Aspose.Cells for Java 18.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42339Aspose.Cells API’leri aracılığıyla Pivot Tablo raporunda özel veri sıralaması uygulayınYeni özellik
CELLSJAVA-42625MS Excel özelliği ‘İzleme Penceresi’nin uygulanmasıYeni özellik
CELLSJAVA-42612SmartArt dişli türünden metin çıkarılamıyorYeni özellik
CELLSJAVA-42646İstisna: Name.getRefersTo() üzerinde “FormulaBuild](/p Bilinmeyen formül belirteci0”Artırma
CELLSJAVA-42645İstisna: Cell.getFormula() üzerinde “FormulaBuild More token in stack…”Artırma
CELLSJAVA-42516Aspose.Cells geçersiz bir formülü kabul eder ve düzeltirArtırma
CELLSJAVA-42636Bazı çizim şekilleri, Excel’de yanlış bir şekilde HTML oluşturmaya kaydırıldı veya işlendiBöcek
CELLSJAVA-42627CELLSJAVA-42619 - Smart Art görüntüleri doğru şekilde çıkarılamıyorBöcek
CELLSJAVA-42618Şekil, Excel’deki verileri kapsayacak şekilde HTML işlemeye kaydırıldıBöcek
CELLSJAVA-42628Formüllerin hesaplanması yanlış, örneğin #DIV/0! hatalarBöcek
CELLSJAVA-42615Cell A3 formatı çıktıda doğru değil HTMLBöcek
CELLSJAVA-42621Bir MS Excel dosyasından PDF dosyası oluşturulurken düşük performansBöcek
CELLSJAVA-42620XLSX - TIFF - istisna NoClassDefFoundErrorBöcek
CELLSJAVA-42599Excel dosyası PDF’e dönüştürüldüğünde görüntüler kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42630Chart.calculate yöntemi OutOfMemoryError’a neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-42623Excel dosyasını PDF dosya biçimine dönüştürürken bellek artarBöcek
CELLSJAVA-42592Karakterler () yöntemi nedeniyle grafik başlığında yazı tipi boyutu değiştiBöcek
CELLSJAVA-41860XLS yeniden kaydedilirken gölge efekti değiştiBöcek
CELLSJAVA-42654Excel’den PDF’e dönüştürme - dönüştürme hiçbir zaman tamamlanmazBöcek
CELLSJAVA-42647Yorum şekli için alternatif metin alınamıyor veya ayarlanamıyorBöcek
CELLSJAVA-42644Aspose.Cells, bir e-tablo ml dosyasını (xml) kendi kendine kapanan Styles etiketiyle PDF’e dönüştürürken takılıyorBöcek
CELLSJAVA-42632SmartArt şekli için alternatif metin ayarlanamıyorBöcek
CELLSJAVA-42631getFirstVisibleRow() ve getFirstVisibleColumn() geçersiz indeksler döndürüyorBöcek
CELLSJAVA-42624Yeniden kaydettikten sonra kodlanmış simgeler ("%5c" gibi) içeren köprülerin kodu çözülürBöcek
CELLSJAVA-42638Cell.getDisplayStringValue(), java.lang.NullPointerException’ı atarİstisna
CELLSJAVA-42652Java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException, bir XLS dosyası yüklenirken oluştuİstisna
CELLSJAVA-42650İstisna: XLS dosyası yüklenirken “Geçersiz kodlama: boş”İstisna
CELLSJAVA-42649İstisna: XLS dosyası yüklenirken “HPageBreaks sayısı 1024’ten büyük olamaz”İstisna
CELLSJAVA-42648İstisna: Picture.getData()‘da “Görüntü verileri okunamadı”İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Slicer, SlicerCollection, SlicerCache, SlicerCacheItem ve SlicerCacheItemCollection sınıflarını ekler

Bu API’ler, dosyada Dilimleyici oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

SlicerCacheItemSortType ve SlicerStyleType numaralarını ekler

Bu API’ler, dosyada Dilimleyici oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

CellWatchCollection ve CellWatch sınıflarını ekler, Worksheet.CellWatches özelliğini ekler

Cell İzleme Öğesini ‘izleme penceresi’ne ekler.

CustomXmlShape sınıfını ve MsoDrawingType.CustomXml sıralamasını ekler

Özel xml şeklinin korunmasını destekler.

MsoDrawingType.SmartArt numaralandırmasını ekler

Akıllı sanat şekli türünü temsil eder.

Font.SchemeType özelliğini ve FontSchemeType numaralarını ekler

Yazı tipinin şema türünü alır ve ayarlar.

CustomXmlPart.ID özelliğini ekler

Özel xml bölümünün kimliğini alır ve ayarlar.

CustomXmlPartCollection.SelectByID() yöntemini ekler

Kimliğe göre Özel xml bölümünü alır.

Range.Address, Range.CellCount, EntireColumn, Range.EntireRow ve Range.GetOffset(System.Int32,System.Int32) ekler.

İşleme aralığı için geliştirme.

ColorDepth sıralaması ve ImageOrPrintOptions.TiffColorDepth özelliği ekler

Yalnızca sayfaları Tiff biçiminde kaydederken uygulanacak bit derinliğini alır veya ayarlar.

WorkbookRender.ToImage() yöntemini aşırı yükler

Çalışma kitabını sayfa dizinine göre resme dönüştürür.

Legend.LegendEntriesLabels() yöntemini ekler

Chart.Calculate() yöntemini çağırdıktan sonra gösterge girişlerinin etiketlerini alır.

CustomFilter.SetCriteria(FilterOperatorType filterOperator, nesne ölçütleri) yöntemini ekler

Filtre kriterlerini ayarlar.

Formülleri yerel ayara bağlı biçimde almayı/ayarlamayı desteklemek için yeni API’ler sağlar (Microsoft Interop’un FormulaLocal işlevi)

Cell.GetFormula(bool isR1C1, bool isLocal) Cell.SetFormula(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal, nesne değeri) Name.GetRefersTo(bool isR1C1, bool isLocal) Name.SetRefersTo(string referenceTo, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula1(bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.SetFormula1(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula2(bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.SetFormula2(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula1(bool isR1C1, bool isLocal, int satır, int sütun) FormatCondition.GetFormula2(bool isR1C1, bool isLocal, int satır, int sütun) GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfHeaders() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfData() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfAll() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfTotals() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfCurrent() GlobalizationSettings.GetErrorValueString(dize hatası) GlobalizationSettings.GetBooleanValueString(bool bv) GlobalizationSettings.GetLocalFunctionName(string standardName) GlobalizationSettings.GetStandardFunctionName(dize yerelAdı) GlobalizationSettings.GetLocalBuiltInName(dize standartAdı) GlobalizationSettings.GetStandardBuiltInName(dize yerelAdı) GlobalizationSettings.ListSeparator GlobalizationSettings.RowSeparatorOfFormulaArray GlobalizationSettings.ColumnSeparatorOfFormulaArray