Ürünlerimize göz atın

Aspose.Grid V2.0.0.0 Yeni Sürüm Sürüm Notları

Değerli Müşterilerimiz, Aspose.Grid 2.0.0 sürümünü yayınladık!

Ne var ne yok? Aspose.Grid.Web1. GridWeb artık hem 1.0 hem de 2.0 çerçeveleri altında derlenmektedir.2. .NET 2.0 çerçevesini tamamen destekler.3. .NET 2.0 ORTA GÜVEN SEVİYESİ.4’ü destekler. .NET 2.0 DataSourceControl Binding.5’i destekler. Yeni İstemci Api Yöntemi resizeColumnToFit.6. Windows Vista’yı destekler.

Aspose.Grid.Masaüstü1. Yeni özellik GridCell.Protected, hücrenin korunup korunmadığını gösterir. Değer “true” ise, kullanıcı kullanıcı arabirimi aracılığıyla hücreyi değiştiremez.2. Yeni özellik ComboBox.IsInputable, kullanıcının açılan kutuya metin girip giremeyeceğini belirtir. Girilen metin, hücrenin değeri olarak kaydedilecektir.3. Yeni olay Desktop.CommentDataChanged, yorum verileri değiştiğinde gerçekleşir..4. Validation.CustomMsgForStopEdit adlı yeni özellik, kullanıcının geçersiz bir değer girdiğinde gösterilecek özel mesajı almasını veya ayarlamasını sağlar.5. Yeni yöntem Worksheet.SetFirstVisibleColumn()/SetFirstVisibleRow(), kullanıcının sayfa görünümünün ilk görünür sütun/satır dizinini ayarlamasını sağlar.6. Yeni yöntem Worksheet.GetFirstVisiableColumn()/GetFirstVisiableRow(), kullanıcının sayfa view.7’nin ilk görünür sütun/satır dizinini almasını sağlar. Yeni yöntem Çalışma Sayfası. AddSelectedRange(), kullanıcının worksheet..8’e yeni seçilen aralığı eklemesini sağlar. Worksheet.ShowGridlines adlı yeni özellik, kullanıcının kılavuz çizgilerini göstermesini/gizlemesini sağlar.

Neler Geliştirildi? Aspose.Grid.Web1. Geliştirilmiş XHTML Desteği.2. İyileştirilmiş Sıralama Boş Cells her zaman arkada kalacak.3. Geliştirilmiş Kopyala/Yapıştır.

Neler Düzeltildi? Aspose.Grid.Web1. AutoFilter düğmelerinin hatası, bir sütunu Otomatik Sığdırdıktan sonra yeniden konumlandırılmayacak.2. Excel Exporting.3’teki bir hata düzeltildi. XhtmlMode’dayken Komut Türü Köprünün Cell nesnesi alınamıyor hatası düzeltildi. 4. Ana Sayfa kullanan bir formda AJAX otomatik güncellemesinin çalışmaması hatası düzeltildi.

Aspose.Grid.Masaüstü1. Yorum ekranının bir hatası düzeltildi.2. Bir girdi sorunu düzeltildi: Önceki sürümde, bazı özel durumlarda, düzenleme hücresinde enter tuşuna basıldığında hücrenin içeriği temizlenir.


 
 Türkçe