Aspose.Cells for Java 21.8 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42494CSS bölümünde büyük miktarda kullanılmayan stil oluşturuluyor
CELLSJAVA-43576XLSX’i PDF’e dönüştürürken grafik metin değerleri görüntülenmiyor
CELLSJAVA-43483HTML belgesini Çalışma Kitabına dönüştürürken “em” etiketi içindeki “br” etiketinden sonraki metin vurgulanmaz
CELLSJAVA-43526IllegalArgumentException: Geçersiz sütun dizini
CELLSJAVA-43557Html olarak kaydederken yanlış renk
CELLSJAVA-43567Regresyon: MDURATION formülü düzgün hesaplanmamış
CELLSJAVA-43583Güç operatörü “^” formül hesaplamaları için çalışmıyor
CELLSJAVA-43549Çıktı PDF’de resim eksik
CELLSJAVA-43566MacOS Big Sur’daki varsayılan yazı tipleri
CELLSJAVA-42579Eksen Etiketleri doğru görüntülenmiyor - Excel’i PDF’ye kaydederken Sağ Hizalama eksik
CELLSJAVA-43554Grafik veri tablosu metni çıktı görüntüsünde gösterilmiyor
CELLSJAVA-43556XLSX - PDF: Eksik şema başlığı
CELLSJAVA-40051Apple iWork Desteği
CELLSJAVA-43119PDF’e dönüştürme - 2014’ten beri Number3.5 dosya biçimini desteklemez
CELLSJAVA-43538Verisiz Grafik, Aspose Cells ile kaydettikten sonra XLSX’in bozulmasına neden oluyor
CELLSJAVA-43547AutoFitRow, çalışma sayfası standart yüksekliğini değiştirir
CELLSJAVA-43591MS Excel’de açık dosya Aspose.Cells tarafından kaydedildiğinde hata oluştu
CELLSJAVA-43523Şeklin makro adını okumak için CellsException: Geçersiz formül
CELLSJAVA-43565LightCells ile XLSB dosyasını okurken “java.lang.ClassCastException”
CELLSJAVA-43546Grafiğin seri adını çıkarırken NullPointerException

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

AbstractInterruptMonitor sınıfını ekler.

Kesinti izleme için uygulamaların temeli olarak AbstractInterruptMonitor sağlar. InterruptMonitor sınıfı artık onun bir uygulaması haline geldi. LoadOptions ve Workbook için InterruptMonitor özelliklerinin türü artık AbstractInterruptMonitor haline geldi, böylece kullanıcı zaman alan işlemleri kontrol etmek için kendi uygulamasını kullanabilir.

HtmlSaveOptions.WorksheetScalable özelliğini ekler.

Dosyayı html’ye kaydederken çalışma sayfası yakınlaştırma düzeyi yoluyla html’yi yakınlaştırıp uzaklaştırmadığını gösterir, varsayılan değer yanlıştır.

WorksheetCollection.GetRangeByName() yöntemini geçersiz kılar.

Range nesnesini, tanımlı adlardan veya Tablolardan ada göre alır.

Range.AutoFill() yöntemini ekler.

Verileri aralığa otomatik olarak doldurur.

WarningType.IO numaralandırmasını ekler.

Dosya bozuk uyarısını temsil eder.