Aspose.Cells for Java 7.2.0 Sürüm Notları

.NETv7.2.0 için Aspose.Cells’i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

\1) Aspose.Cells

Geliştirmeler

 • Cells.ImportDataView yalnızca 65535 satırı içe aktarır
 • XLSM dosyasında ComboBox güncellenemedi

İstisnalar

 • Shapes.AddCopy atar: Dizin aralığın dışındaydı
 • Çalışma sayfasını kopyaladıktan sonra NullReferenceException
 • İstisna: Dosya açılırken geçersiz MsoLineDashStyle dize değeri oluştu
 • Bazı XLSX dosyaları TIFF biçimine dönüştürülemiyor

Hatalar

 • .NET C++ Derleme Hatası C2686
 • XLS dosyası XLSX atılacak metin biçimlendirmesine dönüştürülüyor
 • Grafikleri bir çalışma kitabından diğerine kopyalama
 • Çalışma sayfası kopyalandıktan sonra bozuk hücre renklendirmesi
 • Sıralanmış hücrelerle hareket etmeyen köprüler
 • Tasarımcı Elektronik Tablosundaki grafik sorunları
 • Worksheet.Copy() geçersiz formüller için değerleri kopyalamaz
 • Hücrelere özel stil uygulama sorunu
 • ListBox seçim değişikliklerini tanımıyor
 • Office 2010 ile XLSM dosyasını açarken Grafik Başlığı kayboluyor

-Bir Excel dosyasını bir resme dönüştürürken hatalar.

 • Sürüm v5.1’den v7.0.3 sürümüne yükseltin
 • Charts.ToImage() kalite sorunu
 • Grafikler Degrade etkileri sorunu
 • Formül hesaplama motoru sorunu
 • PDF biçiminde kaydederken hesaplanan hücrelerle ilgili sorun
 • Cells Hesap yanlış

-PDF’e dışa aktarırken metin değerlerinin özel biçimlendirmesi

 • Excel ile PDF’e Dönüştürme Sorunu

 • Pivot tablosu olan bir sayfa kaldırıldığında çalışma kitabı bozuluyor

 • Tasarımcı kullanılarak bozulan PivotTable için Veri Kaynağı Olarak Tablolar

 • Pivot Tabloya alan eklerken bozulma

 • Yenilemeden Sonra Pivot Tablo İşlemesinde Sorun

 • Pivot Tabloya alan eklerken bozulma

 • MS Excel 2003 ile bütünlük sorunları

 • Pivot Tablo sorunu için stil

 • SheetRender metni düzgün kaydırmıyor

 • Büyük değerler içeren Çalışma Sayfasının Özel Özellikleri

 • Bileşen, Excel Eklenti Formüllerini içeren nesneleri bozuyor

 • Aspose.Cells’de Resim görüntülerinin doğru yazdırılması sağlanamıyor

 • WorkBook.Copy() yöntemi kullanılırken hata oluştu

 • Microsoft Office Dosya Doğrulama Eklentisi Uyarısı

 • ClearData seçeneğiyle XLS biçimine kaydetmeyle ilgili sorunlar

 • Koşullu biçimlendirme - *.XLSB ile uyumluluk sorunları

 • Basit bir açma\kaydetme işleminden sonra bozuk çalışma kitabı

 • Excel, Aspose.Cells tarafından oluşturulan XLSX dosyasını dönüştürürken geçersiz XLS dosyası üretiyor

-CurrentCulture İngilizce olmadığında Save çalışma kitabını bozabilir

\2) IzgaraWeb

Hatalar

 • Satırları Otomatik Sığdırma Hatası

\3) Izgara Masaüstü

Hatalar

 • Bir Excel dosyasını Grid’e aktarırken kenarlıklar yanlış yerde gösteriliyor