Aspose.Cells for .NET 7.7.2 Sürüm Notları

Aspose.Cells for .NET, 7.7.2 sürümüne güncellendi ve bu sürümün 50’den fazla yeni faydalı iyileştirme getirdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Aspose.Cells for .NET kullanarak uygulamalarınızda XLS, SpreadsheetML,OOXML,XLSB, CSV, HTML, ODS, PDF, XPS ve diğer formatlarla çalışabilirsiniz. Ayrıca çalışma kitaplarını Microsoft Excel kullanmadan görüntüleyebilir, oluşturabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, işleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Aspose.Cells for .NET ile nasıl başlayacağınızı öğrenmek için belgeleri ziyaret edin. Bu yüklemenin, ürünün tamamen çalışan bir sürümünü içerdiğini, ancak bir lisans seti olmadan bazı sınırlamalarla değerlendirme modunda çalışacağını unutmayın. Aspose.Cells’i bu değerlendirme sınırlamaları olmadan test etmek için 30 günlük ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz. Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Başlıca Özellikler

Parola korumalı MS Excel 2013 dosyalarını açma desteği

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-42299) - B3 Desteği (13,9 x 19,7 inç) PaperSizeType

(CELLSNET-42370) - Yasla Dağıtılmış Metin Hizalama ayarını uygula

(CELLSNET-42312) - RemovePersonalInformation ayarını al

Hatalar

(CELLSNET-42349) - HTML’den XLSX’e yanlış dönüştürme

(CELLSNET-42346) - HTML olarak kaydet çok fazla br etiketi oluşturuyor

(CELLSNET-42323) - PDF çıktısı Excel dosyasındaki grafiği yansıtmıyor

(CELLSNET-42301) - PDF çıktısı, Pivot Tablodaki Hesaplanan Alanlar için değerleri hesaplayamıyor

(CELLSNET-42300) - XLS’den XLSM’e dönüştürülürken Pivot Tablo görüntüleme sorunu

(CELLSNET-42285) - Numbers, Sayı biçimi kesirlerle göründüğü için Genel

(CELLSNET-42272) - Koşullu biçimlendirme simge kümelerine sahip Xlsx dosyası açılıp yeniden kaydedildikten sonra bozuluyor

(CELLSNET-42271) - Çıktı XLSB dosyasında simgeler, dilimleyiciler ve renk gradyanı gibi koşullu biçimlendirme özellikleri kayboluyor

(CELLSNET-42261) - Hücreleri başlık olarak birleştirdiklerinde HTML olarak kaydetme ve gizli sütunlarla ilgili sorun

(CELLSNET-42163) - Dosya açılıp yeniden kaydedildiğinde koşullu biçimlendirme kayboluyor

(CELLSNET-42147) - Aspose Cells 7.6.0 - İçinde Pivot bulunan XLSB dosyalarını yükleme ve kaydetme sorunu

(CELLSNET-42008) - PivotTable.DataBodyRange başlangıç sütunu özelliği yanlış

(CELLSNET-40847) - MS Excel sayfasını HTML olarak kaydederken sorun oluştu

(CELLSNET-40161) - Excel’den HTML’e - satır sonu yok

(CELLSNET-42336) - PDF çıktısında Pivot tablodaki ay biçimi yanlış

(CELLSNET-42335) - XLSX, PDF’e dönüştürüldüğünde Özet Tablo kesiliyor

(CELLSNET-42347) - Metin biçimlendirme sorunu - Şehir kelimesindeki y harfi kesilmiş

(CELLSNET-42344) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken başlık kenarlığının kalınlığı farklı sayfalarda değişir

(CELLSNET-42342) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken altı çizili kesmeler

(CELLSNET-42304) - PDF dışa aktarmada Simge Seti hizalaması

(CELLSNET-42298) - PaperSizeType’ı PaperA6 olarak ayarlamak, PDF’i PaperA4 boyutunda işler

(CELLSNET-42289) - CHAR(151) PDF’de düzgün çalışmıyor

(CELLSNET-41950) - Aspose.Cells IIS 7.5’te AutoFit işlemiyle çok garip davranış

(CELLSNET-41937) - Excel dosyalarındaki yorumları yazdırma çalışmıyor

(CELLSNET-42297) - HTML’de eksik tablo

(CELLSNET-42296) - PDF’de eksik tablo

(CELLSNET-41743) - Görüntü dönüştürmeye XLSX’de şekil sorunu

(CELLSNET-40467) - Bir XLS dosyasını XLSM olarak kaydetmek, ardından XLS’e geri dönmek, dosyadaki grafiği değiştirir

(CELLSNET-42332) - Workbook.CalculateFormula() işlevinden sonra karakterler büyük harfe dönüştürüldü

(CELLSNET-42319) - Formül Hesaplama tutarsızlığı

(CELLSNET-42318) - Silme Satırında koşullu biçimlendirme kayboluyor

(CELLSNET-42295) - XLSM ila PDF: Formül Alanları #DIV/0 olarak Görüntüleniyor!

(CELLSNET-42294) - SheetRender, ComboBox’larda seçili değerlerin hesabını tutmuyor

(CELLSNET-42284) - DÜŞEYARA formülü Aspose.Cells tarafından çözülmedi

(CELLSNET-42283) - MS Excel XLT biçim desteği

(CELLSNET-42282) - Excel dosyası yükleniyor - Tarayıcı Görünümü Seçenekleri sıfırlandı

(CELLSNET-42276) - Workbook.Copy() yöntemi kullanılırken stiller (Üst stiller) kopyalanmıyor

İstisnalar

(CELLSNET-42345) - Excel 2013 dosyası yüklenirken NullReferenceException

(CELLSNET-42330) - Workbook yapıcısında ArgumentOutOfRangeException

(CELLSNET-42362) - Kaydetmede Null Referans İstisnası

(CELLSNET-42350) - ArgumentException: Parametre geçerli değil

(CELLSNET-42348) - Çalışma Kitabını SaveFormat.Xlsx ile MemoryStream’e kaydederken NullReferenceException

(CELLSNET-42333) - Cells.ExportDataTableAsString’de System.ArgumentException

(CELLSNET-42290) - Excel dosyaları için resimler oluşturulamıyor ve boş referans istisnası oluşturuyor

(CELLSNET-42268) - Dizin, dizi hatasının sınırlarının dışındaydı

(CELLSNET-42311) - ArgumentNullException: Arabellek boş olamaz. Parametre adı: arabellek at Workbook.Save

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

WorkbookSettings.RemovePersonalInformation özelliği ekler

Kişisel bilgilerin belirtilen çalışma kitabından kaldırılıp kaldırılamayacağını gösterir.

Eski WorksheetCollection.HidePivotFieldList özelliği.

Lütfen WorkbookSettings.HidePivotFieldList özelliğini kullanın.

Style.IsJustifyDistributed özelliğini ekler.

Hücrelerin iki yana yaslı mı yoksa dağıtılmış hizalamanın metnin son satırında mı kullanılması gerektiğini gösterir.