Aspose.Cells for Java 16.11.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42042Diğer dillerde Alt Toplam/Toplam etiketlerini destekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-41994Cell’in metni sonraki hücreye taşıyorBöcek
CELLSJAVA-42039CalculateFormula, formülleri olan hücrelere referansla hücreleri yeniden hesaplama sorunu yaşıyorBöcek
CELLSJAVA-42050İbranice kontrol karakterleri PDF’de doğru şekilde işlenmediBöcek
CELLSJAVA-42020XLS’den PDF’e dönüşüm çok uzun sürüyorBöcek
CELLSJAVA-42017Elektronik tabloyu PDF’e dönüştürürken düzen sorunuBöcek
CELLSJAVA-42023X ekseni etiketleri, PDF olarak işlendiğinde Açıklama ile örtüşüyorBöcek
CELLSJAVA-42022Resim iyi ölçeklenmiyor ve SVG dosyası doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42003E-tablo HTML’e dönüştürülürken Grafiğin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSJAVA-41986Grafiğin PNG çıktısındaki metinde boşluklar çıkarılmıştırBöcek
CELLSJAVA-41438PDF’e kaydederken seçim veya kontrol durumu kaydedilmediBöcek
CELLSJAVA-41339Dosyada metin ve metin hizalaması bozuk (01_the_gübre_alet_baltık_20131215_ dahil_logo.xlsx)Böcek
CELLSJAVA-42056Genişletilmiş MS Excel tablosu/liste nesnesi, hücrelerin biçimlendirmesini değiştirirBöcek
CELLSJAVA-42055Arc’ı yeni bir Çalışma Kitabına eklemek, potansiyel olarak güvenli olmayan bir elektronik tablo oluştururBöcek
CELLSJAVA-42038‘[’ ] içeriyorsa bozuk durumu çözümleyen tablo sütunuBöcek
CELLSJAVA-42021Formüllerle ilgili Excel Tablo/Liste Nesnesi içeriğinin genişletilmesiyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42019Bir çalışma sayfası hücresinden yanlış formül döndürüldüBöcek
CELLSJAVA-42004java.lang.NullPointerException, Workbook ctor’da XLSX dosyası yüklenirkenİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Workbook.AbsolutePath özelliğini ekler

Dosyanın Mutlak yolunu alır ve ayarlar. Yalnızca harici bağlantılar için kullanılır.

GlobalizationSettings sınıfını ve WorkbookSettings.GlobalizationSettings özelliğini ekler

Genelleştirme ayarlarını alır ve ayarlar.

Eskimiş Cell.GetConditionalStyle() yöntemini kaldırır

Bunun yerine Cell.GetConditionalFormattingResult() yöntemini kullanın.

Eski Cells.MaxDataRowInColumn(int sütun) yöntemini kaldırır

Bunun yerine Cells.GetLastDataRow(int) yöntemini kullanın.

Eski PageSetup.Draft özelliğini kaldırır

Bunun yerine PageSetup.PrintDraft özelliğini kullanın.

Eski AutoFilter.FilterColumnCollection özelliğini kaldırır

Bunun yerine AutoFilter.FilterColumns özelliğini kullanın.

Style yapıcısını geçersiz kılar ve CellsFactory sınıfını ekler

Bunun yerine CellsFactory.CreateStyle() yöntemini kullanın.

Eski TickLabels.Rotation özelliğini kaldırır

Bunun yerine TickLabels.RotationAngle özelliğini kullanın.

GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(GridCell cell) yöntemini ekler

Hücrenin Köprü nesnesini alır. Hücrenin Hyperlink’i yoksa, null değerini döndürür.

GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(int satır,int sütun) yöntemini ekler

Hücrenin Köprü nesnesini alır. Hücrenin Hyperlink’i yoksa, null değerini döndürür.