Aspose.Cells for Android via Java 22.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44162Formülleri kaldırmadan harici bağlantıyı kaldırma desteği
CELLSJAVA-44214GridWeb için satırları otomatik sığdırma desteği
CELLSJAVA-44205Grafiğin koordinat eksenleri için yerel ayara bağlı birim metnini destekleyin
CELLSJAVA-44238GridWeb için sunucu yeniden başlatıldıktan sonra oturumu sürdürme desteği
CELLSJAVA-44317Bu xlsx dosyasındaki metin bozuk
CELLSJAVA-44126Cell.getDependents(), hücrenin formülü ayrıştırılmamışsa İstisna atar
CELLSJAVA-44161Bir çalışma kitabını başka bir çalışma kitabına aktarırken harici formülde hata
CELLSJAVA-44130Veri etiketlerinin metni, çıktı grafiği görüntüsüne sarılır
CELLSJAVA-44204csv için sayfalandırma sorunu
CELLSJAVA-43934Pasta grafiği etiketleri, grafiği değiştirdikten veya güncelledikten sonra Excel ile eşleşmiyor
CELLSJAVA-44122HTML dışa aktarılırken veri etiketleri Excel’dekinden farklı
CELLSJAVA-41949Çalışma Kitabı XLSX & HTML biçimlerine kaydedilirken içerik farklı işleniyor
CELLSJAVA-44207HTML’e dışa aktarırken satır yüksekliği artıyor
CELLSJAVA-44233XLSX dosyasını dönüştürürken sonsuz döngü
CELLSJAVA-44271Excel’i PDF’e dönüştürürken, manuel dönüştürme durumuna kıyasla çıktı konumu kayar
CELLSJAVA-44197XLSX’i PDF’e dönüştürürken, pivot tablo zaman çizelgesi şekli (pencere) görüntülenmiyor
CELLSJAVA-44267Pivot tablo içeren çalışma kitabı bozuluyor
CELLSJAVA-44114XLSX - PDF: XLSX dosyasındaki Bilimsel sayı biçimindeki veriler, PDF çıktı dosyasındaki verilerle eşleşmiyor
CELLSJAVA-44293Yeniden kaydedilen Excel dosyasının, MS Excel’de açılırken kurtarılması gerekiyor
CELLSJAVA-43194Resimler yanlış gösteriliyor
CELLSJAVA-44243GridWeb bahar demo kaydetme dosyası jdk1.8’de başarısız oldu
CELLSJAVA-44276249.xls dosyası için düzenleme hücresinden sonra satır içeriğiyle satır başlığı yüksekliği uyuşmazlığı
CELLSJAVA-44284bug.xlsx dosyası için bellek istisnasını yükseltin
CELLSJAVA-44229td içeriği div etiketiyle sarıldığında formül kaybolur
CELLSJAVA-44247PDF’ye dönüştürülürken tek satırlık metin kaydırılıyor
CELLSJAVA-44175Çakışan Halka Grafik Etiketleri ile ilgili sorun
CELLSJAVA-44192Grafikteki kategori ekseni öğe adı Excel’de kesilerek PDF’e dönüştürülür
CELLSJAVA-44233XLSX dosyasını dönüştürürken sonsuz döngü
CELLSJAVA-44263Grafik etiketi metninin yönünün dikey olarak ayarlanması etkili olmuyor
CELLSJAVA-44268Chart.toPdf yönteminde “java.lang.NullPointerException” istisnası
CELLSJAVA-44302Excel dosyası HTML’e dönüştürüldükten sonra koordinat ekseninin metin yönü yanlış
CELLSJAVA-44314Grafikten görüntüye dönüştürmede yanlış grafik kategorisi eksen etiketleri
CELLSJAVA-44274SVG biçimi, PDF’i okumak veya işlemek için destekleniyor mu?
CELLSJAVA-44369şekil yüksekliği doğru değil
CELLSJAVA-44366Sayfa içeriğinin yeni bir sayfa sayfasına kopyalanması ve html olarak kaydedilmesi, Excel matematik formülü stilinin anormal olmasına neden olur
CELLSJAVA-44408Değiştirdiğimiz 2 satırı genişlettiğimizde Cell yüzde formatı kayboluyor
CELLSJAVA-44341Cell Excel’de DOCX çıktısında DOCX’e dönüştürmede genişlik doğru değil
CELLSJAVA-44383Koşullu biçimlendirme, özel özellikler eklendikten sonra çalışmayı durdurdu
CELLSJAVA-44370Excel dosyası açılıp Aspose.Cells ile kaydedildiğinde bozuluyor
CELLSJAVA-44344XLSX çıktısında aralıkların yatay kopyalanmasıyla ilgili sorun
CELLSJAVA-44363satır başlığı yüksekliği dosyadaki satır içeriğiyle eşleşmiyor
CELLSJAVA-44349görüntü/şekil, GridWeb için sunucu yeniden başlatıldıktan sonra korunacaktır
CELLSJAVA-44367Sütun grafiğinin rengi, html’ye dönüştürülürken beyaza döner
CELLSJAVA-44328Excel dosyası HTML olarak kaydedilirken Excel grafiklerinin bazı veri etiketleri kayboluyor
CELLSJAVA-44193Grafikteki kategori ekseni öğelerinin açısı, Excel’de PDF dönüşümünden farklıdır
CELLSJAVA-44314Grafikten görüntüye dönüştürmede yanlış grafik kategorisi eksen etiketleri
CELLSJAVA-44332Cell xlsx’i html’ye dönüştürürken altı çizili bağlantı kaldırılamıyor
CELLSJAVA-44234data.xls dosyası için yetersiz bellek sorunu
CELLSJAVA-44246Boş dosya için “geçersiz endrow dizini” istisnası
CELLSJAVA-44258Dosya için boş işaretçi istisnası
CELLSJAVA-44311HTML dosya biçimine dönüştürülürken “java.lang.OutOfMemoryError: Java öbek alanı” istisnası
CELLSJAVA-44285Workbook.calculateFormula() çağrılırken “java.lang.ClassCastException: com.aspose.cells.n2f, com.aspose.cells.o90’a aktarılamaz” istisnası
CELLSJAVA-44323İmza satırı eklenirken istisna
CELLSJAVA-44361CellsException, xlsx’i html’ye dönüştürürken ortaya çıktı

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Dış bağlantıları çalışma kitabından kaldırma davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, URL’si “Eklentiler” içeren harici bağlantıyı kaldırmıyoruz. Bu tür davranışlar, bazı kullanıcıların özel gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu tür bir çözümün kusuru açıktır: Kullanıcılar, harici referanslar için herhangi bir geçerli dosya adı veya yolu belirtebilir ve aslında çoğu, bu harici bağlantıların farklı şekilde ele alınmasını istemez. Bu sürümden itibaren, artık bu harici bağlantıları filtrelemiyoruz. Kullanıcıların bazı dış bağlantılara özel gereksinimleri varsa, ExternalLinkCollection’daki tüm öğeleri tek tek kontrol edebilir ve yalnızca silmek istediklerini kaldırabilir (ExternalLinkCollection.RemoveAt(int) yöntemiyle).

Geçersiz tarih saat değeri için Cell.Type davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bir hücrenin tarih saat olarak biçimlendirilmesi istendiğinde, bu hücrenin sayısal değeri tarih saat için geçerli olsun ya da olmasın, Cell.Type, CellValueType.IsDateTime döndürür. Kullanıcılar yalnızca Cell.Type’a bağlıysa ve Cell.DateTimeValue’yu aramaya çalışırsa bu istisnaya neden olabilir. Bu sürümden, bu tür hücreler için CellValueType.IsNumeric’i döndürürüz, böylece kullanıcı uygun API ile hücre değerini alması için yönlendirilebilir.

Cells.MaxDisplayRange davranışını değiştirir.

Eski sürümlerde, bu özelliğin aralık değeri, hücre koleksiyonunda örneklenen tüm hücreleri kapsar. Bu sürümden, bu satırlarda/sütunlarda yalnızca somutlaştırılmış hücreler varsa, görünmez satırların/sütunların görüntüleme aralığının kenarlarından çıkarılmasını sağlıyoruz.

Sıralanmış Satırların/Sütunların orijinal dizinlerini döndürmek için DataSorter.Sort() yöntemlerini değiştirir.

Eski sürümlerde?DataSorter.Sort() yöntemleri hiçbir şey döndürmez. Bu versiyondan, sıralanan aralığa karşılık gelen orijinal Satırlar/Sütun indekslerini döndürürüz. Bu, kullanıcıya sıralama için gelişmiş kontrol ve işlemler gerçekleştirme yeteneği sağlar.

TxtLoadOptions.ExtendToNextSheet özelliğini ekler.

Verilerin satır sayısı veya sütun sayısı ms excel sınırını aşarsa, CSV/TSV verilerinin birden çok çalışma sayfasına aktarılmasını destekler.

ExternalLinkCollection.Clear() yöntemini ekler.

Çalışma kitabından tüm dış bağlantıları kaldırır.

ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal) yöntemini ekler.

Çalışma kitabından tüm dış bağlantıları kaldırırken, kullanıcı bu dış bağlantılara başvuruları olan formüllerle nasıl yapılacağını belirleyebilir. “updateReferencesAsLocal” doğruysa, dış bağlantılardaki tüm özel tanımlı işlevler geçerli çalışma kitabına taşınacaktır. Örneğin, bir hücrenin formülü “=‘externalsource.xlam’!customfunction()” şeklindedir, “externalsource.xlam” harici bağlantısı kaldırıldıktan sonra, bu hücrenin formülü “=customfunction()” olur.

ExternalLinkCollection.RemoveAt(int) yöntemini ekler.

Çalışma kitabından belirtilen bir dış bağlantıyı kaldırır.

ExternalLinkCollection.RemoveAt(int, bool updateReferencesAsLocal) yöntemini ekler.

ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal) yöntemine benzer şekilde, kullanıcı çalışma kitabından kaldırırken belirtilen harici bağlantıya başvuran formüllerle nasıl yapılacağını belirleyebilir.

ExternalLinkCollection.GetEnumerator() yöntemini ekler.

Çalışma kitabındaki tüm dış bağlantıları yinelemek için bir Numaralandırıcı sağlar.

Lütfen bunun yerine ExternalLinkCollection.Clear() yöntemini kullanın.

Çalışma kitabında dış bağlantılar olup olmadığını kontrol etmek için lütfen ExternalLinkCollection.Count’u kullanın.

Eskimiş StyleCollection sınıfını siler.

Stilleri işlemek için lütfen Workbook.CreateStyle() ve Workbook.GetNamedStyle(string) kullanın.

PptxSaveOptions(bool saveAsImage) yapıcısını ekler.

.pptx dosyasını kaydetme seçeneklerini temsil eder. True ise, çalışma kitabı .pptx dosyasının bazı resimlerine dönüştürülecektir. Yanlış ise, çalışma kitabı .pptx dosyasının bazı tablolarına dönüştürülür.

ChartGlobalizationSettings sınıfını ekler.

Grafik için genelleştirme ayarlarını temsil eder.

DataLabels.IsNeverOverlap özelliğini ekler.

Veri etiketlerinin ekranının hiçbir zaman çakışıp çakışmadığını gösterir. (Pasta grafiği için)

TickLabelItem sınıfını ekler.

Bir Ticklabel öğesinin bilgilerini ekleyin.

TickLabelItem.Height özelliğini ekler.

Grafik yüksekliği oranında Ticklabel öğesinin yüksekliğini alır.

TickLabelItem.Width özelliğini ekler.

Grafik genişliği oranında Ticklabel öğesinin genişliğini alır.

TickLabelItem.X özelliğini ekler.

Grafik genişliği oranında X of Ticklabel öğesini alır.

TickLabelItem.Y özelliğini ekler.

Grafik yüksekliği oranında Ticklabel öğesinin Y’sini alır.

TickLabels.TickLabelItems özelliğini ekler.

TickLabel öğelerini alır.

Eski Cells.AddAddInFunction() yöntemi.

Lütfen bunun yerine WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() yöntemlerini kullanın.

NameCollection.Filter() yöntemini ve NameScopeType sıralamasını ekler.

Tanımlanan adları kapsama göre alır.

MsoDrawingType.Timeline sıralamasını ekler.

Zaman Çizelgesi çizim nesneleri türünü temsil eder.

HtmlSaveOptions.ExcludeUnusedStyles’ın varsayılan değerini değiştirir.

Html dosyalarını kaydederken, eski sürümler için, bu özelliğin değeri ne olursa olsun, havuzda çok sayıda stil nesnesi olduğunda, kullanılmayan stilleri bazen otomatik olarak kaldırırız. Oluşturulan html dosyaları için, kullanılmayan stilleri hariç tutmak, görsel efektleri etkilemeden dosya boyutunu küçültebilir. Dolayısıyla, bu sürümden, kaydetme davranışıyla tutarlı olması için bu özelliğin varsayılan değerini true yapıyoruz. Kullanıcının oluşturulan html için çalışma kitabındaki tüm stilleri tutması gerekiyorsa (kullanıcının çalışma kitabını daha sonra oluşturulan html’den geri yüklemesi gereken senaryo gibi), lütfen html’yi kaydederken bu özelliği false olarak ayarlayın.

Cell.GetLeafs(bool recursive) yöntemini ekler.

Bir hücrenin tüm yapraklarını yinelemeli olarak almak için kullanıcıyı destekleyin.

Range.SetInsideBorders(BorderType, CellBorderType, CellsColor) yöntemini ekler.

Menzil için iç sınırlar belirleme desteği.

SaveFormat.Ots,SaveFormat.Xlt ve LoadFormat.Ots numaralandırmasını ekler.

ots ve xlt dosyalarını yüklemek ve kaydetmek için geliştirme.

FormulaSettings sınıfını ekler.

Formülle ilgili tüm ayarları WorkbookSettings’ten ayırın ve bunları FormulaSettings olarak gruplandırın.

WorkbookSettings.FormulaSettings özelliğini ekler.

Formüller için gruplandırılmış ayarları alır.

PivotItem.IsHideDetail özelliğini ekler.

Pivot öğesinin ayrıntıyı gizleyip gizlemediğini alır ve ayarlar.

Eski WorkbookSettings.ReCalculateOnOpen özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnOpen’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.RecalculateBeforeSave özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnSave’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.ForceFullCalculate özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.ForceFullCalculation’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.PrecisionAsDisplayed özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.PrecisionAsDisplayed kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalcMode özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationMode’u kullanın.

Eski WorkbookSettings.Iteration özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableIterativeCalculation’ı kullanın.

Eski WorkbookSettings.MaxIteration özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxIteration kullanın.

Eski WorkbookSettings.MaxChange özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxChange’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalculationId özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationId kullanın.

Eski WorkbookSettings.CreateCalcChain özelliği.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableCalculationChain’i kullanın.

Eski WorkbookSettings.CalcStackSize özelliği.

Lütfen formülleri hesaplarken bunun yerine belirtilen yığın boyutuyla CalculationOptions kullanın.