Aspose.Cells for Java 17.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42391Sonuç PDF’de gösterilen Cell genişliği, “Formülü göster” özelliğini kullanırken Excel dosyasındakiyle aynı değilYeni özellik
CELLSJAVA-42379PDF çıktısına işlerken Adlandırılmış hedefi uygula (Yer imi sorgusu)Yeni özellik
CELLSJAVA-42401Şeklin Z-Sırasını düzgün bir şekilde ayarlamak için tüm şekilleri numaralandırmanız gerekirArtırma
CELLSJAVA-42368ActiveX Denetimi’nin (ListBox) adını ayarlayınArtırma
CELLSJAVA-42369HTML Excel belgesinin çıktısı, gerçek değerler yerine karma değerler içeriyorBöcek
CELLSJAVA-42366“2.2 CompleteEmail.html” dosyasının XLSX biçimine kaydedilmesi bozuk dosya oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-42365Workbook nesnesine “2.1 CompleteEmail.html” yüklenmesi NullPointerException hatası veriyorBöcek
CELLSJAVA-42381Excel Arama formülü için Çalışma Kitabı Hesaplaması yanlışBöcek
CELLSJAVA-42380Sayfadaki dizi formülü Aspose.Cells üzerinden farklı hesaplanır.Böcek
CELLSJAVA-42370Yanlış Köprüler ve PDF içeriğiBöcek
CELLSJAVA-42395İşleme - Grafik görüntüsü doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42393Excel’i PDF’e dönüştürürken kategori ekseni etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-42384Excel PDF’e dönüştürüldüğünde Negatif Çubukların Rengi doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42378setCrossAt() kullanılırken Excel PDF’e dönüştürülürken çubuk rengi değiştiBöcek
CELLSJAVA-42377Grafikteki ana eksen birimlerinin değeri yanlış döndürülüyorBöcek
CELLSJAVA-42364PDF’e dışa aktarıldığında hücre aralığındaki veri etiketleri gelmiyorBöcek
CELLSJAVA-42359Çubuk Değerleri 100 olan bir Seri için Eksik Veri EtiketleriBöcek
CELLSJAVA-42314PNG çıktısında grafik boşBöcek
CELLSJAVA-42313PDF çıktısında grafik boşBöcek
CELLSJAVA-42374Aspose Cells tarafından yanlış ayrıştırılan karakter referanslarıBöcek
CELLSJAVA-42373Çalışma kitabının kopyalanması ve ardından kaydedilmesi, çıktı Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42392İstisna “com.aspose.cells.CellsException: bilinmeyen excel içeriği!” şifrelenmiş bir Excel dosyasının başlatılması hakkındaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HTMLLoadOptions.LoadStyleStrategy özelliğini ekler

Dize değerini sayıya veya DateTime’a dönüştürürken ayrıştırılmış değerler için stil uygulama stratejisini gösterir.

AbstractCalculationMonitor sınıfını ekler

Kullanıcıların formül hesaplamasının ilerlemesini izlemesi için API’ler sağlar.

CalculationOptions.CalculationMonitor özelliğini ekler

Kullanıcının, formül hesaplamasının ilerlemesini izlemek için özel uygulama sağlamasına izin verir.

Enum GridlineType ekler

Kılavuz çizgisi Türünü numaralandırır.

ImageOrPrintOptions.GridlineType özelliğini ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

PdfSaveOptions.GridlineType özelliği ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

Name.GetRanges(bool) ve Name.GetRange(bool) yöntemlerini ekler

Çoğunlukla, mutlak referanslara sahip adlandırılmış aralıklar gibi basit Name nesneleri için, adın referansının tekrar tekrar hesaplanması gerekmez. Dolayısıyla, GetRanges(false)/GetRange(false), ilgili aralık(lar) alınırken Name nesnesini yeniden hesaplamaz ve bu nedenle, bu yöntemler tekrar tekrar çağrılırsa performans önemli ölçüde iyileştirilebilir.

PdfBookmarkEntry.DestinationName özelliğini ekler

Hedefin adını alır veya ayarlar. Varış noktası adı ayarlanırsa, varış noktası bu adla adlandırılmış bir varış noktası olarak tanımlanacaktır.

DataSorter.AddKey() yöntemini ekler

Özel sıralama listesiyle sıralanmış sütun dizini ve sıralama düzeni ekler.

Picture.Copy() yöntemini ekler

Ayarları başka bir resimden kopyalar.

Shape.ToFrontOrBack() yöntemini ekler

Şekli öne getirir veya arkaya gönderir.

Enum ConnectionDataSourceType.Table ekler

Bağlantının veri kaynağı olarak tabloyu temsil eder.

PageSetup.SetFitToPages() yöntemini ekler

Çalışma sayfasının yazdırıldığında ölçekleneceği sayfa sayısını ayarlar.

PdfSaveOptions.StreamProvider özelliğini ve ResourceLoadingType numaralandırmasını ekler

Dış kaynak yükleme türünü alır ve ayarlar.

VbaModuleCollection.AddDesignerStorage() ve GetDesignerStorage() yöntemlerini ekler

VBA projesinin tasarımcı depolamasını alır ve ayarlar.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin: