Aspose.Cells for Java 7.0.2 Sürüm Notları

Aspose.Cells for Java v7.0.2’yi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Genel Özellikler / İyileştirmeler

XLSX dosyasını kaydetmek için LightCellsDataProvider’ı destekler

J2SE7.0 sürümünü destekleyin

Sayfadan Görüntüye özelliği için geliştirmeler yapıldı

Excel-to-PDF özelliği için iyileştirmeler yapıldı

Tüm Düzeltmeler

Geliştirmeler

30504 - Cells.StandardHeightPixels özelliğinin değer türünü senkronize et

30738 - Çalışma kitabındaki tek sayfa olsa bile çalışma sayfasını çalışma zamanında gizli olarak ayarlama desteği

29151 - Akıllı İşaretleyicilerde Veri Gruplandırma özelliğini destekler

30673 - Akıllı İşaretleyicilerde Veri Sıralama özelliğini destekler

30809 - XLS dosyasını kaydederken daha fazla biçim koşulu türü ekleyin (Koşullu Biçimlendirme özelliği için)

31192 - Desteklenen şifreleme türü: RC4, Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 1.0 128-bit

İstisnalar

30733 - Doğrulama formülü için bilimsel değerleri kullanırken bir istisna alın

30748 - Şifrelenmiş Excel2007 şablon dosyasının okunması İstisnaya neden oluyor

30971 - Cell.getStringValue() yöntemi için bir istisna alın

30994 - XLSX’i LightCells API’leri ile kaydederken bir istisna alın

Hatalar

30616 - XLS’den PDF’e özellikte resim kayboldu

30695 - Grafikten Görüntüye özelliğinde kaybolan X/YA Ekseni

30477 - Grafikten Görüntüye özelliğinde kaybolan “#NA” değerleri

30697 - Piramit Grafiği için görüntü yanlış oluşturuldu

30776 - Geçersiz PDF dosyası, XLS-to-PDF özelliği tarafından oluşturuldu

28545 - Cell’in değeri “sığdırmak için küçült” özelliğiyle doğru şekilde işlenmedi

30777 - Ortaya çıkan PDF dosyasında metin sola değil ortaya hizalandı

30911 - TextBox.setHtmlText(), zengin metni doğru şekilde ayrıştırmadı

30479 - Oluşturulan PDF dosyasındaki hücre değeri için ekstra parantez eklendi

30899 - Kaydedilen XLS dosyasındaki yeni eklenen resmin ölçek değeri değiştirildi

30972 - Metin Kutusunun içeriği PDF dosyasında doğru şekilde işlenmedi

31050 - Cell.getStringValue() doğru çift değeri vermedi

31007 - Oluşturulan XLS dosyasında formüller “#NAME” olarak gösterildi

31194 - MROUND formülü doğru hesaplanmadı

31147 - Formül “#DEĞER” -1 olarak hesaplandı

31237 - Formül “#DEĞER” olarak hesaplandı -2

31005 - Oluşturulan PDF dosyasındaki negatif değerler için parantezler kayboldu

31312 - YUVARLAK formülü yanlış hesaplandı