Aspose.Cells for Java 17.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42315AjaxCallFinished olayı için JS İstemcisi API’i ekleyin - GridWeb (JAVA)Yeni özellik
CELLSJAVA-42194Çalışma sayfasında grup satırları - GridWeb (JAVA)Yeni özellik
CELLSJAVA-42308Excel’de PivotTable yanlış (eksik satırlar, pivot alan başlıkları iki kez yazdırılıyor, Tarih sayısal değerlere dönüştürülüyor, vb.)Böcek
CELLSJAVA-42298Excel dosyasının HTML çıktısında fazladan karakterler varBöcek
CELLSJAVA-42277HtmlSaveOptions.setExportHiddenWorksheet false olarak ayarlandığında resim HTML çıktısında görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42259HTML Excel dosyasına düzgün dönüştürülemediBöcek
CELLSJAVA-42256HTML tablosunu Excel’e dönüştürme sorunuBöcek
CELLSJAVA-42319Formülleri belirtirken Yazdırma Alanının hesaplanmasıyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42273Sütun Başlığı İpucunu Ayarla özelliği GridWeb’de (JAVA) çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42269GridWorksheet.setColumnHeaderToolTip(), GridWeb’de (JAVA) çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42320Ayrı bir sayfada varsa grafik güncellenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42295Cell değeri, varolan bir hücreye tıkladığımızda başlangıca eklenir (bazı değerlere sahip)Böcek
CELLSJAVA-42325XLSX, PDF olarak kaydedildiğinde, kelimeler ikizlenirBöcek
CELLSJAVA-42299Excel dosyasının PDF/görüntü çıktısında fazladan karakterler varBöcek
CELLSJAVA-42301Çubuk grafiğin PDF çıktısında çubuklar eksikBöcek
CELLSJAVA-42293Çıktıda grafik görüntüsü yanlış HTMLBöcek
CELLSJAVA-42292HTML çıktısında grafiğin görüntüsü yanlışBöcek
CELLSJAVA-42270Excel Grafiği PDF’e dönüştürüldüğünde içerik eksikBöcek
CELLSJAVA-42258Grafiğin PDF’inde x ekseni etiketlerinin yanlış tarih biçimi varBöcek
CELLSJAVA-42252PDF çıkışında yanlış Y ekseni ölçeklendirmesiBöcek
CELLSJAVA-42245HTML’e kaydedildiğinde stil/biçimlendirme yanlışBöcek
CELLSJAVA-42316Excel dosyasını açarken ve kaydederken görüntüleri sıkıştırma seçeneği korunmazBöcek
CELLSJAVA-42306Dosya2’deki hücrelerin arka plan rengi, Çalışma Kitabını açarken ve kaydederken değişiyorBöcek
CELLSJAVA-42305Dosya1’deki hücrelerin arka plan rengi, Çalışma Kitabını açarken ve kaydederken değişiyorBöcek
CELLSJAVA-42303Şekil için metin ayarlarken Excel formül hücresi formül olmayan hücreye dönüşürBöcek
CELLSJAVA-42284Workbook.getFonts(), aynı e-tabloyu yeniden yükledikten sonra ek yazı tipini gösteriyorBöcek
CELLSJAVA-42307İstisna: HTML dosya biçimine dönüştürülürken “satır dizini pivot tablo raporunun içinde olmamalıdır” oluştuİstisna
CELLSJAVA-42285İstisna: Çalışma sayfasında HTML dosya biçimine dönüştürülecek bir PivotTable varsa “Satır dizini negatif olamaz” oluştuİstisna
CELLSJAVA-42318Çalışma Kitabı’nı açmaya çalışırken bir istisna atılıyorİstisna
CELLSJAVA-42311İstisna: ODS dosyasını Aspose.Cells API’leri aracılığıyla açarken “java.lang.NullPointerException”İstisna
CELLSJAVA-42302Kaynak Excel dosyasından Çalışma Kitabı örneği oluşturmaya ilişkin NullPointerExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Gridweb.OnAjaxCallFinishedClientFunction özelliğini ekler

Ajaxcall bittiğinde çağrılacak istemci tarafı işlev adını alır veya ayarlar.

Enum StyleModifyFlag.RelativeIndent ekler

Göreli girintiyi temsil eder.

TextureFill.IsTiling özelliğini ekler

Resmin doku olarak döşenip döşenmediğini belirtir.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin: