Aspose.Cells for Android via Java 22.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44721PivotField’i hesaplanan alan aracılığıyla sıralamayı destekler
CELLSJAVA-44811Pdf/xps’ye dışa aktarırken çıktı alınacak sayfaları belirtme desteği
CELLSJAVA-44194Çizim şekli Excel’de PDF işlemeye dönüştürülmüyor
CELLSJAVA-44733Bitişik sütun gizlendiğinde hücrenin kenarlığını görüntülemek için ms excel kurallarını araştırın: hücrenin sınırı senkronize edilmedi
CELLSJAVA-44777Formülleri yalnızca HtmlSaveOptions.Exportformula seçeneğine bağlı olarak html’ye aktarın
CELLSJAVA-44791Html dizesini hücreye ayrıştırmayı geliştirin
CELLSJAVA-44695Sayfanın solunda Satır Bilgisi ile XLS’den PDF’e hatalı dönüştürme
CELLSJAVA-44700Pivot tablo hesaplanan alanları, veri kaynağı güncellenirken yenilenmiyor
CELLSJAVA-44705Cell.getDependents() İstisna atar veya tüm bağımlıları sağlayamaz
CELLSJAVA-44717Kenarlık (çizgi) stiliyle ilgili sorun
CELLSJAVA-44707sınır çizgisi görüntülenmiyor
CELLSJAVA-44670HTML çıktısındaki Formüllerle ilgili sorun - Excel’den HTML’e dönüştürme
CELLSJAVA-44202HTML’e dışa aktarırken tablodaki açıklama MS Excel ile aynı değil
CELLSJAVA-44591Etiketlerin metin döndürmesi, grafiğin çıktı görüntüsündeki Excel ile eşleşmiyor
CELLSJAVA-44655Negatif değere sahip Ağaç Haritası grafiği görüntülenemiyor, yürütmenin çalışmaya devam etmesine neden oluyor
CELLSJAVA-44686Chart(2016) başlık metni, Title.IsAutoText doğru olduğunda yanlıştır
CELLSJAVA-44689Regresyon: Şelale grafiği açıklama dili sorunu
CELLSJAVA-44687Dosyaları birleştirme sırasında grafik sorunu
CELLSJAVA-44736Sayfa kopyalanırken tablo stili kayboldu
CELLSJAVA-447401581’den önceki tarihi bir hücreye ayarlamak yanlış tarih dizisi oluşturdu
CELLSJAVA-44758Çalışma sayfasını çalışma kitaplarına kopyala, hücre formatı anormal
CELLSJAVA-44796Aspose.Cells formül hesaplama motoru ?#N/A? belirli hücreler için değerler
CELLSJAVA-447980.9999999999999999’u JDK8 veya sonraki sürümler için özel “#” ile biçimlendirme hatası
CELLSJAVA-44773Gizli sütunları olan bir Excel belgesi GridWeb’e açılırken veriler karışıyor (Java)
CELLSJAVA-44781çok az yüksekliğe yeniden boyutlandırıldığında satır yeniden boyutlandırma sorununu araştırın
CELLSJAVA-44787Çalışma kitabındaki son satırda alt kenarlık kayboldu
CELLSJAVA-44761Excel dosyasının HTML’e dönüştürülmesinde aşırı bellek kullanımı
CELLSJAVA-44801Aspose.Cells for Java v22.7 kullanılarak Excel’den PDF’e dönüştürme bozuk karakterlere neden oluyor
CELLSJAVA-44741Html dizesini hücreye ayarladıktan sonra xlsx çıktısında satır sonu doğru değil
CELLSJAVA-44776Sayfa kopyalanırken tablo başlığı satırı stili kayboldu
CELLSJAVA-44789Excel elektronik tablosuna yerleştirilen metin kutusunun karakter dizesinin değiştirilmesiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-44792Çalışma kitabını HTML biçimine (2892) sonsuz kaydetme
CELLSJAVA-44864Çalışma kitaplarının eşzamanlı olarak yüklenmesi, sahte “Dosya bozuk” hataları veriyor
CELLSJAVA-44327Grafikten görüntüye dönüştürmede siyah beyaz pasta dilimlerinde gösterilen kenarlıklar ve daha az çizgi
CELLSJAVA-44591Etiketlerin metin döndürmesi, grafiğin çıktı görüntüsündeki Excel ile eşleşmiyor
CELLSJAVA-44775Grafikten görüntü işlemeye grafikte çakışan grafik etiketleri
CELLSJAVA-44860bazı birleştirilmiş alanlarda hücre metninin görüntüsü excel’deki ile aynı değil
CELLSJAVA-44832PDF’ye dönüştürürken Excel’deki gibi tek sayfa yerine çoklu sayfalar çıkıyor
CELLSJAVA-44812Grafiğin çizim alanı azaltılamıyor
CELLSJAVA-44831MS Word, Aspose.Cells for Java tarafından XLSX dosyasından dönüştürülen DOCX dosyasını açarken “Word şurada okunamayan içerik bulundu…” hatası veriyor
CELLSJAVA-44833Cell.setHtmlString() yöntemi kullanılırken çıktı Excel dosyasındaki farklı sözcüklere veya içeriğin bir kısmına metin rengi uygulanmıyor
CELLSJAVA-44852Statik Excel dosyası HTML’e dönüştürüldüğünde kenarlık yanlış
CELLSJAVA-44856Excel’den HTML’e dönüştürme - Mini grafik (mini grafik) görüntülenmiyor/işlenmiyor
CELLSJAVA-44859Bazı Html biçimlendirmeleri, mevcut bir Excel dosyasındaki çalışma sayfası hücreleri için çalışmıyor
CELLSJAVA-44725XLSX’i PDF’e dönüştürürken “java.util.zip.ZipException: geçersiz giriş boyutu (0 bekleniyor ancak 1053 bayt var)” istisnası
CELLSJAVA-44763“Java.lang.IllegalArgumentException: “org.apache.commons.io.input.AutoCloseInputStream” kullanılarak Excel dosyasını yüklerken bağımsız değişken numarası: 1:X8” ayrıştırılamıyor
CELLSJAVA-44774PDF olarak kaydedilirken hata oluştu - İnceleme gerekli
CELLSJAVA-44842Bir XLSX dosyasını PDF’e dönüştürürken “java.lang.OutOfMemoryError: Java yığın alanı” istisnası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Cells.GetDependentsInCalculation(int,int,bool) yöntemini ekler

Hesaplanan sonucu geçerli hesaplama zincirine göre satır ve sütun tarafından belirtilen hücreye bağlı olan tüm hücreleri alır. Boş olan ve geçerli hücre modelinde örneklendirilmemiş hücre için, kullanıcı Cell.GetDependentsInCalculation(bool) yerine bu yöntemi kullanabilir, çünkü sonraki hücre nesnesini ilk önce geçerli hücre modelinde somutlaştırmak gerekir.

Bitişik sütun gizlendiğinde Cell.GetStyle() için hücrenin Sol/Sağ kenarlığını değiştirir

Eski sürümlerde, bitişik sütun bir hücre için gizlenmişse, bu hücrenin Sol/Sağ kenarlığı bitişik hücreyle kontrol edilmeyecektir, bu nedenle döndürülen kenarlık, bu hücrenin kenarlığı ayarlanırken ms excel’in iletişim kutusunda gösterilenden farklı olabilir. 22.7’den itibaren, döndürülen sınırı her zaman Cell.GetStyle() için hücrenin gerçek değeri (bitişik hücrenin sınırıyla tutarlı olması gerekir) yaparız. Kullanıcı ms excel’de hücre için gösterilene ihtiyaç duyarsa (bitişik sütun gizlendiğinde, gösterilen kenarlık bir sonraki görünür sütun olabilir), kullanıcı Cell.GetDisplayStyle()‘ı deneyebilir.

Range.Top, Range.Left, Range.Height ve Range.Width özelliklerini ekleyin.

Nokta birimi cinsinden aralığın konumunu ve boyutunu alır.

PowerQueryFormulaCollction sınıfını silin ve sınıf PowerQueryFormulaCollection sınıfını ekleyin.

Eski sınıfta bir yazım hatası var.

HtmlSaveOptions.ExportPageFooters ve HtmlSaveOptions.ExportPageHeaders özelliklerini ekleyin.

Tek bir html dosyası olarak kaydederken üst bilgilerin ve alt bilgilerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.

HtmlSaveOptions.ShowAllSheets özelliğini ekler.

Tek bir html dosyası olarak kaydederken tüm sayfaların gösterilip gösterilmediğini belirtir.

HtmlSaveOptions.ExportHeadings özelliğini geçersiz kılar ve HtmlSaveOptions.ExportRowColumnHeadings özelliğini ekler.

Lütfen bunun yerine HtmlSaveOptions.ExportRowColumnHeadings kullanın.

Eski Chart.ToImage(string, ImageFormat) ve Chart.ToImage(string, ImageType) ekleyin

Lütfen bunun yerine Chart.ToImage(string, ImageType) kullanın.

FontSettingCollection.Replace() yöntemini ekleyin.

Şeklin metnini değiştirin.

ShapeTextAlignment.NumberOfColumns özelliğini ekleyin.

Şeklin metninin sütun sayısını alır ve ayarlar.

HtmlSaveOptions.ExportCommentsType özelliği ekleyin.

Html’ye dışa aktarma yorumlarının türünü alır ve ayarlar.

PdfSaveOptions ve XpsSaveOptions için temel sınıf PaginatedSaveOptions ekleyin.

Sayfalandırma seçeneklerini temsil eder.

SheetSet sınıfını ekleyin.

Bir dizi yaprağı tanımlar.

PaginatedSaveOptions.SheetSet özelliği ekleyin.

İşlenecek sayfaları alır veya ayarlar.

ImageOrPrintOptions.SheetSet özelliği ekleyin.

İşlenecek sayfaları alır veya ayarlar.

GridWeb.IgnoreStyleWithNoData özelliğini ekleyin.

GridWeb’in hücre değerleri içermeyen ancak yine de stil verilmiş satırları veya sütunları göstermeyi yok sayıp atmadığını alır veya ayarlar

Eski ImageOrPrintOptions.SaveFormat özelliği.

Tiff/Svg için lütfen ImageType’ı kullanın; Xps için lütfen XpsSaveOptions ile Workbook.Save(string, SaveOptions) kullanın.

Eski oluşturucu XpsSaveOptions(Aspose.Cells.SaveFormat saveFormat).

Lütfen bunun yerine XpsSaveOptions() yapıcısını kullanın.

Eski oluşturucu SvgSaveOptions(Aspose.Cells.SaveFormat saveFormat).

Lütfen bunun yerine SvgSaveOptions() yapıcısını kullanın.

PdfSaveOptions(Aspose.Cells.SaveFormat saveFormat) yapıcısını kaldırın.

Lütfen bunun yerine PdfSaveOptions() yapıcısını kullanın.

Cell.SetTableFormula(…) yöntemlerini ekler

İki değişkenli veri tablosu ve tek değişkenli veri tablosu oluşturmak için hücre aralığı için formüller ayarlama desteği.

Cell.SetDynamicArrayFormula(string arrayFormula, FormulaParseOptions options, object[][] değerleri, bool hesaplaRange, bool hesaplaValue, CalculationOptions kopyaları) yöntemini ekler

Özellikle formülde hesaplama için kullanıcının özel motoruna ihtiyaç duyan işlevler olduğunda, hesaplama için özel seçeneklerle dinamik dizi formülünü ayarlama desteği.

Workbook.RefreshDynamicArrayFormulas(bool hesapla, CalculationOptions copts) yöntemini ekler

Özellikle dinamik dizi formüllerinde hesaplama işlevleri için kullanıcının özel motoruna ihtiyaç duyan işlevler olduğunda, dinamik dizi formüllerini özel hesaplama seçenekleriyle yenileme desteği.

ChartFrame.TextOptions özelliğini ekler.

Grafik metninin yazı tipi seçeneklerini temsil eder.

ExportRangeToJsonOptions.ExportEmptyCells özelliğini ekler.

Hücreler boşsa dışa aktarmanın null olup olmadığını gösterir.

NumbersLoadOptions yapıcısı ekleyin.

Numara yükleme seçeneklerini temsil eder.

Enum LoadNumbersTableType ekler.

Mac .numbers çalışma sayfasında çoklu tablo yükleme türünü temsil eder.

ProtectedRange.IsProtectedWithPassword özelliğini ekler.

Aralığın parola ile korunup korunmadığını gösterir.

ImportTableOptions.ExportCaptionAsFieldName özellikleri ekler

Veri tablosu içe aktarılırken resim yazısının alan adı olarak dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.

TextOptions.LanguageCode özelliğini ekler.

Yazı tipinin dil kodunu alır ve ayarlar.

Enum PresetThemeGradientType ekler.

Önceden ayarlanmış tema degrade türünü temsil eder.

GradientFill.SetPresetThemeGradient() yöntemini ekler.

Önceden ayarlanmış tema degrade türünü ayarlar.

Style.SetBorder() yöntemlerini geçersiz kılar.

Çeşitli renk türleri ile sınırları ayarlar.

Range.SetOutlineBorder() ve Range.SetOutlineBorders() yöntemlerini ekler

Çeşitli renk türleri ile aralığın sınırlarını ayarlar.