Aspose.Cells for .NET 5.2.0 Sürüm Notları

Aspose.Cells for .NET v5.2.0’ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Aspose.Cells’de neler değişti:

  • XLSX dosyalarında Dijital İmzaların imzalanmasını ve doğrulanmasını destekler. XLS ve XLSX dosyalarındaki R/W Pivot Tablolarını destekler. Pivot Tablo verilerini hücrelere göre hesaplar. 31 geliştirme ve düzeltme.

Aspose.Cells.GridWeb’de neler değişti:

  • MS Excel görüntülerinin içe/dışa aktarılmasını destekler.

Aspose.Cells.GridDesktop’ta neler değişti:

  • Adlandırılmış aralıkları destekler. 1 düzeltme ve 1 geliştirme.