Aspose.Cells for .NET 7.2.2 Sürüm Notları

Biz Aspose.Cells for .NET v7.2.2’yi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

\1) Aspose.Cells

Geliştirmeler

 • Çoklu Ara Toplamlar fazladan satır ekler
 • Sonraki Ara Toplam Formülleri doğru aralığı kullanmıyor
 • MS Excel’de Shapes verilerine erişme
 • Bir Excel dosyasının kopyası kaydedilirken Harita Özellikleri kaydedilmiyor
 • MS Excel’de Uyumluluk Denetleyicisini Devre Dışı Bırak
 • Yanlış dosya formatını açmak için yanlış uygulama/yorumlama

İstisnalar

 • Bir XLSX dosyasını açarken/kaydederken NullReferenceException
 • İstisna: Çalışma sayfasında çok fazla biçim var

-Aritmetik işlem taşmayla sonuçlandı

-Bu basit örnek çalışma kitabı için kaydetme üzerine NullReferenceException

Hatalar

-Acil: “FindStringContains” içinde işlevsellik değişti

-Tarih sütununda Sayım Ara Toplamı gerçekleştirme, Tarih olarak görüntülenir

-#Tekrarlı Referans! Hata

 • Aspose Cells kullanılarak dosyanın kopyalanması Onarım çalışması gerektirir
 • Bir Excel 97 XLS dosyasının bir Word belgesi olduğunu düşünmek

-PDF tablosuna aktarma Excel sürümünden farklıdır

 • PDF grafiğine dışa aktarma, Excel sürüm -2’den farklıdır

-Ekstra Çizgiler grafiklere gömülüdür

 • CSV dosyasındaki tırnak işaretleri içindeki metin seçeneği
 • Satır sonu ile bozulan özel özellikler
 • Belge kaydedilmeden önce MS Excel Hesaplamaları tamamlanmıyor
 • Formül iyi çalışmıyor
 • WorkSheetCollection.AddCopy referansları güncellemiyor
 • Pivot Tablodaki veri kaynağını kaldırırken sorun
 • Pivot Tabloyu kopyalama sorunu (Biçimlendirme)
 • Excel97-2003 biçiminde kaydetmek dosyayı bozar
 • Bir tablonun kısmi içeriğini temizlerken sorunlar
 • OXML SDK tarafından oluşturulan dosya açılamadı

2) Aspose.Cells.GridWeb

Hatalar

40683

 • Değer SumIf() İşlevinin GridWeb’de görüntülenmemesi

40638 - GridWeb - değil

beyaz boşluk gösteriliyor

40724

 • GridWeb Doğrulama Hatası - Satır numaraları gerçekle aynı hizada değil satırlar