Aspose.Cells for Java 7.6.0 Sürüm Notları

Yeni özellikler

Geliştirmeler

40510 - GB18030 Karakterler görüntülenmiyor 40603 - Grafik Kalitesi çok düşük

İstisnalar

40615 - Excel elektronik tablosunu açarken NullPointerException

40618 - Excel şablon dosyası Yüklenmiyor Hatalar

40610 - Grafiğin silinmesi elektronik tablonun okunamaz hale gelmesine neden oluyor

40467 - XLSX40623’te Metin Kutusu yeniden boyutlandırılamıyor - “#DEĞER!” Hesaplamadan sonra hata

40620 - Metin kutusunda değiştirme yürütülürken hata oluştu