Aspose.Cells for Android via Java 22.12 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44890GridWeb için openpassword ile içe aktarma dosyasını destekler
CELLSJAVA-43645Dikdörtgenin “3-D-format” özelliği doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSJAVA-44936Tablo görüntüsü (PNG) DPI ayarlarını ayarla
CELLSJAVA-44937Grafik görüntüsü (JPG) DPI ayarlarını belirleyin
CELLSJAVA-44998Satır içi stiline neden olan çift alıntı HTML’de başarısız oldu
CELLSJAVA-44884XLSX’den HTML’e veya PDF’e dönüşümden sonra liste numaraları yanlış
CELLSJAVA-44883Pivot tablo içeren çalışma kitabı, içinde pivot tablo işlendikten sonra bozuluyor
CELLSJAVA-44879GridWeb için biçimlendirilmiş sonuç Cell.DisplayStringValue’dan farklıydı.
CELLSJAVA-44327Grafikten görüntüye dönüştürmede siyah beyaz pasta dilimlerinde gösterilen kenarlıklar ve daha az çizgi
CELLSJAVA-44853ekseni açısındaki veriler, grafikten görüntüye dönüştürmede Excel ile aynı değil
CELLSJAVA-44854Y ekseni adımındaki veriler, tablodan görüntüye dönüştürmede Excel ile aynı değil
CELLSJAVA-44904Excel grafiklerini JPG dönüştürmeye dönüştürürken yaşanan sorunlar
CELLSJAVA-44850Bir XLT dosyasını içe aktarırken, en son kaynak dosyalarıyla en son Aspose.Cells.GridWeb sürümüyle en son demolar kullanılarak metin tam olarak görüntülenmiyor
CELLSJAVA-44857Bir Excel belgesini açmak için en son kaynak dosyalarla Aspose.Cells.GridWeb for Java v22.8 sürümünü kullanırken, hücrelerin etkisi orijinal belgeden farklı
CELLSJAVA-44903SVG yorumlama beklendiği gibi çalışmıyor
CELLSJAVA-44909Birden fazla satır kalın yapıldığında diğer satırlara gereksiz yere taşıyormuş gibi görünüyor.
CELLSJAVA-44888“+” ve “-” dönüştürüldükten sonra kayboldu - Excel’den HTML oluşturmaya
CELLSJAVA-44775Grafikten görüntü işlemeye grafikte çakışan grafik etiketleri
CELLSJAVA-44882Grafikten görüntüye oluşturma - Etiketlerden biri halka grafiğin içindedir
CELLSJAVA-44943XLSX - PDF: Grafik etiketleri doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSJAVA-44928XLS ila PDF: Bir görüntü için yetersiz veri
CELLSJAVA-44910Excel’i HTML’e dönüştürün, binlerce benzer küçük resim elde edin
CELLSJAVA-44944Tabloları yeniden boyutlandırmak hücrelerin biçimlendirmesini değiştirir
CELLSJAVA-44948HTML Excel’e dönüştürülürken resimler sayfada görüntülenemiyor
CELLSJAVA-44970Gölge efektini optimize edin
CELLSJAVA-44967v22.6.0 ve sonraki sürümlerde farklı değer döndüren getDataLabels().getText() grafiği
CELLSJAVA-44969Excel’i HTML’e dönüştürün, veri etiketleri hataları gösteriyor
CELLSJAVA-44949PowerPoint slayda Excel aralığını farklı formatta resim olarak eklerken şeffaflık değişti
CELLSJAVA-44985Excel’den HTML’e dönüştürme - grafik açıklaması görünmüyor ve çizim alanı kesiliyor
CELLSJAVA-44952Genişliğe ilişkin DataBar.toImage yöntemiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-44986Görüntüler Div’deyken içe aktarılan resimler bir satırda hizalanmıyor
CELLSJAVA-44987Html yüklenirken bazı resimler başkaları tarafından kapsanıyor
CELLSJAVA-44988Html yüklenirken metin döndürülmez
CELLSJAVA-44989Html yüklenirken div’deki yazı tipi ayarları kayboluyor
CELLSJAVA-44997HTML’de Excel’e dönüştürme işleminde kaybolan veriler ve biçimlendirmeler
CELLSJAVA-44999Aspose.Cells Özel GlobalizationSettings, pivot tablonun çoğu için çalışmıyor
CELLSJAVA-44898GZIPInputStream’den okuma bazen 22.7 ve daha yeni sürümlerde sahte “Dosya bozuk” hatası veriyor
CELLSJAVA-44881XLS dosyası yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 15070” istisnası
CELLSJAVA-44908Büyük XLSB dosyaları yüklenirken “java.lang.OutOfMemoryError: Java yığın alanı” istisnası
CELLSJAVA-44929Regresyon: Workbook.calculateFormula() üzerinde “java.lang.NullPointerException”
CELLSJAVA-44927Excel dosyasını HTML’e dönüştürürken “java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 5, Size: 5” istisnası
CELLSJAVA-44939Bir Excel dosyasını okumaya çalışırken “java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Dize dizini aralığın dışında: 0” hatası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Satır eklemek için hücrelerin sayfa dışına taşınması sınırını değiştirdi

Eski versiyonlarda eğer formatlama ayarları yapılmış fakat değeri olmayan hücreler varsa ve sayfa dışına taşınacaksa insert işlemine izin verilmez. 22.10’dan itibaren, bu tür durumlar için ekleme işlemine izin verilir ve bu tür davranışlar artık ms excel ile aynıdır.

DataModelConnection sınıfını ekler

Bir veri modeli bağlantısını belirtir.

Chart.ChangeTemplate(byte[]) yöntemlerini ekler

Önceden ayarlanmış şablon dosyasıyla grafik türünü değiştirin.

ChartCollection.Add(byte[] data, string dataRange, bool isVertical, int topRow, int leftColumn,int rightRow, int bottomColumn) yöntemini ekler.

Önceden ayarlanmış şablon dosyasıyla grafik ekler.

Cell.IsDynamicArrayFormula özelliğini ekler

Hücre formülünün dinamik dizi formülü(true) veya eski dizi formülü(false) olduğunu gösterir.

SparklineGroup.SparklineCollection özelliğini geçersiz kılar ve SparklineGroup.Sparklines özelliğini ekler

Bunun yerine SparklineGroup.Sparklines özelliğini kullanın.

Worksheet.SparklineGroupCollection özelliğini geçersiz kılar ve Worksheet.SparklineGroups özelliğini ekler

Bunun yerine Worksheet.SparklineGroups özelliğini kullanın.

Enum JsonExportHyperlinkType ekler

Json dosyalarına köprü verme türünü temsil eder.

JsonUtility.ExportRangeToJson(Range, JsonSaveOptions) ekler ve eskimiş ExportRangeToJson(Range, ExportRangeToJsonOptions) yöntemini ekler

Bunun yerine JsonUtility.ExportRangeToJson(Range, JsonSaveOptions) kullanın.

PivotTable.DataFieldHeaderName özelliğini ekler

PivotTable’daki değer alanı alan başlığının adını alır ve ayarlar.

Range.SetStyle(Style,System.Boolean) yöntemini geçersiz kılar

Bayrak ayarlandığında yalnızca açıkça ayarlanan biçimlendirmenin üzerine yaz

PivotField.NonAutoSortDefault özelliğini ekler

Bu pivot alana uygulanacak bir sıralama işleminin otomatik sıralama işlemi mi yoksa basit bir veri sıralaması mı olduğunu gösterir.

GlobalizationSettings.GetDataFieldHeaderNameOfPivotTable() yöntemini ekler

PivotTable’daki değer alanı alan başlığının yerel adını alır.

Chart.PlotVisibleCellsOnly özelliğini ekler ve Chart.PlotVisibleCells özelliğini geçersiz kılar.

Bunun yerine Chart.PlotVisibleCellsOnly özelliğini kullanın.

JsonSaveOptions.ExportEmptyCells özelliğini ekler.

Boş hücrelerin null olarak dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir.

JsonSaveOptions.ExportHyperlinkType özelliğini ekler.

Json’a dışa aktarma köprüsünün türünü temsil eder.

JsonSaveOptions.ExportNestedStructure özelliğini ekler.

Üst-alt hiyerarşi Json yapısı olarak dışa aktarılır.

JsonSaveOptions.SkipEmptyRows özelliğini ekler.

Boş satırların atlanıp atlanmadığını gösterir.

Eski SheetRender.GetPageSize(System.Int32) yöntemini siler

Bunun yerine SheetRender.GetPageSizeInch(System.Int32) kullanın.

Eski WorkbookRender.GetPageSize(System.Int32) yöntemini siler

Bunun yerine WorkbookRender.GetPageSizeInch(System.Int32) kullanın.

Eski AutoShapeType.TextWave3 ve AutoShapeType.TextWave4 numaralandırmasını siler

Bunun yerine UseAutoShape.TextDoubleWave1 ve UseAutoShape.TextDoubleWave2 kullanın.