Aspose.Cells Java 1.8.1.0 Düzeltme Sürüm Notları

Sayın müşteriler,

Aspose.Cells for Java V1.8.1 sürümünü yayınladık!

Aşağıdaki geliştirmeler ve düzeltmeler dahildir:

Başa çıkma sırası hatası düzeltildi. Başa çıkma çalışma kitabı hatası düzeltildi. Resim ekleme hatası düzeltildi. PrintArea ayarı hatası düzeltildi. Otomatik Sığdırma hatası düzeltildi. PivotTable oluşturma hatası düzeltildi. Otomatik filtre hatası düzeltildi. formül ayarlama hatası. Formül hesaplama hatası düzeltildi.