Aspose.Cells for Android via Java 22.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44632PivotTable’daki tüm veri satırının biçimlendirilmesini destekler
CELLSJAVA-44415Binlerce getResourceAsAStream çağrısı, rapor oluşturma sırasında yüksek CPU yüküne ve bellek tüketimine neden oluyor
CELLSJAVA-44490GridWeb için GridWorkbookSetting’i ekleyin
CELLSJAVA-44554Formülleri ayarlamak için LightCells modelini geliştirin
CELLSJAVA-44535uygun konuma dikey/yatay kaydırma çubuğu otomatik kaydırma ile odak hücresini uygulayın
CELLSJAVA-44588Parola ile akış için dosya biçimini algıla
CELLSJAVA-44611xlsx dosyasından boş hücreleri okumak için iyileştirme
CELLSJAVA-44616Hedef aralığındaki koşullu biçimlendirmenin orijinal ayarları, aralığı kopyalarken kaldırılmalıdır.
CELLSJAVA-44658BouncyCastle v1.71’i destekleyin
CELLSJAVA-44455XLSX dosyasını PDF’e dönüştürürken, pivot tablodaki tarih bir seri numarası olur
CELLSJAVA-44370Excel dosyası açılıp Aspose.Cells ile kaydedildiğinde bozuluyor
CELLSJAVA-44381Satır veya sütunu silerken koşul biçimlendirme sorunu
CELLSJAVA-44442Aspose.Cells ile açıp kaydetmek çalışma kitabını bozuyor
CELLSJAVA-44356GridWeb’de fs.zip dosyası için baskı için resim konumu sorunu
CELLSJAVA-44357ofd.zip’in GridWeb’de görüntülenmesiyle ilgili sorunlar
CELLSJAVA-44398Müşteriden GridWeb görüntüleme sorunları
CELLSJAVA-44464ek sorun 1, sütun A arka plan rengi, sayfa4’teki yscl.xls için Excel’deki ile aynı değil
CELLSJAVA-44466ek sorun 3,setCalculateFormula false olarak çalışmıyor
CELLSJAVA-44496Html yüklenirken tablo için başlık etiketini/öğesini ekleyin
CELLSJAVA-44429Excel grafiğinin excel’deki etkisi, HTML’dekinden farklıdır.
CELLSJAVA-44414JSON’deki Unicode, oluşturulan XLSX ve CSV’i kıracak
CELLSJAVA-44481ThreadedComment.setCreatedTime() yöntemiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-44483Satırları grupladıktan sonra sıralama çalışmıyor
CELLSJAVA-44522Dize için çift değer, ms excel’in sonucuyla karşılaştırıldığında yanlış olan kuyruk sıfırı verir
CELLSJAVA-44501duohangduolie.zip dosyası için bir sonraki sayıyı arayın
CELLSJAVA-44529frozenpane için aramayı uygula
CELLSJAVA-44530setactivecell sorununu araştırmak bazen çalışmıyor
CELLSJAVA-44534Yazdırma alanındaki grafik Excel’de HTML’e dönüştürülmedi
CELLSJAVA-44539Grafik, yazdırma alanıyla html’ye dönüştürülürken sağa kaydırılır
CELLSJAVA-44568HTML’den XLS’e dönüştürmedeki ilk satır dışında çok satırlı başlıklar kayboluyor
CELLSJAVA-44512Grafiği html’de svg’ye dışa aktarırken grafik eksik
CELLSJAVA-44556Koordinat ekseni logaritmik ölçeğe ayarlandıktan sonra veri tablosunda veri görüntüleme sorunu - Excel’den HTML/PDF’e dönüştürme
CELLSJAVA-44628Bir pivot sütununun/alanının düğüm verilerini genişletirken belirli pivot satırlarının yüzde biçimi nasıl korunur?
CELLSJAVA-44483Satırları grupladıktan sonra sıralama çalışmıyor
CELLSJAVA-44609Daha yeni bir sürüm kullanarak koşullu biçimlendirme ile yavaş kopyalama
CELLSJAVA-44622Birden çok anahtar içeren büyük grupları sıralarken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” hatası veriyor.
CELLSJAVA-44630Aspose Cells 22,5 tarihinden itibaren Akıllı İşaretleyiciler özelliğiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-44646Kopyalanan sayfadaki içeriği temizle, NullPointerException’ı atar
CELLSJAVA-44656Cells.getMaxDataColumn, 22.5’te farklı (yanlış) değer döndürüyor
CELLSJAVA-44650Aspose.Cells.GridWeb(Java) içine yüklenirken Excel belge sayfası dağınık
CELLSJAVA-44660XLS’i Aspose.Cells.GridWeb’e (Java) yüklerken veri hizalama sorunu
CELLSJAVA-44661Et dosyasını Aspose.Cells.GridWeb’e (Java) yüklerken sorun
CELLSJAVA-44584Grafikteki eksenin başlığı çıktı görüntüsünde döndürülür - Grafikten görüntüye dönüştürme
CELLSJAVA-44615XLS dosyasından çıktı görüntüsünde çizilen gri çizgi
CELLSJAVA-44665ODS dosyası yükleniyor kilitleniyor
CELLSJAVA-44404Bir XLSX dosyasını GridWeb’e yüklerken “java.lang.IllegalArgumentException: Geçersiz sütun dizini” istisnası
CELLSJAVA-44651Excel sayfasını HTML/PDF’e dönüştürürken “sayısal bir değer değil” hatası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

DefaultStyleSettings sınıfını ekler.

Tarzla ilgili özellikler için varsayılan değerler grubu.

LoadOptions.DefaultStyleSettings özelliğini ekler.

Bir Çalışma Kitabını başlatmak için stille ilgili özelliklerin varsayılan değerlerini ayarlama desteği.

TxtSaveOptions.TrimTailingBlankCells özelliğini ekler.

CSV/tsv’yi dışa aktarırken satır kaydının sonundaki tüm boş hücreleri ("~,~,~,~," gibi tekrarlanan ayırıcı karakterler) kaldırma desteği.

Style.HasBorders özelliğini ekler.

Stil için sınır olup olmadığını kontrol etme desteği.

LoadOptions.StandardFont/StandardFontSize özelliklerini geçersiz kılar.

Lütfen bunun yerine LoadOptions.DefaultStyleSettings.FontName/FontSize kullanın.

Eski enum StyleModifyFlag.FontSubscript ve FontSuperscript’i kaldırır.

Lütfen bunun yerine StyleModifyFlag.FontScript kullanın.

Shape.ConnectionPoints özelliklerini geçersiz kılar.

Bunun yerine GetConnectionPoints() yöntemini kullanın.

Shape.GetConnectionPoints() yöntemini ekler.

Bağlantı noktalarını alın.

Row.IsCollapsed ve Column.IsCollapsed özelliklerini ekler.

Satır ve sütunun daraltılmış olup olmadığını gösterir.

PasteType.ValuesAndFormats numaralandırmasını ekler.

Yalnızca kopyalanan değerleri ve biçimleri belirtir.

Shape.IsInGroup özelliğini ekler.

Şeklin gruplanıp gruplandırılmadığını gösterir.

AutoFilter.GetCellArea() yöntemini ekler.

Belirtilen AutoFilter’ın uygulandığı alanı alır.

Cells.GetRowOriginalHeightPoint() yöntemini ekler.

Nokta birimi cinsinden orijinal satır yüksekliğini alır.

TimelineCollection.Add(PivotTable pivot, string destCellName, PivotField baseField) yöntemini ekler.

Veri kaynağı olarak PivotTable’ı kullanarak yeni bir Zaman Çizelgesi ekleyin.

TimelineCollection.Add(PivotTable pivot, int satır, int sütun, PivotField baseField) yöntemini ekler.

Veri kaynağı olarak PivotTable’ı kullanarak yeni bir Zaman Çizelgesi ekleyin.

TimelineCollection.Add(PivotTable pivot, string destCellName, int baseFieldIndex) yöntemini ekler.

Veri kaynağı olarak PivotTable’ı kullanarak yeni bir Zaman Çizelgesi ekleyin.

TimelineCollection.Add(PivotTable pivot, int satır, int sütun, int baseFieldIndex) yöntemini ekler.

Veri kaynağı olarak PivotTable’ı kullanarak yeni bir Zaman Çizelgesi ekleyin.

TimelineCollection.Add(PivotTable pivot, string destCellName, string baseFieldName) yöntemini ekler.

Veri kaynağı olarak PivotTable’ı kullanarak yeni bir Zaman Çizelgesi ekleyin.

DataLabelShapeType.Line numaralandırmasını ekler.

Çizgi Şeklini temsil eder. Bu tür Excel’de mevcut değildir, yalnızca bazı özel dosyalar için kullanılır.

Çalışma Kitabını LightCells ile kaydetme değişiklikleri

Formülle ilgili özellikleri LightCells için kullanılabilir hale getirmek için eski sürümlerde, çalışma kitabını LightCells ile kaydederken hücre modelindeki tüm formül verilerini bellekte tutuyoruz. Bu, bazı kullanıcılar için LightCell’lerin yanlış anlaşılmasına ve kötüye kullanılmasına neden oldu. Kullanıcı, hücrenin formül verilerinin StartCell(Cell) kapsamı dışında bırakıldığını düşündü ama aslında öyle değil. LightCells kullanan çoğu kullanıcı için öncelikli endişeleri performanstır (bellek maliyeti). Çalışma Kitabını kaydetme sürecinde hücreye basit formül ayarlamak dışında formülle ilgili işlevleri çok az kişi kullanacaktır. Bu nedenle, bu sürümden, StartCell(Cell) yöntemi kapsamında hücre nesnesini değiştirmek için bazı kısıtlamalar ekliyoruz. Artık StartCell(Cell) yönteminde verilen hücre nesnesi için paylaşılan formüllerin, dizi formüllerinin ayarlanmasına izin verilmiyor. Bu tür formüllere ihtiyaç duyulursa, kullanıcı çalışma kitabını kaydetmeden önce bunları ayarlamalıdır. Bu değişiklikle, hücreler için basit formülü LightCells ile elde edilen elektronik tablo dosyasına kaydetmesi gereken çoğu kullanıcının performansını iyileştirdik.

Eski yöntemi siler Cell.SetAddInFormula()

Lütfen bunun yerine WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() ve Cell.Formula/Cell.SetFormula() kullanın.

ExceptionType.FileCorrupted enum ekler

Dosyanın bozuk olması istisna türünü temsil eder.

WarningType.Limitation enum ekler

Uyarı türünü temsil eden Excel sınırlamasıdır.

ShapeGuideCollection.Add(dize adı, çift val) yöntemini ekler.

Bir şekil kılavuzu ekler.

CellsDataTableFactory sınıfını ekler

Bu sınıf, kullanıcının rahatlığı için özel nesnelerden ICellsDataTable örneği oluşturmak için apis sağlar.

Workbook.CellsDataTableFactory özelliğini ekler

Özel nesnelerden ICellsDataTable örneğini oluşturmak için kullanıcıya CellsDataTableFactory sağlayın.

Cell.GetDependentsInCalculation(bool) yöntemini ekler

Geçerli hesaplama zincirine göre, hesaplanan sonucu bu hücreye bağlı olan tüm hücreleri alın.

Cell.GetPrecedentsInCalculation() yöntemini ekler

Mevcut hesaplama zincirine göre, hesaplama yaparken bu hücrenin formülü tarafından kullanılan tüm emsalleri (mevcut çalışma kitabındaki hücrelere referans) alın.

Eski Cell.GetLeafs() ve Cell.GetLeafs(bool) yöntemleri

Lütfen bunun yerine Cell.GetDependentsInCalculation(bool) yöntemini kullanın.

PivotTable.FormatRow(int satır, Stil stili) yöntemini ekler

Pivot tablo alanındaki satır verilerini biçimlendirin.

Shapes.CreateId özelliği ekler

Şeklin kimliğini oluşturur.

WarningType.InvalidData numaralandırmasını ekler

Geçersiz veri türünü temsil eder.

Aşırı yük ChartCollection.Add() yöntemini ekler

Veri kaynağı olan bir grafik ekler.

Chart.GetActualSize() yöntemini ekler

Grafiğin gerçek boyutunu piksel birimi cinsinden alır.

Eski Chart.ActualChartSize özelliği

Lütfen bunun yerine Chart.GetActualSize() yöntemini kullanın.

Eski PdfSaveOptions.ImageType özelliği

Grafik ve Şekil, işleme kalitesi için her zaman vektör öğeleri (örn. nokta, çizgi) olarak işlenir.

ImageOrPrintOptions.ChartImageType özelliğini geçersiz kılıyor

Grafik ve Şekil, işleme kalitesi için her zaman vektör öğeleri (örn. nokta, çizgi) olarak işlenir.

Eski ImageOrPrintOptions.ImageFormat özelliğini siler

Lütfen bunun yerine ImageOrPrintOptions.ImageType özelliğini kullanın.

Eski ImageOrPrintOptions.IsImageFitToPage özelliğini siler

Mülk işe yaramaz.