Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-45737MAKEARRAY işlevini destekleyin
CELLSJAVA-45705Akıllı işaretleyicinin veri kaynağı olarak json’u destekleyin
CELLSJAVA-45750“Stil İçeriği” bilgisini alın
CELLSJAVA-45759Paylaşılan formülleri yinelemeli olarak hesaplama performansını artırın
CELLSJAVA-45679LightCells API’lerinde kullanılırken MaxRow ve MaxColumn nitelikleri için XLSX ve XLSB dosyalarının farklı davranışı
CELLSJAVA-45707DÜŞEYARA işlevi hesaplaması bir hata değeri alıyor
CELLSJAVA-45710IRR fonksiyonu hesaplamasından sonra yanlış değer elde edildi
CELLSJAVA-45713“CalculateFormula” yöntemiyle sonsuz döngü
CELLSJAVA-45721NumberValue formülü çalışmıyor
CELLSJAVA-45725Formül hesaplamasını çağırdıktan sonra kaydedilen dosya verilerinde hata
CELLSJAVA-45608XLSX - PNG: Grafik metin kaydırma ve Y ekseni
CELLSJAVA-45627Dosyayı PDF’e dönüştürürken aşırı bellek tüketimi
CELLSJAVA-45703Dosya pdf’e dönüştürülürken grafik başlığı eksik
CELLSJAVA-45724XLSX’in HTML’e dönüştürülmesinden sonra dairesel grafik göstergesinin görüntülenmesiyle ilgili sorun
CELLSJAVA-457523-B Pasta grafiği için oluşturulan HTML’deki veri etiketleri (yüzdeler) yanlış
CELLSJAVA-45700Excel’den PDF’e dönüştürme - Bazı metinler resim tarafından engelleniyor
CELLSJAVA-45706Mini grafik, Svg’ye dönüştürürken hücre metniyle örtüşüyor
CELLSJAVA-45731Dosya PDF’e dönüştürülürken metin kesiliyor
CELLSJAVA-45733Dosyayı PDF’e dönüştürürken dosya sayfalandırma hatası
CELLSJAVA-45741Çalışma kitabını pdf’e dönüştürürken Emf görüntüsü kayboluyor
CELLSJAVA-45274Html’ye dönüştürürken bazı metinler görünmüyor
CELLSJAVA-45686Aspose.Cells 23.10: Gizli hücrelerin görünürlüğünü değiştirmek çalışmıyor
CELLSJAVA-45687HTML’i Excel çalışma kitabına dönüştürürken resimler küçülüyor
CELLSJAVA-45701Köprülerin mevcut olduğu excel hücrelerindeki veriler için yazı tipleri değiştiriliyor
CELLSJAVA-45704Dosya HTML’e dönüştürülürken grafikler arasında fazladan boşluk oluşturuldu
CELLSJAVA-45709Dosyayı html’ye kaydederken bazı rakamlarda bozulma görünüyor
CELLSJAVA-45714Dosya HTML’e dönüştürülürken metin konumu hatası
CELLSJAVA-45739XLSX’i HTML’e dönüştürdükten sonra resim kayboldu
CELLSJAVA-43383Alan gruplaması kullanılırken GETPIVOTDATA çalışmıyor
CELLSJAVA-45685Regresyon: Pivot için dosya gezgini Önizleme Modunda yanlış değer alınıyor
CELLSJAVA-45708Akıllı işaretçiler, satır satır değiştirmeyi yanlış olarak ayarlarken doğru düzeni alamıyor
CELLSJAVA-45719Regresyon: filtreler yenilenmiyor
CELLSJAVA-45720PivotTable.refreshData’dan sonra dosya bozuk
CELLSJAVA-45734accountData, Java.lang.NullPointerException’ı oluşturur
CELLSJAVA-45743Kısmi veriler xls’den xlsx’e dönüştürüldükten sonra bozuluyor
CELLSJAVA-45728Grafik genişliği azaltıldığında şelale grafiği X Ekseni etiketleri kesiliyor

Kamu API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi halka açık API’de yapılan değişikliklerin yanı sıra Aspose.Cells for Java’de yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bunu şu adreste dile getirin: Aspose.Cells destek forumu.

PdfCompliance.Pdf2b, Pdf2u, Pdf2a, Pdf3b, Pdf3u, Pdf3a numaralandırmasını ekler

PDF/A-2b,2u,2a(ISO 19005-2) ve PDF/A-3b,3u,3a(ISO 19005-2) ile uyumlu Pdf formatına dönüştürmeyi destekler.

Axis.AxisLabels özelliğini geçersiz kılar ve Axis.GetAxisTexts() yöntemini ekler

Lütfen bunun yerine Axis.GetAxisTexts() yöntemini kullanın.

Cells.MergedCells özelliğini geçersiz kılar ve Cells.GetMergedAreas() yöntemini ekler

Bunun yerine Cells.GetMergedAreas() yöntemini kullanın.

Comment.GetCharacters() yöntemini geçersiz kılar ve Comment.GetRichFormattings() yöntemini ekler

Bunun yerine Comment.GetRichFormattings() yöntemini kullanın.

Shape.GetCharacters() yöntemini geçersiz kılar ve Shape.GetRichFormattings() yöntemini ekler

Bunun yerine Shape.GetRichFormattings() yöntemini kullanın.

PivotField.GetPivotFilters() yöntemini geçersiz kılar ve PivotField.GetFilters() yöntemini ekler

Bunun yerine PivotField.GetFilters() yöntemini kullanın.

Range.Union() yöntemini geçersiz kılar ve Range.UnionRange() yöntemini ekler

Bunun yerine Range.UnionRange() yöntemini kullanın.

WorkbookDesigner.SetJsonDataSource() yöntemini ekler

Json dizesini akıllı işaretçilerin veri kaynağı olarak ayarlar.

Style.IsNumberFormatApplied özelliğini ekler

Sayı biçiminin uygulanıp uygulanmadığını belirtir.

Style.IsFontApplied özelliğini ekler

Yazı tipi formatının uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

Style.IsAlignmentApplied özelliğini ekler

Hizalama formatının uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

Style.IsBorderApplied özelliğini ekler

Kenarlık formatının uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

Style.IsFillApplied özelliğini ekler

Doldurma formatının uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

Style.IsProtectionApplied özelliğini ekler

Koruma formatının uygulanıp uygulanmadığını belirtir.

PptxSaveOptions.IgnoreHiddenRows özelliğini ekler

Excel’i PowerPoint’e dönüştürürken gizli satırların yoksayılıp yok sayılmayacağını belirtir

PptxSaveOptions.AdjustFontSizeForRowType özelliğini ekler

Satır yüksekliği küçükse, yazı tipi boyutunun ayarlanması gereken satır türünü temsil eder.

HtmlSaveOptions.IsJsBrowserCompatible özelliğini ekler

JavaScript’in, JavaScript’i desteklemeyen tarayıcılarla uyumlu olup olmadığını belirtir.

HtmlSaveOptions.IsMobileCompatible özelliğini ekler

HTML çıkışının mobil cihazlarla uyumlu olup olmadığını gösterir.

 Türkçe