamasını kullanabilir).

Enum ImageType.WebP’yi ekler.

Weppy görüntüsünü temsil eder.

OleObject.SetEmbeddedObject() yöntemini ekler.

Simgenin otomatik olarak güncellenip güncellenmediğini kontrol etmek için.

WorkbookDesigner.LineByLine özelliğini ekler.

Akıllı işaretleyicilerin satır satır işlenip işlenmediğini gösterir.

HtmlSaveOptions.ExportCellCoordinate özelliğini ekler.

Dosyayı html’ye kaydederken boş olmayan hücrelerin excel koordinatlarının dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer false’tur. Çıktı html’sini excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

AutoFitterOptions.DefaultEditLanguage özelliğini ekler.

Varsayılan düzenleme dilini alır veya ayarlar.

Slicer.AddPivotConnection(PivotTable pivot) yöntemini ekler.

Dilimleyici için PivotTable bağlantısı ekler.

Slicer.RemovePivotConnection(PivotTable pivot) yöntemini ekler.

Dilimleyicinin PivotTable bağlantısını kaldırır.

TxtSaveOptions.ExportAllSheets özelliğini ekler.

Tüm çalışma sayfalarının dosyaya aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Dafaut değeri, MS Excel olarak yanlıştır.

FileFormatType.Numbers09 numaralandırmasını ekler.

.numbers 09 dosya biçimini temsil eder. Ve FileFormatType.Number daha sonra en son.numbers dosya biçimi türünü temsil edecektir.

WorkbookSettings.SetPageOrientationType() yöntemini ekler.

Tüm dosya için yazdırma sayfası yönlendirme türünü ayarlar.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisAutomatic numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.Automatic numaralandırmayı kullanın.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisMidpointe num’u siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.Midpoint numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarAxisPosition.DataBarAxisNone numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarAxisPosition.None numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarBorderType.DataBarBorderNone numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarBorderType.None numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarBorderType.DataBarBorderSolid numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarBorderType.Solid numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarFillType.DataBarFillGradient numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarFillType.Gradient numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarFillType.DataBarFillSolid numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarFillType.Solid numaralandırmasını kullanın.

Eskimiş DataBarNegativeColorType.DataBarColor numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarNegativeColorTypeColor numaralandırmasını kullanın.

Eski DataBarNegativeColorType.DataBarSameAsPositive numaralandırmasını siler.

Bunun yerine DataBarNegativeColorType.SameAsPositive numaralandırmasını kullanın.

Eski OleObject.FileFormatType numaralandırmasını siler.

Bunun yerine OleObject.FileFormatType numaralandırmasını kullanın.

Eski DynamicFilterType.Februray listesini siler.

Bunun yerine DynamicFilterType.February numaralandırmasını kullanın.

GridCells.MoveRange() yöntemini ekler.

Aralığı hareket ettirir.

GridCells.InsertRange() yöntemini ekler.

Shift seçeneğiyle bir aralık ekler.

GridCells.DeleteRange() yöntemini ekler.

Shift seçeneğiyle bir aralığı siler.

Cell.IsErrorValue özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bu özellik yalnızca formül hücreleri için geçerlidir. Diğer özelliklerle tutarlı olması için 21.6’dan itibaren formül dışı hücreleri de kontrol ediyoruz ve değeri hata değeri ise, aynı zamanda doğru değerini döndürüyoruz. Kullanıcı, yalnızca formül hücreleri için hata değerini kontrol etmesi gerekiyorsa, önce Cell.IsFormula özelliğini kontrol edebilir.

Cell.Value özelliğinin davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, hücre tarih saat olarak biçimlendirilmişse ve değeri sayısalsa, bu özellik her zaman DateTime nesnesini döndürür. 21.6’dan itibaren bu özellik, maksimum geçerli DateTime değerini aşarsa sayısal değeri kendisi döndürür. Bu değişiklikle, döndürülen nesne ms excel’in formül çubuğunda gösterilenle tutarlıdır.

Cell.IsNumericValue özelliğini ekler.

Kullanıcının bir hücrenin değerinin sayısal değer (int, double, datetime) olup olmadığını kontrol etmesi için uygun ve verimli bir yol sağlar.

Cell.SetSharedFormula()/SetArrayFormula()/SetDynamicArrayFormula() aşırı yüklenmiş yöntemlerini ekler.

Dizi formüllerini ve paylaşılan formülleri önceden tanımlanmış değerlerle ayarlama desteği.

Enum PdfFontEncoding’i ekler.

Pdf gömülü yazı tipi kodlamasını temsil eder.

PdfSaveOptions.FontEncoding özelliğini ekler.

Pdf’de gömülü yazı tipi kodlamasını alır veya ayarlar.

SlicerCacheItem.Value özelliğini ekler.

Dilimleyici öğesi için etiket metnini döndürür. Sadece oku.

GlobalizationSettings.GetProtectionNameOfPivotTable() yöntemini ekler.

PivotTable’daki koruma adını alır.

FileFormatUtil.FileFormatToSaveFormat yöntemini ekler.

Dosya biçimini kaydetme biçimine dönüştürür.