Aspose.Cells for Android via Java 23.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-44172Bir hücre için formülleri hesaplarken kesinti desteği
CELLSJAVA-45029Sayfa yakınlaştırmayı destekleyin, html’yi dışa aktarırken ve içe aktarırken bölmeleri dondurun
CELLSJAVA-45149Smartart nesnesinden bir “grup” nesnesi oluşturma mantığını değiştirin
CELLSJAVA-45034Satır 1 Filtre Bayrağı Seçeneği nasıl kodlanır/kullanılır
CELLSJAVA-43438<Application> etiketini XLSX’de doldurun
CELLSJAVA-4511903 formatındaki excel’e okurken, düz çizginin ‘FillType’ı işlenmez
CELLSJAVA-45128Ok çizgilerini okurken yatay çevirme eksik görünüyor
CELLSJAVA-45172GridWeb için yükleme seçeneğini destekleyin
CELLSJAVA-45173Html yüklenirken img etiketinin kenar boşluklarını destekleyin
CELLSJAVA-45003XLS ila HTML: Dikdörtgen şekli bozuk
CELLSJAVA-45004XLS ila HTML: Resim kırpılmış ve yerinden taşınmış
CELLSJAVA-44364Bir Excel dosyası ile dönüştürülmüş PDF (Aspose.Cells üzerinden) dosyası arasındaki değer farkı
CELLSJAVA-45026XLSX dosyasından " çift tırnak işareti dönüştürülmüş PDF dosyasında gösterilmiyor
CELLSJAVA-45035DATEDIF işlevi artık yıllarda düzgün çalışmıyor
CELLSJAVA-45008Çıktı görüntüsünde kesilen grafik açıklama öğeleri
CELLSJAVA-45036Regresyon: Grafik yanlış yeniden boyutlandırıldı
CELLSJAVA-45017şifreli dosya için java demo projesinde çalışma sayfası değiştirilemiyor
CELLSJAVA-44942Bir Grafiği EMF’e dışa aktarırken kaybolan renkler
CELLSJAVA-45005Yazı tipi tam adına sahip yazı tipi, pdf’ye dönüştürülürken seçilmez
CELLSJAVA-45033Çözünürlük seçeneği ayarlandıktan sonra Emf görüntüsüne çalışma sayfası doğru değil
CELLSJAVA-44971Html akışı yüklenirken resimler görüntülenemez
CELLSJAVA-45020HTML’den EXCEL’e: Stiller değişti
CELLSJAVA-45062XLS ila HTML: Ok kaydırma
CELLSJAVA-45085Excel’de Diagram dağınık sorunu PDF oluşturmaya
CELLSJAVA-45118Pdf’ye kaydederken döndürüldükten sonra eksik şekil görüntüsü
CELLSJAVA-45078TOPLAM ORTALAMA hesaplama #VALUE!
CELLSJAVA-45088Hücre değeri özel biçimli bir dize olduğunda görüntülenen sonuç, ortaya çıkan html için yanlıştır
CELLSJAVA-45094Yeni sürümde =!$K$23 gibi referanslara sahip küresel adlandırılmış aralıklar
CELLSJAVA-45115Yöntem deleteRows yanlış biçimlendirmeye neden oluyor
CELLSJAVA-45077Kaydedilen dosya, yükleme ve Onedrive diskinde açma sırasında bir hata bildirir
CELLSJAVA-45109Grafiği resme dönüştürürken bir İstisna atılıyor
CELLSJAVA-45112Radar Grafiği için özel Ana Kılavuz Çizgisi oluşturun
CELLSJAVA-45103Excel’e eklenen renkli resimler pdf’ye dönüştürüldüğünde siyah oluyor
CELLSJAVA-45155Ortada Metin, pdf’ye dönüştürülürken son sütundaysa kesilir
CELLSJAVA-45160HTML’den EXCEL’e dönüştürme, Geçersiz # hatasıyla başarısız oldu
CELLSJAVA-45079HTML’e dışa aktarılırken Sondaki Noktalı Özel Sayı Biçimi yoksayılır
CELLSJAVA-45084Yeniden kaydedilen xls dosyasında yazı tipi değiştirildi
CELLSJAVA-45106Excel’i html’ye dönüştürürken sonuç dosyası anormal
CELLSJAVA-45117Html’ye kaydederken şekil döndürme hatası
CELLSJAVA-45123Yay şekli, Excel 95’te Yatay olarak döndürülmelidir
CELLSJAVA-45132Excel95/5.0’da şeklin destek deseni dolgusu
CELLSJAVA-45147Dosyayı html’ye kaydederken son sütundaki bazı metinler kesiliyor
CELLSJAVA-45148Html olarak kaydettikten sonra kaybolan birleştirilmiş alanlar
CELLSJAVA-45087Kenarlık, Excel’de grafik başlığı metninde PDF’e görüntüleniyor.
CELLSJAVA-45110Dönüştürülen görüntü, MS Excel ile aynı değil.
CELLSJAVA-45190Hesaplanan alan değerleri, getCalculatedValue() işlevi tarafından alınmaz.
CELLSJAVA-45056Grafikten Görüntüye - karakter ve açıklama yüksekliği doğru şekilde oluşturulmadı
CELLSJAVA-45089Dönüştürülmüş PDF, diyagram etiketlerini farklı konumlarda ve yanlış Eksen noktalarında gösteriyor
CELLSJAVA-45141V23’te kopyalanan çalışma kitabında grafikte veri etiketleri eksik
CELLSJAVA-45178xlsx’i html’ye dönüştürürken program, Chart nesnesinin başlangıç hücresinin geçersiz ‘}’ içeriğine sahip olduğunu soracaktır.
CELLSJAVA-45195Bir Dağılım tablosunda Seri Çizgisi eksik
CELLSJAVA-45054Müşteriden belirtilen dosya için çalışma sayfası değiştirilemiyor
CELLSJAVA-45143CSV dosyası, WPS dosyasıyla aynı değil
CELLSJAVA-45072MS Excel dosyasından dönüştürülen PDF by Aspose.Cells, iText ile normal şekilde okunamadı
CELLSJAVA-45200Dönüştürülen PDF’deki sayılar için “#” gösteriliyor
CELLSJAVA-45159PNG görüntüsüne dönüştürülürken metin ortaya hizalı değil
CELLSJAVA-41794Bazı satırlar gizlendiğinde HTML yanlış
CELLSJAVA-45189Format uygulamak için bir pivot tablonun pivot veri alanını seçin
CELLSJAVA-45197HTML’de Excel’e dönüştürmede biçimlendirme sorunları
CELLSJAVA-45021Bir Excel dosyasını PDF olarak işlerken “com.aspose.cells.CellsException: Tanımlanan Ad için geçersiz sayfa referansı”
CELLSJAVA-45025Çalışma kitabı kaydetmede ArrayIndexOutOfBoundsException
CELLSJAVA-45051LibreOffice Calc dosyasını açarken parola çalışmıyor (ODS)
CELLSJAVA-44070CSV ila PDF oluşturmada “Geçersiz son satır dizini” istisnası
CELLSJAVA-45107Dosyaları html’ye dışa aktarırken bir IllegalArgumentException istisnası oluşuyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

PivotGlobalizationSettings sınıfını ekler.

Sınıf, pivot tablo ile ilgili tüm küreselleştirme ayarlarını yönetir.

GlobalizationSettings.GetOtherName() yöntemini kaldırır.

Bu yönteme artık başvurulmadı, kullanıcı onu GlobalizationSettings’te uygulasa bile hiçbir etkisi olmuyor. O yüzden şimdi kaldırıyoruz. Kullanıcı bunun yerine ChartGlobalizationSettings.GetOtherName() yöntemini kullanmalıdır.

GlobalizationSettings.GetColumnLablesName()/GetRowLablesName() yöntemlerini kaldırır.

Lütfen PivotGlobalizationSettings.GetTextOfColumnLabels()/GetTextOfRowLabels() işlevini kullanın.

GlobalizationSettings’teki pivot tabloyla ilgili tüm yöntemleri geçersiz kılar.

Lütfen PivotGlobalizationSettings’te karşılık gelen yöntemleri kullanın.

Row ve Column sınıfı için SetStyle() yöntemini ekler.

Tüm Satır/Sütun için özel stil ayarlamayı destekler. Özel stil ayarlamak için SetStyle() ile ApplyStyle() arasındaki fark, SetStyle()‘ın mevcut hücreler için stil ayarlarını değiştirmemesidir.

Cell, Row ve Column sınıfları için HasCustomStyle özelliğini ekler.

Hücrenin, satırın veya sütunun özel stil ayarlarıyla ayarlanıp ayarlanmadığını gösterir (miras aldığı varsayılandan farklı).

JsonSaveOptions.AlwaysExportAsJsonObject özelliğini ekler.

Yalnızca bir çalışma sayfası olsa bile Excel dosyalarının her zaman Json nesnesi olarak dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.

RevisionHeader sınıfını ve RevisionLog.MetadataTable özelliğini ekler.

Revizyon günlüğünün özelliklerini alma ve ayarlamayı destekler.

Style.GetTwoColorGradientSetting() yöntemini ekler ve Style.GetTwoColorGradient() yöntemini geçersiz kılar.

Bunun yerine Style.GetTwoColorGradientSetting() yöntemini kullanın.

JsonUtility.ExportRangeToJson(Range,ExportRangeToJsonOptions) işlevini geçersiz kılar ve JsonUtility.ExportRangeToJson(Range, JsonSaveOptions) öğesini ekler

Bunun yerine ExportRangeToJson(Range, JsonSaveOptions) yöntemini kullanın.

Charts.Axis.CustomUnit özelliğini ekler.

Görüntü birimi için özel bir değer belirtir.

Charts.Axis.CustUnit özelliği geçersiz.

Lütfen bunun yerine Charts.Axis.CustomUnit’i kullanın.

Charts.Chart.PlotVisibleCellsOnly özelliğini ekler.

Yalnızca görünür hücreleri çizip çizmediğini gösterir.

Charts.Chart.PlotVisibleCells özelliğini geçersiz kılar.

Lütfen bunun yerine Charts.Chart.PlotVisibleCellsOnly kullanın.

ShapeFormat.FillFormat özelliğini kaldırır.

Lütfen bunun yerine ShapeFormat.Fill özelliğini kullanın.

ShapeFormat.Outline özelliğini kaldırır.

Lütfen bunun yerine ShapeFormat.Line özelliğini kullanın.

ChartTextFrame.IsAutomaticRotation özelliğini ekler

Grafik metninin otomatik olarak döndürülüp döndürülmediğini gösterir.

Eski JsonLayoutOptions.IgnoreObjectTitle ve JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle özellikleri

Lütfen bunun yerine JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini kullanın.

JsonLayoutOptions.IgnoreTitle özelliğini ekler

Json’u Excel’e dönüştürürken Json özniteliklerinin başlıklarını alır.

Style.ToJson() yöntemini ekler

Excel dosyalarının stilini json dosyasına dönüştürür

Cell.ToJson() yöntemini ekler

Bir hücre hücresini json dosyasına dönüştürür.

CalculationOptions.LinkedDataSources özelliği ekler

Kullanıcının, hesaplama için formülde kullanılan harici bağlantılar için bağlantılı veri kaynakları ayarlamasına izin verir.

Eski SvgSaveOptions sınıfı

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions sınıfını kullanın.

Eski SvgSaveOptions() yapıcısı

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions(SaveFormat.Svg) kullanın ve ImageSaveOptions.ImageOrPrintOptions.OnePagePerSheet’i true olarak ayarlayın.

Eski SvgSaveOptions.SheetIndex özelliği

Lütfen bunun yerine ImageSaveOptions.ImageOrPrintOptions.SheetSet’i kullanın.

StyleModifyFlag.FontVerticalText sıralamasını ekler

Metnin dikey olarak hizalanıp hizalanmadığını gösterir.

WarningType.InvalidOperator numaralandırmasını ekler

Excel dosyalarını çalıştırırken geçersiz uyarı işlecini temsil eder.

Row.GroupLevel ve Column.GroupLevel özelliklerinin ayarlanmasını destekler

Satır ve sütunların grup düzeyini ayarlamayı destekler.

HtmlLoadOptions.ConvertFormulasData’yı geçersiz kılar ve HtmlLoadOptions.HasFormula özelliklerini ekler

Lütfen bunun yerine HtmlLoadOptions.HasFormula’yı kullanın.

PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtection() işlevini geçersiz kılar ve PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtectedName(String) yöntemlerini ekler

Lütfen bunun yerine PivotGlobalizationSettings.GetTextOfProtectedName(String) kullanın.

Chart.IsReferedByChart(Int32,Int32) yöntemini ekler

Bu hücrenin grafik tarafından referans alınıp alınmadığını gösterir.

PasteOptions.IgnoreLinksToOriginalFile özelliğini ekler

Aralığı kopyalarken orijinal dosyaya bağlantı vermeyin.

PivotArea,PivotTableSelectionType ve PivotTable.Format(Pivot.PivotArea,Style) ekler

Alanı seçin ve PivotTable’dan biçimlendirin.

SheetSet.Active özelliği ekler

Çalışma kitabının aktif sayfasını içeren bir set alır.