Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Java 8.7.0 Sürüm Notları

Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki iyileştirmelerin ve değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSJAVA-41672) - Chart’ın DataLabels için “Şekli Metni Sığdırmak İçin Yeniden Boyutlandır” özelliği için API’i göster

(CELLSJAVA-41655) - Cells.importCSV() yöntemi formülleri tanımıyor

Geliştirmeler

(CELLSJAVA-41680) - API, acceptFormula yöntemini çağırmadan önce ve sonra Rus ay adını farklı şekilde işler

(CELLSJAVA-41673) - Aspose.Cells, şablon dosyasındaki Excel sayfasından hiçbir şey okumuyor

Hatalar

(CELLSJAVA-41685) - Elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken grafik resimlerinin boyutu 0 KB’dir

(CELLSJAVA-41684) - HTML’de grafik görüntüsü eksik

(CELLSJAVA-41676) - HTML Çıktı Öngörülemeyen Sonuçlar Üretiyor

(CELLSJAVA-41665) - Elektronik tablodaki resim HTML’e aktarılmıyor

(CELLSJAVA-41632) - EXCEL’den HTML’e ve tekrar EXCEL’e dönüştürürken tarih hizalama sorunu

(CELLSJAVA-41603) - Bir hücre aralığını html’ye dışa aktarırken hücreler için yanlış arka plan rengi görünüyor

(CELLSJAVA-41337) - HTML’e dönüştürme çok büyük bir HTML dosyası oluşturuyor

(CELLSJAVA-41705) - Excel Tablolarının HTML’inde Metin Rengi Düzgün Oluşturulmuyor

(CELLSJAVA-41647) - Elektronik tablo HTML’e dönüştürüldüğünde, bir aralığa işaret eden bir ListObject içindeki köprü bozuluyor

(CELLSJAVA-41659) - Bir hücreye adlandırılmış stil uygulanması, Excel arayüzünün Stiller bölümünde yansıtılmıyor

(CELLSJAVA-41602) - Cell.calculate() yöntemi belirli bir hücre için düzgün çalışmıyor

(CELLSJAVA-41645) - Aralıklar kopyalanırken ListObject’in başlık yazı tipi rengi kayboluyor

(CELLSJAVA-41707) - Excel Tablolarının görüntüsünde Metin Rengi Düzgün oluşturulmuyor

(CELLSJAVA-41688) - Başlıkta İbranice karakter içeren sorun

(CELLSJAVA-41666) - Görüntüye işlenirken DataBar’ın Kenarlığı Excel ile aynı değil

(CELLSJAVA-41662) - DataBar’ı görüntüye dönüştürürken kenarlık eksik

(CELLSJAVA-41548) - DataBar’dan Resme: Resimdeki DataBar boyutu Excel’e karşılık gelmiyor

(CELLSJAVA-41250) - Sayfa, SheetRender.toImage() kullanılarak doğru şekilde oluşturulmuyor

(CELLSJAVA-41701) - Çizim Alanı yüksekliği ve Çizim Alanı Y değerleri, elektronik tablodan tablo yeniden yüklendikten sonra farklı

(CELLSJAVA-41699) - Grafikten Görüntüye Dönüştürme - Çubuk boyutları farklı gösterildiğinden grafik görüntüsü doğru şekilde işlenmedi

(CELLSJAVA-41689) - Kenar Yumuşatma, HTML’e dışa aktarılırken grafiğin seri dolgusu için etkili görünmüyor

(CELLSJAVA-41686) - İşlemeHints.VALUE_METİN_ Elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken ANTIALIAS_GASP etkili olmuyor

(CELLSJAVA-41678) - Grafiğin PDF’inde yanlış renkler gösteriliyor

(CELLSJAVA-41669) - Grafiğin PDF’inde tüm çubuklar 0 değer kuralının altında görünüyor

(CELLSJAVA-41667) - PDF dosya biçimindeki çıktıda Kümelenmiş Çubuk grafikler görüntülenmiyor

(CELLSJAVA-41660) - Grafiğin PDF’inde X ekseni ve Y ekseninin kalınlığı artırıldı

(CELLSJAVA-41657) - Balon grafiği resme dönüştürülürken düzgün görüntülenmiyor

(CELLSJAVA-41656) - Grafik Serisi Değeri Belirli Bir Açıda Görüntüleniyor

(CELLSJAVA-41646) - Grafiğin PDF’deki X ekseninin alt bölümü kırpılıyor

(CELLSJAVA-41644) - Tablo PDF’e dönüştürülürken eksen etiketleri eğik olarak gösteriliyor

(CELLSJAVA-41628) - Grafikte PDF’e doğru olmayan başlığın hizalanması

(CELLSJAVA-41623) - Chart.toPdf kullanılarak Chart’ın PDF’inde birkaç veri serisi çubuğu eksik

(CELLSJAVA-41468) - Grafiğin kalite sorunu - Kenar yumuşatma, gölge olmadan etkinleşmez

(CELLSJAVA-41445) - Kabarcık grafiğin işlenmiş HTML dosya biçiminde kenar yumuşatma etkisi yok

(CELLSJAVA-41306) - Excel’den PDF’e dönüştürme sorunu - sağ taraf kesik

(CELLSJAVA-41697) - Oluşturulan HTML/Image/PDF biçiminde tablolar ve aralıklar için yanlış yazı tipi rengi görünüyor

(CELLSJAVA-41679) - Worksheet.getProtection().getPasswordHash(), makro koduyla yeniden korumanın ardından 0 döndürür

(CELLSJAVA-41675) - PDF çıktısında görüntü şeffaf değil

(CELLSJAVA-41671) - Koşullu Olarak Biçimlendirilmiş Cell Renklerinin Sonuç PDF’de Yanlış Oluşturulması

(CELLSJAVA-41663) - Koşullu Biçimlendirmenin Simge Görüntü Verilerini Boş Görüntüdeki Sonuçları Dosyaya Kaydetme

(CELLSJAVA-41661) - Yükleme ve xml’den xlsx dosyasına dönüştürme sırasında işlem takılıyor

(CELLSJAVA-41597) - XLSB yeniden kaydedildikten sonra Excel 2007’de okunamayan içerik

İstisnalar

(CELLSJAVA-41592) - Excel sayfasını html olarak kaydetmeye çalışırken Nullpointer

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSJAVA-41598) - Şablon dosyasını GridWeb’e yükledikten ve birkaç kez Yeniden Yükle düğmesine tıkladıktan sonra bellek artıyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

TxtLoadOptions.HasFormula özelliğini ekler.

CSV dosyasının formül içerip içermediğini gösterir.

ColorScale.Is3ColorScale özelliğini ekler.

Koşullu biçimlendirmenin 3 renk ölçeği olup olmadığını gösterir.

Eski Workbook.SaveOptions özelliğini siler.

Bunun yerine Workbook.Save(Stream,SaveOptions) veya Workbook.Save(string,SaveOptions) yöntemini kullanın.

Protection.VerifyPassword yöntemini ekler.

Çalışma sayfası korumasının parolasını doğrular.

Proptection.IsProtectedWithPassword özelliğini ekler.

Çalışma sayfasının parola ile korunup korunmadığını gösterir.

PdfSaveOptions.OptimizationType özelliğini ekler.

Pdf optimizasyon türünü alır ve ayarlar.

Not

Aspose.Cells for Java kod tabanı, ilgili .NET sürümünün koduyla eşleştiğinden, Aspose.Cells for .NET v8.7.0 sürümünde yer alan değişikliklerin, geliştirmelerin ve düzeltmelerin çoğu bu Aspose.Cells for Java v8.7.0 sürümüne de dahildir.


 
 Türkçe