Aspose.Cells for Java 17.5 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41130Pivot Tablo için önceden tanımlanmış sözcüklerin dilini değiştirinArtırma
CELLSJAVA-42272Köprüyü bir Excel hücresine gömme seçenekleriArtırma
CELLSJAVA-42283NullPointerException, filtre adlandırılmış aralığın dışında olduğunda oluşurBöcek
CELLSJAVA-42282Bir çalışma sayfasını kopyalamak, çıktı HTML dosyasındaki filtre uygulanmış satırları gösterirBöcek
CELLSJAVA-42276İçerik, IE olmayan tarayıcılarda farklı gösteriliyor (bazı metinler eksik) (örn. Google chrome) - Excel’den HTML’e oluşturmaBöcek
CELLSJAVA-42247Elektronik tabloda PivotTable yenilenirken koşullu biçimlendirme kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42257Koşullu biçimlendirme stili bozukBöcek
CELLSJAVA-42202Excel formülü düzgün çalışmıyor - 0 yerine 6 olarak gösteriliyorBöcek
CELLSJAVA-42286XLS dosyasının grafiklerle kaydedilmesi %100 CPU kullanırBöcek
CELLSJAVA-42251Başlık, PDF çıktısındaki trend etiketleri tarafından gizleniyorBöcek
CELLSJAVA-42284Workbook.getFonts(), aynı e-tabloyu yeniden yükledikten sonra ek yazı tiplerini gösterirBöcek
CELLSJAVA-42281Excel sayfalarına Birleştirme/Kopyalama - Hücrelerin başındaki boşluklar korunmuyorBöcek
CELLSJAVA-42280Dosyada geçersiz dize - bir Excel dosyasını açarken hata oluşuyorBöcek
CELLSJAVA-42275Bazı genel yöntem parametrelerinin adları yeni sürümde değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42271Worksheet.autoFitColumns() satır sonları olan hücrelerde iyi çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42266Yorumları içeren Excel dosyasının sıralanması, çıktı Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42265Yorumları sıralamak, çıktı dosyasını MS Excel’e açarken “Excel okunamayan içerik buldu…” hatasına neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-42264HTML veya PDF’e dönüştürülürken OpenOffice ODS dosyasındaki alt simge ve üst simge sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-42268İstisna: Bir grafiği resme dönüştürürken “java.lang.NullPointerException”İstisna
CELLSJAVA-42278İstisna: HTML dosya biçimine kaydederken “java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 12, Size: 12”İstisna
CELLSJAVA-42274İstisna: XLSX dosyası yüklenirken “java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Dize dizini aralığın dışında: 0”İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ExportTableOptions.ExportAsHtmlString özelliğini ekler

Hücrelerin HTML dize değerini DataTable’a verir.

PageSetup.Copy(PageSetup kaynağı,CopyOptions copyOptions) yöntemini ekler

Sayfa Yapısı ayarlarını kopyalar.

ImportTableOptions.ShiftFirstRowDown özelliğini ekler

Tablo eklenirken ilk satırın aşağı kaydırılıp kaydırılmadığını gösterir.

PageSetup.CustomPaperSize() yöntemini ekler

İnç biriminde özel kağıt boyutunu ayarlar.

PageSetup.PrinterSettings özelliğini ekler

Varsayılan yazıcının ayarlarını alır ve ayarlar.

PaperSizeType.CUSTOM sabitlerini ekler

Özel kağıt boyutunu temsil eder.

Sabit ekler PdfCompliance.PDF_A_1_A

PDFA-1a ile uyumlu PDF formatını temsil eder.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin: