Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Java 18.2 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42509Çalışma kitabını yüklerken tanımlanmış adları filtrelemek için LoadDataFilterOptions.NAMES sabitini ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42510Filtre uygulandığında Microsoft Excel 2013 ve 2016’da çok yavaş filtreleme gözlemleyinArtırma
CELLSJAVA-42497Sheet1 şekilleri kayboluyor ve Sheet2’deki Yıldızlar yuvarlanıyorBöcek
CELLSJAVA-42512Geçersiz kodlama - Excel dosyası yüklenirken istisna oluşuyorBöcek
CELLSJAVA-42507Makro ve İletişim Sayfaları normal çalışma sayfaları olarak algılanırBöcek
CELLSJAVA-42503MS Excel, XLS dosyasının tekrar kaydedilmesine izin vermiyorBöcek
CELLSJAVA-42502Aspose.Cells, verileri doğru şekilde filtrelemiyor, bunun yerine tüm satırları gizliyorBöcek

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

LoadDataFilterOptions.DefinedNames numaralandırmasını ekler

Şablon dosyası yüklenirken tanımlı Name nesnelerinin yüklenip yüklenmediğini gösterir.

LoadDataFilterOptions.Formula enum davranışını değiştirir

Daha eski sürümlerde, formülleri yüklerken her zaman tanımlı Ad nesnelerini yükleriz. Şimdi, tanımlanmış Name nesneleri için açıkça ayrı bir numaralandırma sağlıyoruz, bu nedenle, Tanımlı İsim nesnelerinin yüklenip yüklenmeyeceğinden bağımsız olarak, Formül sıralaması yalnızca formüllerin şimdi yüklenmesi gerektiğini gösterecektir. Bununla birlikte, bir şeye dikkat edilmelidir, yaygın olarak tanımlanan Ad nesneleri formüller tarafından kullanılır, kullanıcı yalnızca formülleri yükler ve tanımlanmış Ad nesnelerini yüklemezse, bu Adlara atıfta bulunan hücre formülü bozulur ve İstisnaya neden olabilir. Bu nedenle, genellikle kullanıcı formülleri yüklemek isterse, tanımlı Name nesneleri de yüklenmelidir. Ancak kullanıcı, formülleri yüklemeden yalnızca tanımlı Ad nesnelerini yükleyebilir.

SheetType.Dialog numaralandırması ekleyin

İletişim sayfasını temsil eder.

WorkbookSettings.MaxRowsOfSharedFormula özelliğini ekler

Paylaşılan formülün maksimum satır sayısını alır ve ayarlar. Paylaşılan formülün toplam satır sayısı ondan büyükse, paylaşılan formül birkaç paylaşılan formüle bölünecektir.

WorkbookSettings.StreamProvider özelliğini ekler

Dış kaynak için akış sağlayıcısını alır ve ayarlar.

ShapeTextAlignment.IsAutoMargin özelliğini ekler

Metin çerçevesinin kenar boşluğunun otomatik olup olmadığını gösterir.

ImportTableOptions.IsFormulas özelliğini ekler

Veri tablosundaki hangi sütunun formül olarak içe aktarılması gerektiğini temsil eder.


 
 Türkçe