Aspose.Cells Java 1.7.4.0 Düzeltme Sürüm Notları

Sayın müşteriler,

Aspose.Cells for Java V1.7.4’ü yayınladık! Aşağıdaki geliştirmeler ve düzeltmeler dahildir:

  • Column.applyStyle ve Row.applyStyle yöntemlerini ekler. Formülleri ayarlama ve hesaplama hatalarını düzeltir. Başa çıkma sırasındaki bir hatayı düzeltir. Donma bölmelerindeki bir hatayı düzeltir. Grafikleri kaydetme hatasını düzeltir. Pivot tabloları kaydetme hatasını düzeltir. Cells.importResultSet() yöntemindeki bir hatayı düzeltir.

Not: Workbook/Worksheets’in getNumerOfSheets yöntemi getNumberOfSheets olarak yeniden adlandırılmıştır. Ve sayfa sayısını almak için Worksheets.size()‘yi çağırmak daha iyidir.