Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Java 18.5 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42550Her çalışma kitabının kendi özel (özel) yazı tipi kümesi varken PDF’e eşzamanlı dönüştürmeYeni özellik
CELLSJAVA-42594XLAM’in LoadFormat ve FileFormatType’ını AlgılaArtırma
CELLSJAVA-42604Şablon dosyasını açtıktan/kaydettikten sonra Pivot Tablonun biçimlendirmesi ve davranışı değiştiBöcek
CELLSJAVA-41918Elektronik tablo (XLS), basit yükleme ve kaydetme işleminden sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42616Aspose.Cells, Iterator.hasnext() işlevini iki kez çağırırken yineleyici arabirimini bozuyorBöcek
CELLSJAVA-42607Belge özellikleri ayıklanırken özellik değerleri bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42601Filigran eklendikten sonra çalışma kitabı bozukBöcek
CELLSJAVA-42600Aynı kod yeni sürümlerde daha yavaş çalışırBöcek
CELLSJAVA-42598Özellikler, şablon dosyasında ayıklanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42589Bir hücreye HTML eklerken NullPointerExceptionBöcek
CELLSJAVA-41414XLSX dosyası yeniden kaydedildiğinde satırlar grafikten kaybolduBöcek
CELLSJAVA-42602Hafif modda hücreleri birleştirirken “IndexOutOfBoundsException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42610Bir XLS dosyası yüklenirken “java.lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42608ArrayIndexOutOfBoundsException bir Excel dosyasını açarken oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42596Bir Excel dosyasını açarken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42595Bir Excel dosyasını açarken “java.io.IOException: Dosya bozuk” hatası oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42591Bir Excel dosyası yüklenirken “com.aspose.cells.CellsException: Geçersiz formül”İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cell.IsInTable/IsInArray’in yerine yeni özellikler Cell.IsTableFormula/IsArrayFormula ekler

Bir hücrenin tablo formülünün mü yoksa dizi formülünün parçası mı olduğunu gösterir. Eski isimler belirsizlik yaratır, bu yüzden onları geçersiz kıldık ve yenilerini sağladık.

IndividualFontConfigs sınıfını ekler

Her çalışma kitabı nesnesi için Yazı Tipi yapılandırmalarını temsil eder.

LoadOptions.FontConfigs özelliğini ekler

Bireysel yazı tipi yapılandırmalarını alır ve ayarlar.

Eski FontSetting.ShapeFont özelliğini siler

Bunun yerine FontSetting.TextOptions özelliğini kullanın.

OoxmlCompliance enum ve WorkbookSettings.Compliance özelliğini ekler

Strict Open Xml Elektronik Tablosunu destekler.

GroupShape.Ungroup() yöntemini ekler

Şekillerin grubunu çözer.

MsoFormatPicture.Gamma özelliğini ekler

Resmin gammasını alır ve ayarlar.

TextOptions.FarEastName ve TextOptions.LatinName özelliklerini ekler

Yazı tipinin Uzak Doğu ve Latin adını alın ve ayarlar.


 
 Türkçe