Aspose.Cells for .NET 8.2.1 Sürüm Notları

Aspose.Cells for .NET, 8.2.1 sürümüne güncellendi ve bu sürümün 30’dan fazla yeni faydalı iyileştirme getirdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Aspose.Cells for .NET kullanarak uygulamalarınızda XLS, SpreadsheetML, OOXML, XLSB, CSV, HTML, ODS, PDF, XPS ve diğer formatlarla çalışabilirsiniz. Ayrıca çalışma kitaplarını Microsoft Excel kullanmadan görüntüleyebilir, oluşturabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, işleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Aspose.Cells for .NET ile nasıl başlayacağınızı öğrenmek için belgeleri ziyaret edin. Bu yüklemenin, ürünün tamamen çalışan bir sürümünü içerdiğini, ancak bir lisans seti olmadan bazı sınırlamalarla değerlendirme modunda çalışacağını unutmayın. Aspose.Cells’i bu değerlendirme sınırlamaları olmadan test etmek için 30 günlük ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz. Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-42923) - Göstergeyi üst üste binmeden gösterme seçeneğini destekleyin

(CELLSNET-42935) - Hücre değerinin veri doğrulama kurallarını karşıladığını doğrulayın

(CELLSNET-42911) - Grafiğin Veri Etiketleri için Metin Kaydırmayı Devre Dışı Bırak

Hatalar

(CELLSNET-42941) - XLSM dosyasında okunamayan içerik hatası veriyor

(CELLSNET-42933) - aspose kullanılarak pivot oluşturulduğunda Satır Etiketlerinden kaçınılamaz

(CELLSNET-42857) - Dosya açılırken ve kaydedilirken bozuluyor

(CELLSNET-42816) - E-tablo PDF’e dönüştürüldüğünde Çapraz Metin Kutusu Yatay görünüyor

(CELLSNET-42815) - E-tablo HTML’e dönüştürüldüğünde Çapraz Metin Kutusu Yatay görünüyor

(CELLSNET-42676) - pdf çıktısında visio diyagramındaki ok çizgilerinin kalınlığı yanlış

(CELLSNET-41568) - Döndürülmüş Şekil ile Excel’den görüntüye doğru şekilde işlenmemiş

(CELLSNET-40931) - Resme dışa aktarılan yanlış şekiller

(CELLSNET-42802) - Xls’i PDF’e dönüştürürken grafik oluşturma sorunu

(CELLSNET-42980) - Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken hatalı Sayfa Sonu

(CELLSNET-42979) - Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken sınırın istenmeyen şekilde uzatılması

(CELLSNET-42970) - Excel altbilgisinde ekleme işlemi PDF oluşturmada çalışmıyor

(CELLSNET-42936) - Sayfanın her iki tarafına yazdırma

(CELLSNET-42938) - Oluşturulan PDF dosya biçiminde kaybolan şekiller için köprüler

(CELLSNET-42966) - xlsx dosyasını açıp kaydettikten sonra okunamayan içerik

(CELLSNET-42964) - Excel, Köprüler oluştururken okunamayan içerik hatası buldu

(CELLSNET-42946) - Hesaplama formülünden sonra L45 hücresinin değeri yanlış

(CELLSNET-42943) - Aspose.Cells’de Köprü Sayısı ile ilgili Excel sınırlaması

(CELLSNET-42934) - Dağılım grafiği türü ve ad aralığı referanslarının yanlış okunması

(CELLSNET-42926) - SpreadsheetML belgesinden dönüştürülürken alt bilgi doğru değil

(CELLSNET-42837) - Chatt açıklama anahtarıyla veri tablosunu göster

(CELLSNET-41129) - PDF çıktı dosyasında Logo Kayboldu

(CELLSNET-42986) - Tablolara satır eklerken yanlış formül hücrelere kopyalandı

(CELLSNET-42974) - Aspose.Cells harici veriler içeren elektronik tabloyu bozuyor

(CELLSNET-42802) - turta, çörek. formülü hesapla

(CELLSNET-42940) - PDF / XLS’deki köprü

(CELLSNET-42738) - Dağılım Grafiğindeki düzleştirilmiş çizgi döngüler içeriyor

(CELLSNET-42739) - Dağılım Grafiği görüntüsü, yanlış X ekseni ızgara işaretlerini gösteriyor

İstisnalar

(CELLSNET-42929) - PivotTable.CalculateData’da IndexOutOfRangeException oluşturuldu

(CELLSNET-42213) - Degrade arka plana sahip bir şekil içeren bir XLS dosyasını PDF’e dönüştürme

(CELLSNET-42962) - Workbook.RemoveExternalLinks() üzerinde İstisna

(CELLSNET-42951) - CellsHelper.ConvertA1FormulaToR1C1 istisna oluşturuyor

(CELLSNET-42930) - Workbook.Save’de System.ArgumentException

(CELLSNET-42002) - 9110 sayfasında System.ArgumentException istisnası

(CELLSNET-42977) - Resim çizme istisnası

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Cell.GetValidation() yöntemini ekler

Hücre için geçerli olan doğrulamayı alır.

Cell.GetValidationValue() yöntemini ekler

Hücrenin değerinin geçerli olup olmadığını gösterir.

WorkbookRender.ToPrinter(PrinterSettings PrinterSettings) yöntemini ekler

Çalışma kitabını PrinterSettings aracılığıyla Yazıcıya işleyin.