Aspose.Cells for Java 8.6.1 Sürüm Notları

Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki iyileştirmelerin ve değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSJAVA-41528) - XLSB, Aspose.Cells ile yeniden kaydedildikten sonra bozuluyor

(CELLSJAVA-41499) - Cell referans köprüleri sonuç HTML’de çalışmıyor

(CELLSJAVA-41487) - Adlandırılmış aralık formülünün hesaplanması #NAME ile sonuçlanır?

(CELLSJAVA-41518) - Acrobat Reader, bir sayfa işlenirken bir hata olduğunu gösteriyor. Bu belgeyi okurken bir sorun oluştu (135) hatası, Aspose.Cells yüklenirken PDF oluşturuldu

(CELLSJAVA-41515) - Tablo PDF’e dönüştürülürken Veri Etiketi Veri Noktasıyla örtüşüyor

(CELLSJAVA-41513) - Aspose.Cells, grafiği olan excel dosyasını pdf’ye dönüştüremiyor

(CELLSJAVA-41504) - PDF dosya biçimine dönüştürülürken işlenen grafik görüntüsünde Y ekseni değeri eksik

(CELLSJAVA-41501) - Grafikteki X Ekseni değerleri PDF/ çıktısında uygun değil resim

(CELLSJAVA-41500) - PDF/Görüntü dosyası çıktısında birkaç yerde grafik sınırı bozuluyor

(CELLSJAVA-41494) - Excel tablosunun PDF/Görüntü çıktısında sözcükler birleştirilmiş görünüyor

(CELLSJAVA-41493) - Excel tablosunun PDF/Resim çıktısında uzun tireler uygun şekilde görüntülenmiyor

(CELLSJAVA-41484) - Puanlardan daha az Harita Puanı döndürüldü

(CELLSJAVA-41475) - Grafiğin Axis Linked Source özelliği, XLSX’i XLS’e dönüştürürken sıfırlandı

(CELLSJAVA-41541) - XML Elektronik Tablo 2003’ü diğer biçimlere dönüştürürken Yazı Tipi Boyutu korunmuyor

(CELLSJAVA-41537) - Ruby, Range.copy() ile kopyalanmıyor

(CELLSJAVA-41534) - Workbook.copy() sırasında özel bölme ve meta veri bilgilerinin kaybı

(CELLSJAVA-41531) - ActiveXControl metin hizalaması değiştirildi

(CELLSJAVA-41525) - Satırları ekledikten sonra aralık güncellenmiyor

(CELLSJAVA-41522) - Koşullu biçimlendirme kopyalama sorunu

(CELLSJAVA-41507) - Adlandırılmış Aralığa dayalı formül hesaplanırken hesaplama sorunu

(CELLSJAVA-41502) - Yanlış RadioButon yüksekliği döndürüldü

(CELLSJAVA-41488) - E-tablo XLS olarak kaydedildiğinde açılan doğrulama birden fazla bölgeye uygulanmıyor

(CELLSJAVA-41483) - Kiril adları içeriyorsa, makro kodu değişimi bir XLS dosyasını ezer

(CELLSJAVA-41461) - Görüntü %125’e ayarlıyken yeniden kaydetmeden sonra sütun genişlikleri değişiyor

(CELLSJAVA-41454) - Elektronik tablo yeniden kaydedildikten sonra xl/drawings/vmlDrawing.vml dosyasının içeriği değişti

(CELLSJAVA-41440) - Bir dosya yüklenirken yatay hizalama sorunu

(CELLSJAVA-41436) - PDF dosyasının W sütunundaki bazı ekstra biçimlendirilmiş hücreler

(CELLSJAVA-41435) - PDF’de P ve Q sütununun altındaki bazı ekstra biçimlendirilmiş hücreler

(CELLSJAVA-41434) - PDF çıktısında Excel’de olmayan biçimlendirme uygulanmış

(CELLSJAVA-41350) - Hücrenin yazı tipini veya hücredeki metnin bir bölümünü değiştirmek etkili olmuyor

İstisnalar

(CELLSJAVA-41529) - İstisna: XLSB dosyası yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” oluştu

(CELLSJAVA-41511) - İstisna: java.lang.NumberFormatException: Giriş dizesi için: Excel belgelerini birleştirirken “Sonsuz”

(CELLSJAVA-41524) - java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 14, Size: 14, çalışma kitaplarını kopyalarken

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSJAVA-41519) - Liste menüsü yanlış konuma taşınıyor

(CELLSJAVA-41495) - Yatay kaydırma çubuğu hareket etmiyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Enum HtmlLinkTargetType ve HtmlSaveOptions.LinkTargetType ekler.

HTML’de hedef özelliğin türünü ayarlamak için kullanılır.

bu Aspose.Cells for Java v8.6.1 de dahildir.