Aspose.Cells for .NET 8.2.0 Sürüm Notları

Aspose.Cells for .NET, 8.2.0 sürümüne güncellendi ve bu sürümün 40’tan fazla yeni yararlı iyileştirme eklediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Aspose.Cells for .NET kullanarak uygulamalarınızda XLS, SpreadsheetML, OOXML, XLSB, CSV, HTML, ODS, PDF, XPS ve diğer formatlarla çalışabilirsiniz. Ayrıca çalışma kitaplarını Microsoft Excel kullanmadan görüntüleyebilir, oluşturabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, işleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Aspose.Cells for .NET ile nasıl başlayacağınızı öğrenmek için belgeleri ziyaret edin. Bu yüklemenin, ürünün tamamen çalışan bir sürümünü içerdiğini, ancak bir lisans seti olmadan bazı sınırlamalarla değerlendirme modunda çalışacağını unutmayın. Aspose.Cells’i bu değerlendirme sınırlamaları olmadan test etmek için 30 günlük ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz. Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Geliştirmeler

(CELLSNET-42892) - AutoFitRow’ların Aşırı Yüklenmesi Gerekiyor

(CELLSNET-42868) - Veri doğrulayıcı listesi beklenen değerleri döndürmez

(CELLSNET-42862) - Desteklenmeyen excel 2013 işlevi - Günler

Verim

(CELLSNET-42876) - Aspose.Cells, Workbook.Save() yönteminde kilitleniyor

(CELLSNET-42840) - 45.000’den fazla satır eklendiğinde büyük Excel dosyası bozuluyor

Hatalar

(CELLSNET-42866) - Sonuç PDF’de e-tablodaki Dikey Metin eksik

(CELLSNET-42835) - XLS, PDF olarak işlendiğinde metin şeklin yanında hizalanmıyor

(CELLSNET-42787) - Oluşturulan görüntü pdf çıktısında net değil

(CELLSNET-42526) - Ok nesneleri pdf çıktısında doğru konumlandırılmamış

(CELLSNET-42322) - Satırların silinmesi ve pivot tablonun yenilenmesi çıktı dosyasının çökmesine neden oluyor

(CELLSNET-42827) - Çalışma sayfasındaki hücrelerin Çoklu iş parçacıklı okuma değerleri ile ilgili sorun

(CELLSNET-42898) - E-tablo PDF olarak işlendiğinde Stilli altbilgi ile ilgili sorun

(CELLSNET-42880) - Aspose.Cells PDF tarafından kaydedilen sayfa sayısı 3’tür.

(CELLSNET-42841) - 2 yerine 4 sayfaya yayılan Tiff resmi

(CELLSNET-42833) - Ortaya çıkan metinde örtüşen şekil PDF

(CELLSNET-42829) - Sonuç PDF’de Onay Kutuları düzgün şekilde hizalanmamış

(CELLSNET-42776) - Elektronik tabloları PDF’e kaydederken Görüntü Kalitesi düştü

(CELLSNET-42620) - Grafikteki e karakteri siyah renkle doldurulmamış

(CELLSNET-42856) - #REF! Grafik veri kaynağı referansında hata

(CELLSNET-42847) - ODS dosyası yeniden kaydedilirken grafik kayboluyor

(CELLSNET-42831) - Ortaya çıkan PDF’de şekil değişti

(CELLSNET-42830) - Sonuç PDF’de Ok yönünde değişiklik

(CELLSNET-42828) - Ortaya çıkan PDF, çaprazın bir kısmı gösterilmeyen kırpılmış bir şekle sahiptir

(CELLSNET-42798) - Kabarcık grafik resmi düzgün oluşturulmadı (Grafikten Resme)

(CELLSNET-42920) - Bir Excel XLSM dosyasının kaydedilmesi, okunamayan içerik hatasına neden oluyor

(CELLSNET-42909) - Şablon XLSX dosyası yeniden kaydedilirken lider satırlar gizleniyor

(CELLSNET-42908) - Son hücre konumu E9’dan F9’a değişir

(CELLSNET-42907) - Aspose.Cells, Zaman Dönemi Filtrelerini kaldırdı

(CELLSNET-42904) - Köprü koleksiyonuyla ilgili DeleteRange sorunu

(CELLSNET-42900) - Yerleşik ve Özel Belge Özellikleri kayboluyor

(CELLSNET-42899) - Name.GetRange gerçek aralık yerine boş değer döndürüyor

(CELLSNET-42897) - PDF’e dönüştürülürken COUNTIF formülü için yanlış değer hesaplandı

(CELLSNET-42889) - Değerler Workbook.CalculateFormula tarafından doğru hesaplanmadı

(CELLSNET-42874) - Worksheet.Copy Grafiği doğru şekilde korumuyor

(CELLSNET-42872) - Çalışma kitabından çizgi grafiğini okurken yanlış değerler

(CELLSNET-42851) - DÜŞEYARA işlevi, MS Excel’in aksine 0 olarak değerlendirilir

(CELLSNET-42849) - Bir Excel dosyasını yeniden kaydederken XML Eşlemeleri kayboldu

(CELLSNET-42848) - ODS dosyası yeniden kaydedilirken Yorumun yazı tipi değişiyor

(CELLSNET-42806) - Grafik Serisi Formül Değişiklikleri

(CELLSNET-42755) - Grafik Etiketleri konumu/düzenlemeyi değiştirdi

İstisnalar

(CELLSNET-41952) - Çalışma kitabını PDF olarak kaydederken “bellek yetersiz istisnası”

(CELLSNET-42891) - CellsException: Böyle bir üstbilgi veya altbilgi henüz desteklenmiyor!

(CELLSNET-42875) - Çalışma kitabının bellek akışından açılmasıyla ilgili NullReferenceException

(CELLSNET-42863) - çalışma kitabını açarken NullReferenceException

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSNET-42895) - GridWeb içinde Page.IsPostBack her zaman yanlıştır

(CELLSNET-42881) - GridWeb, tüm web çalışma sayfalarında aynı resmi gösteriyor

İstisnalar

(CELLSNET-42879) - Excel’i GridWeb’de resimle kaydetme konusunda istisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cells.MultiThreadReading özelliğini ekler

Hücre veri modelinin Multi-Thread okumayı desteklemesi gerekip gerekmediğini gösterir.