Aspose.Cells Java 1.7.5.0 Düzeltme Sürüm Notları

Sayın müşteriler,

Aspose.Cells for Java V1.7.5 sürümünü yayınladık! Aşağıdaki geliştirmeler ve düzeltmeler dahildir:

  • HTML dosyasına aktarmayı destekler. Satırları/sütunları otomatik sığdırmayı destekler. Çalışma sayfasında dize/formül bulmayı destekler. Satır/sütun ekleme hatasını düzeltir. Hesaplama formüllerindeki bir hatayı düzeltir. Dosya açma hatasını düzeltir.