Aspose.Cells for Java 7.5.0 Sürüm Notları

Geliştirmeler

İstisnalar

40530 - CellsException: Şekilden görüntüye Hata!

Hatalar

40493 - Özyinelemeli Başvuru sorunu

40490 - 3B grafiğin perspektif sorunu

40481 - XLS - PDF - Tablo hücre genişliği sorunu

40519 - Bir XLSX belgesini kaydederken istisna