Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Java 8.0.0 Sürüm Notları

Aspose.Cells for Java, 8.0.0 sürümüne güncellendi ve bu sürümün 30’dan fazla yeni yararlı iyileştirme eklediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Aspose.Cells for Java kullanarak uygulamalarınızda XLS, SpreadsheetML, OOXML, XLSB, CSV, HTML, ODS, PDF, XPS ve diğer formatlarla çalışabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Excel’i kullanmadan çalışma kitaplarını oluşturabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, işleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Aspose.Cells for Java ile nasıl başlayacağınızı öğrenmek için belgeleri ziyaret edin. Bu yüklemenin, ürünün tamamen çalışan bir sürümünü içerdiğini, ancak bir lisans seti olmadan bazı sınırlamalarla değerlendirme modunda çalışacağını unutmayın. Aspose.Cells’i bu değerlendirme sınırlamaları olmadan test etmek için 30 günlük ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz. Aspose.Cells for Java’in bu sürümündeki değişikliklerin listesi aşağıdadır.

Başlıca Özellikler

Bellek kullanım seçeneği, performans değerlendirmesi için kullanılabilir. Büyük hücre veri kümesi içeren çalışma kitabı oluştururken, MemorySetting.MEMORY_PREFERENCE seçeneği, bellek maliyetini azaltmak için hücre verileri için bellek kullanımını optimize edebilir.

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSJAVA-40749) - Çalışma sayfasının bir sayfası için Başlangıç Satır/Sütunu ve Bitiş Satır/Sütun dizinlerini al (CELLSJAVA-40744) - Formülleri Göster MS Excel özelliği desteği (CELLSJAVA-40423) - Aspose.Cells ve Maven bağımlılıkları (CELLSJAVA-40770) - Oluşturulan PDF’de oluşturma zamanını ayarla

Geliştirmeler

(CELLSJAVA-40751) - Yöntem adında yazım hatası - SeriesCollection.setSecondCategoryData (CELLSJAVA-40753) - Özel Seri Veri Etiketi Ayırıcı (CELLSJAVA-40764) - Cell.DisplayStringValue, stilin özelinde sütun genişliği ve ‘*’ ile belirlenen boşluklar için doğru hesaplama yapmadı

Hatalar

(CELLSJAVA-40738) - HTML’de setExportActiveWorksheetOnly tablonun hizalamasını değiştir (CELLSJAVA-40747) - Workbook.copy çağrılırken arka plan resmi hedef çalışma kitabına kopyalanmıyor (CELLSJAVA-40276) - Bir excel çalışma kitabını PDF olarak kaydederken görüntünün içindeki metin Yansıtılmış gibi görünüyor (CELLSJAVA-40573) - PDF’e kaydederken bazı kelimeler ayrılıyor (CELLSJAVA-40743) - Tablo otomatik filtresi xls biçiminde çalışmıyor ancak xlsx biçiminde iyi çalışıyor (CELLSJAVA-40750) - HTML’e dışa aktarıldığında, görüntünün kapsadığı hücreler arka plan rengini kaybediyor (CELLSJAVA-40748) - Arka plan resmi yolu doğru değil (CELLSJAVA-40731) - Dikey metin sorunu (CELLSJAVA-40737) - Excel’deki şekillerin/kontrollerin biçimlendirme sorunu PDF’e dönüştürme (CELLSJAVA-40742) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken Eksen Etiketlerinin yanlış sarılması (CELLSJAVA-40757) - DateTime sütunları, Avrupa yerel ayarıyla CSV’den yanlış okundu (CELLSJAVA-40282) - Excel çalışma sayfası PDF’e dönüştürülürken görüntü çıktısı ikizlendi (CELLSJAVA-40585) - Aspose.Cells: katıştırılmış sigma grafiği grafiği, PDF/images’e doğru şekilde işlenmedi (CELLSJAVA-40742) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken Eksen Etiketlerinin yanlış sarılması (CELLSJAVA-40758) - pdf çıktısındaki veriler doğru değil (CELLSJAVA-40762) - Cell.getDependents(true) sorunu - Cells listede olmaması gereken diğer sayfalardan (CELLSJAVA-40756) - CellsException: Workbook.calculateFormula’da boş(yanlış) (CELLSJAVA-40748) - Arka plan resmi yolu doğru değil (CELLSJAVA-40754) - Hatalı arka plan rengiyle Şekilleri html’ye aktar (CELLSJAVA-40766) - XLSX - HTML: HTML’de null değerler üreten hideColumn ile ilgili sorun (CELLSJAVA-40769) - Yeniden hesaplama hücresinin formülü

(CELLSJAVA-40771) - Gizli satır ve satır yüksekliği sorunu

İstisnalar

(CELLSJAVA-40736) - com.aspose.cells.CellsException: Geçersiz hücre adı (CELLSJAVA-40767) - Bir kitabı kaydederken NullpointerException (CELLSJAVA-40755) - CellsException: Dizeden int’e dönüştürmede taşma. Dize değeri: #N/A. (CELLSJAVA-40761) - CellsException: Şekilden resme Hata!

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Eski AutoFilter.FilterColumnCollection özelliği Bunun yerine AutoFilter.FilterColumns’u kullanır.

Worksheet.ShowFormulas özelliğini ekler Formüllerin mi yoksa formüllerin değerlerinin mi gösterildiğini belirtir.

PdfSaveOptions.CreatedTime özelliğini ekler Pdf belgesi oluşturma zamanını alır ve ayarlar.

FileFormatType.Ooxml sıralamasını ekler Şifreli ofis açık xml dosyasını temsil eder (XLSX, DOCX, PPTX, vb. gibi).

LoadOptions.MemorySetting özelliği ve WorkbookSettings.MemorySetting özelliği ekler Bu sürümden, performans değerlendirmesi için kullanıcıya bellek kullanım seçeneği sunuyoruz. Tüm sürümler için varsayılan MemorySetting.NORMAL seçeneği uygulanır. Hücreler için büyük veri kümesi içeren çalışma kitabı oluşturmak gibi bazı durumlarda, MemorySetting.MEMORY_PREFERENCE seçeneği bellek kullanımını optimize edebilir ve kullanıcının uygulaması için bellek maliyetini azaltabilir. Ancak bu seçenek, hücrelere rasgele ve tekrar tekrar erişim gibi bazı özel durumlarda performansı düşürebilir.

SeriesCollection.SecondCatergoryData özelliğini kaldırır ve SeriesCollection.SecondCategoryData özelliğini ekler SeriesCollection.SecondCategoryData’yı değiştirmek için SeriesCollection.SecondCategoryData’yı kullanır.

Row/Cell/RowCollection uygulamaları değiştirildi Eski sürümlerde, Row ve Cell nesneleri, bir çalışma sayfasında karşılık gelen satır ve hücreyi temsil etmek için bellekte tutulur. RowCollection[int index], Cells[int, int]vb. Bellek performansını göz önünde bulundurmak için, bu sürümden itibaren yalnızca Row ve Cell’in özellikleri ve verileri bellekte tutulacaktır. Row/Cell nesnesi, kullanıcının hücre modelini değiştirme kolaylığı için bu özelliklerin ve verilerin sarmalayıcısı haline gelir ve kullanıcı çağrıldığında yeni başlatılır. bu yöntemler. Bu nedenle, kullanıcı, Row/Cell’i almak için aynı yöntemi birçok kez çağırdığında, bu farklı nesnelerin tümü çalışma sayfasında aynı satıra/hücreye atıfta bulunsa bile, farklı nesneler alacaktır. Bu değişiklik, kullanıcının uygulamasını aşağıdaki durumlarda etkileyebilir:1. Kullanıcı aynı Row/Cell’i kontrol etmek için likeif(row1==row2)…if(cell1==cell2)… kodunu kullandıysa, yeni sürümlerde bu kontroller başarısız olabilir. Lütfen bunun yerine row1.equals(row2) ve cell1.equals(cell2) kullanın.2. Row/Cell nesneleri, kullanıcının çağrısına göre yeni başlatıldığından, hücreler bileşeni tarafından bellekte tutulmaz ve yönetilmezler. Bazı ekleme/silme işlemlerinden sonra, konumları (satır/sütun dizini) güncellenmeyebilir veya daha da kötüsü olabilir, bu nesneler geçersiz hale gelir. Örneğin, şu kod için:Cell cell = cells.get(“A2”);System.out.println(cell.getName() + “:” + cell.getValue());cells.insertRange(CellArea.createCellArea( “A1”, “A1”), ShiftType.DOWN);System.out.println(cell.getName() + “:” + cell.getValue());eski sürümlerde, hücre eklemeden sonra A3’e başvurur işlem ve değeri, eklemeden önceki değerle aynıdır. Ancak, yeni sürümde hücre nesnesi geçersiz hale gelecek veya yine de başka bir değerle A2’ye atıfta bulunacaktır. Böyle bir durumda, kullanıcının doğru sonucu alabilmesi için, Row/Cell nesnesini tekrar hücreler koleksiyonundan alması gerekir:Cell cell = cells.get(“A2”);System.out.println(cell.getName() + “: " + cell.getValue());cells.insertRange(CellArea.createCellArea(“A1”, “A1”), ShiftType.DOWN);cell = cells.get(“A3”);System.out.println(cell. getName() + “:” + cell.getValue());3. RowCollection, iç listesinde artık Row nesnesi olmadığından CollectionBase’i devralmaz.

Cell.StringValue, ‘’ ve ‘_’ ile özel biçimlendirme kalıbı için değiştirildi Eski sürümlerde özel desen’ Cell.StringValue ve ’ için hücre değeri biçimlendirilirken yoksayılacak** biçimlendirilmiş sonuçta her zaman bir karakter üretir. Bu versiyondan ’ ile yapmanın mantığını değiştiriyoruz.* ve ‘’, bir hücreyi metin olarak kopyaladığınızda (bir hücreyi bir metin düzenleyiciye kopyalamak veya hücreyi csv’ye dışa aktarmak gibi) ms excel’den elde edebileceğinizle aynı biçimlendirilmiş sonucu yapmak için ‘’. Örneğin, hücre değeri 123’ü biçimlendirmek için özel “($ #,##0.00*)” kullanın, eski sürümler Cell.StringValue sonucu “$ 123.00” olarak verecektir. Şimdi yeni sürümlerle Cell.StringValue, bu hücreyi metne kopyalayarak ms excel’den elde edebileceğinizle aynı olan " $123.00 " sonucunu verecektir.

Not Aspose.Cells for Java kod tabanı, ilgili .NET sürümünün koduyla eşleştiğinden, Aspose.Cells for .NET v8.0.0’da bulunan değişikliklerin, geliştirmelerin ve düzeltmelerin çoğu bu Aspose.Cells for Java v8.0.0’da da yer almaktadır.


 
 Türkçe