Aspose.Cells for Java 20.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-40792ODS dosyası için pivot tablo oluşturulmadıYeni özellik
CELLSJAVA-43263Bir hücre dolgu rengi ve koşullu biçimlendirme ayarlandığında SmartMarker sorunuBöcek
CELLSJAVA-43269Pivot sayfasından değer alınamıyorBöcek
CELLSJAVA-43272Ölçeklenebilir genişlik ayarlandıktan sonra görüntü küçülüyorBöcek
CELLSJAVA-43280Pivot tablo yenilemesinden sonra filtre sorunuBöcek
CELLSJAVA-43281Pivot tablo sorununu yenileBöcek
CELLSJAVA-43285Pivot tablo yenilendikten sonra statik filtreler kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-43288Sonuç XLSB dosyası, dosyayı XLSB’e kaydederken bozukBöcek
CELLSJAVA-43289Pivot tablonun yenilenmesinden sonra filtre sorunuBöcek
CELLSJAVA-43293PivotTable.refreshData() sonrasında filtre seçenekleriyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43279Değerler, getStringValue() kullanılarak düzgün bir şekilde getirilmiyorBöcek
CELLSJAVA-43291Izgara içeriği görünmüyorBöcek
CELLSJAVA-43037PDF dönüşümünde yazı tipi sorunuBöcek
CELLSJAVA-43249Fiziksel yazıcılar, XPS ve PDF yazıcıyı kullanırken yazdırma sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-43254Elektronik tabloyu resme dönüştürürken yazı tipi farkıBöcek
CELLSJAVA-43266Java sürümü, varsayılan olarak geçerli kullanıcı yazı tipleri klasöründen yazı tipi yüklemeyi desteklemiyorBöcek
CELLSJAVA-43268Excel’den TIFF’e dönüştürme - bazı değerler " #" karakterleri ile değiştirilirBöcek
CELLSJAVA-43275Aspose.Cell for Java 20.8 com.aspose.cells.CellsException: ZipFile için HataBöcek
CELLSJAVA-43277Yükseklik genişlik oranıyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43245Excel dosyası PDF’e dönüştürüldükten sonra birleşik grafik doğru görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-43276XLSX’i PDF’e dönüştürürken satır sonu sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-43261SmartMarker: Sayı Formatı Yüzdesi ile group:merge kullanıldığında, genişletme sonucu yanlışBöcek
CELLSJAVA-43265XLSX dosyası yüklenemiyorBöcek
CELLSJAVA-43270Çalışma sayfasını kopyalarken içerik çoğaltma (katıştırılmış Word)Böcek
CELLSJAVA-43271WaterFall Grafiği SetAsTotal özelliğini korumuyorBöcek
CELLSJAVA-43287Otomatik filtre eklemek çalışma kitabını bozarBöcek
CELLSJAVA-43290XML Elektronik Tablo 2003 dosyasını MS Excel çalışma kitabı biçiminde kaydederken işleme geri dönmüyorBöcek
CELLSJAVA-43267Sayfadaki pivot tablo hesaplanırken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

AbstractCalculationEngine.ProcessBuiltInFunctions özelliğini ekler

Performans ve kullanıcının kolaylık değerlendirmesi için, bu özelliği ekler ve varsayılan değerini false olarak yaparız, böylece kullanıcı yerleşik motor tarafından desteklenmeyen işlevlere konsantre olabilir. Kullanıcının mevcut AbstractCalculationEngine uygulaması bazı yerleşik işlevlerin hesaplamasını değiştirmişse, kullanıcının bu özelliği geçersiz kılarak şu şekilde yapması gerekir:doğru itibaren20.9.

TxtLoadOptions.HasTextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasında hücre değerleri için metin niteleyicisi olup olmadığını belirtir.

TxtLoadOptions.TextQualifier özelliğini ekler

Şablon dosyasındaki hücre değerleri için metin niteleyicisini belirtir.

HtmlSaveOptions.ImageScalable özelliğini ekler

Görüntü genişliğini açıklamak için ölçeklenebilir birimin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Özelliğin varsayılan değeridoğru.

Slicer.AlternativeText özelliğini ekler

Slicer nesnesinin açıklayıcı (alternatif) metin dizesini alır veya ayarlar.

Slicer.ColumnWidthPixel özelliğini ekler

Dilimleyicinin her sütunu için genişliği piksel birimi cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.HeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin yüksekliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.IsLocked özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin kilitli olup olmadığını gösterir.

Slicer.IsPrintable özelliğini ekler

Dilimleyici nesnesinin yazdırılabilir olup olmadığını gösterir.

Slicer.LeftPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin sol sütunundan yatay uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.LockedAspectRatio özelliğini ekler

En boy oranının kilitlenip kilitlenmediğini gösterir.

Slicer.Placement özelliği ekler

Çizim nesnesinin altındaki hücrelere iliştirilme şeklini temsil eder. Özellik, bir nesnenin çalışma sayfasındaki yerleşimini kontrol eder.

Slicer.RowHeightPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicideki her satırın yüksekliğini piksel cinsinden döndürür veya ayarlar.

Slicer.Title özelliğini ekler

Geçerli Dilimleyici nesnesinin başlığını belirtir.

Slicer.TopPixel özelliğini ekler

Dilimleyici şeklinin en üst satırından dikey uzaklığını piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Slicer.WidthPixel özelliğini ekler

Belirtilen dilimleyicinin genişliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.

Worksheet.PaneState özelliğini ve PaneStateType numaralandırmasını ekler.

Çalışma sayfasındaki bölmenin durumunu temsil eder.

OdsLoadOptions.RefreshPivotTables özelliğini ekler.

.ods dosyaları yüklenirken pivot tablonun yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.

FilterColumn.IsDropdownVisible özelliğini ekler.

Bu sütun için Otomatik Filtre düğmesinin görünür olup olmadığını gösterir.

Eski Filter.Visibledropdown özelliği.

Bunun yerine FilterColumn.IsDropdownVisible’ı kullanın.

CopyOptions.KeepMacros özelliğini ekler.

Makroların hedef çalışma kitabında tutulup tutulmadığını gösterir. Yalnızca orijinal çalışma kitabı makro içermediğinde etkilidir.

Aşırı yükleme Workbook.Copy(Workbook,CopyOptions) yöntemini ekler.

Çalışma kitabını seçeneklerle kopyalar.

WarningType.InvalidAutoFilterRange numaralandırmasını ekler.

Aralığın otomatik olarak filtrelenemediği uyarı türünü temsil eder.

Chart.DisplayNaAsBlank özelliğini ekler.

#YOK’un boş değer olarak görüntülenip görüntülenmediğini belirtir.

CrossType.Minimum numaralandırmasını ekler.

Minimum değerde kesişen eksenleri temsil eder.

XlsbSaveOptions.ExportAllColumnIndexes özelliğini ekler.

XLSB dosyaları kaydedilirken tüm hücreler için sütun dizinlerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.