Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Java 18.7 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42668Sınıf stilini kullanırken birden çok değeri destekleyin (Bağlantılı: CELLSJAVA-42635)Artırma
CELLSJAVA-42627Smart Art görüntüleri doğru şekilde çıkarılamıyor - Şekilden görüntüye dönüştürme (CELLSJAVA-42619)Artırma
CELLSJAVA-42672Çıktı PDF belgesi çok büyükBöcek
CELLSJAVA-42671Çıkış Excel dosyasını MS Excel Japonca sürümünde görüntülerken köprüler sorunuBöcek
CELLSJAVA-42667‘#NUM!’ alınıyor IRR işlevine sahip bir hücre içinBöcek
CELLSJAVA-42658XL4 makroları (XLSM) içeren çalışma kitapları, kaydedildikten sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42656AlternativeText, yorum Metninin değerini döndürürBöcek
CELLSJAVA-42635HTML - XLS - CSS stili yok sayıldıBöcek
CELLSJAVA-42673Bir Excel dosyası yüklenirken “java.lang.NumberFormatException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42669Çalışma kitabındaki formülleri hesaplarken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42663Chart.calculate(), IndexOutOfBoundsException’ı atarİstisna
CELLSJAVA-42655İstisna: XLS dosyası yüklenirken “Geçersiz kodlama: boş” - IIİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Enum StyleFlag.Alignments ekler

Tüm hizalama ayarlarını temsil eder.

WorkbookSettings.MaxRow ve WorkbookSettings.MaxColumn özelliklerini ekler

Çalışma kitabının maksimum satır ve sütun dizinini alır.

WriteProtection.Author özelliğini ekler

Yazma korumasının yazarını alır ve ayarlar.


 
 Türkçe