Aspose.Cells for JasperReports 1.1.2 Sürüm Notları

Yeni özellikler

Jasper Raporları 4.0, 4.5 ve 4.7