Aspose.Cells for Java 20.7 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43221XLT dosyası yüklenirken “java.lang.NullPointerException” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43222Bir XLS dosyası yüklenirken “com.aspose.cells.CellsException: formül verileri bozulmuş olmalıdır…” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43223Bir XLS dosyası yüklenirken “java.lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-43226Resmin verileri alınırken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-432342014 öncesi veriler Pivot Tablodan okunmuyorBöcek
CELLSJAVA-43210Yanlış değer #Aspose.Cells tarafından okunan değerBöcek
CELLSJAVA-43215XLSM dosyası PDF’e dönüştürülemiyorBöcek
CELLSJAVA-43219Farklı sayfalara formül referansı eklemek bozuk Excel çalışma kitabıyla sonuçlanırBöcek
CELLSJAVA-43232YUVARLAK işlev sorunuBöcek
CELLSJAVA-43243Komşu hücrenin formülü değiştirilirken formül alınamadıBöcek
CELLSJAVA-43217XLSX’den XPS’e yazdırma arka plan biçimlendirmesini kaybediyorBöcek
CELLSJAVA-43224Fiziksel bir yazıcıya yazdırırken sorunBöcek
CELLSJAVA-43241Excel alanından görüntü oluştururken Çizgi Yüksekliği ve Kenarlık sorunuBöcek
CELLSJAVA-43209SmartMarkers kullanılırken setRepeatFormulaWithSubtotal(true) beklenen sonuçları vermiyorBöcek
CELLSJAVA-43213Aspose.Cells 20.6, Office 365’te (sürüm 2005 Derleme 12827.20268) form denetimleriyle iyi çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-43214XLS’i XLSX’e çevirirken bozuk bir XLSX dosyası üretiyorBöcek
CELLSJAVA-43216XLS’den XLSX’e dönüştürme - şekil için yazı tipi kalınlığı ve konumu değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-43228Oluşturulan XLS korumalı görünümdeBöcek
CELLSJAVA-43231Değiştirmelerden sonra çıktı dosyasında hataBöcek
CELLSJAVA-43225Hücreden dize değeri alınırken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43229setKeepUnparsedData(false) seçeneğiyle XLSM dosyası yüklenirken istisnaİstisna
CELLSJAVA-43238NPE (java.lang.NullPointerException) ile hesaplama başarısız oluyorİstisna
CELLSJAVA-43199HTML’e kaydetme sırasında “java.lang.NegativeArraySizeException” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cells.RemoveDuplicates() yöntemini ekler.

Cells.RemoveDuplicates(…) aşırı yüklenmiş yöntemi, kullanıcının tüm sayfadaki yinelenen satırları kaldırmasına kolaylık sağlar.

TickLabels.DisplayNumberFormat özelliğini ekler.

Onay etiketlerinin görüntü numarası formatını alır ve ayarlar.

Cells.GetViewRowHeight() ve Cells.GetViewRowHeightInch() yöntemini ekler.

Görünüm satırı yüksekliğini alır.

Enum SheetType.InternationalMacro ekler.

Yeni sayfa türü ekler: uluslararası makro.

PivotFieldCollection.iterator() yöntemini ekler.

Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

PivotItemCollection.iterator() yöntemini ekler.

Bu koleksiyondaki öğeler üzerinde uygun sırayla bir numaralandırıcı alır.

Workbook.IsWorkbookProtectedWithPassword özelliğini ekler.

Yapının ve pencerenin bir parola ile korunup korunmadığını gösterir.

PowerQueryFormulaParameters ve PowerQueryFormulaParameter sınıfları ekleyin

Güç sorgusu formül parametrelerini temsil eder.