Aspose.Cells for Java 8.9.1 Sürüm Notları

1) Aspose.Cells

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41925Hesaplama süresi son API revizyonları ile artmıştır.Yeni özellik
CELLSJAVA-40958Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen yazı tipi değiştirme mekanizması gereklidirYeni özellik
CELLSJAVA-41936Workbook.calculateFormula() yöntemi, kaynak Excel dosyası için hiçbir zaman sonlandırılmazArtırma
CELLSJAVA-41928IStreamProvider ile elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken görüntü kaynağı yakalanamıyorBöcek
CELLSJAVA-41841CheckBox’ları HTML’e dönüştürmeyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-41932Tarih biçimlendirilmiş değerler için getDisplayStringValue() ile ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-41930Bir XLS dosyasını işlemek için Light Cells API’leri kullanıldığında, her zaman ilk sayfanın ilk hücresi işlenirBöcek
CELLSJAVA-41931E-tablo PDF’e dönüştürülürken dikey metin için karakter aralığı ve kesme doğru değilBöcek
CELLSJAVA-41709Sütun genişlikleri, CentOS’ta Windows’dekinden farklıdırBöcek
CELLSJAVA-41933Elektronik tablo oluşturulurken grafik ölçeği PDF olarak değiştiBöcek
CELLSJAVA-41934Bir Excel dosyasını PDF olarak işlerken hizalama sorunuBöcek
CELLSJAVA-41935Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken açıklama girişlerinin biçimlendirmesi bozulduBöcek
CELLSJAVA-41943Yatay eksen etiketleri tam olarak işlenmemiştir, yani; işlenen görüntüdeki tüm etiketlerde bazı içerikler eksik.Böcek
CELLSJAVA-41940Dosya, formül hesaplamasından sonra bozuldu ve kaydedildiBöcek
CELLSJAVA-41927İstisna: HTML dosya biçimine kaydederken “java.lang.OutOfMemoryError”İstisna
CELLSJAVA-41945CellsException: TREND işlevi hesaplanırken Workbook.CalculateFormula’da Cell[0Sheet1!E5] hesaplanırken hata oluştuİstisna
CELLSJAVA-41946Excel dosyasının açılması java.lang.NumberFormatException’a neden olur: Giriş dizesi için: “80000020”İstisna
CELLSJAVA-41922Hücreleri kopyalarken IndexOutOfBoundsExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

CopyOptions.ReferToDestinationSheet özelliğini ve Cells.CopyRows(Cells sourceCells, int sourceRowIndex, int targetRowIndex, int rowNumber, CopyOptions copyOptions) yöntemini ekler

Satırları/aralığı kopyalarken hedef çalışma sayfasına (grafik için bir veri kaynağı olarak) başvurup başvurmamayı belirtir. Aralık kopyalanırken ve grafik kaynak sayfaya başvuruyorsa, Yanlış, kopyalanan grafiğin veri kaynağının değişmeyeceği anlamına gelir. Doğru, kopyalanan grafiğin veri kaynağının hedef sayfaya başvurduğu anlamına gelir.

HtmlSaveOptions.FilePathProvider özelliğini ekler

Çalışma Sayfasını html’ye ayrı olarak dışa aktarmak için IFilePathProvider’ı alır veya ayarlar.

IFilePathProvider arabirimini ekler

Dışa aktarılan dosya yolu sağlayıcısını temsil eder.

FontConfigs sınıfını ekler

Yazı tipi ayarlarını belirtir.

FontSourceBase sınıfını ekler

Bu, kullanıcının çeşitli yazı tipi kaynakları belirtmesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.

FileFontSource sınıfını ekler

Dosya sisteminde depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FolderFontSource sınıfını ekler

TrueType yazı tipi dosyalarını içeren klasörü temsil eder.

MemoryFontSource sınıfını ekler

Bellekte depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FontSourceType enumunu ekler

Yazı tipi kaynağının türünü belirtir.

CalculationOptions.Recursive özelliği ekler

Bir hücre hesaplanırken bağımlı hücrelerin özyinelemeli olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirtir ve diğer hücrelere bağlıdır.

Eski CellsHelper.FontDir özelliği

Bunun yerine klasör özyinelemeli ile FontConfigs.SetFontFolder(string, bool) yöntemini kullanın.

Eski CellsHelper.FontDirs özelliği

FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool) yöntemini, bunun yerine yinelemeli klasör ile false olarak kullanın.

Eski CellsHelper.FontFiles özelliği

Bunun yerine FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]) kullanın.