Aspose.Grid .Net 1.6.0.0 Yeni Sürüm Sürüm Notları

Değerli Müşterilerimiz, Aspose.Grid 1.6 sürümünü yayınladık! Bu sürümdeki Geliştirme ve Hata Düzeltme: Aspose.Grid.Web1. Mozilla, FireFox ve Opera.2 dahil hiçbir IE tarayıcısı için Tam Destek ekleyin. GridWeb’i ekleyin. EnableClientResizeColumnRow özelliği.3. CustomStyleFileName.Aspose.Grid.Desktop1 kullanıldığında göreli yolu destekleyin. DataTable.2’ye Aktarmayı Destekleyin. DataBind() yöntemini ImportDataTable().3 olarak yeniden adlandırın. Combox veya CheckBox kontrolünün iyi çalışmamasına neden olan ColumnControl hatası düzeltildi.4. Değerler koleksiyonunu Combox kontrolüne ekleyin.5. Veri Bağlamayı Destekleyin.

Aspose.Grid sürüm 1.5.0’dan bu yana yapılan değişiklikler