Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for .NET 8.4.0 Sürüm Notları

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-43362) - PivotTable’ı Çalışma Sayfasından silme desteği

(CELLSNET-43279) - İçerik Türü Özellikleri XLS biçiminde gösterilmiyor

(CELLSNET-43276) - Workbook.ContentTypeProperties.Add(ad, değer, tür) gerekli

Geliştirmeler

(CELLSNET-43368) - Excel’i HTML’e kaydederken CSS oluşturmayı özelleştirme

(CELLSNET-43361) - ImportTwoDimensionArray’den sonra Cell’in Sayı Biçimi korunamıyor

(CELLSNET-43454) - Aspose.Pdf, PDF/A-1B çıkışını doğrulamaz

(CELLSNET-43452) - PDF çıktısının PDFA1B uyumluluğu doğrulanmadı

(CELLSNET-42646) - Çalışma Kitabı RefreshChartCache, bölge ve dil ayarlarıyla çalışır

(CELLSNET-43408) - Çalışma kitabının tamamında metin kalın olacak

(CELLSNET-43357) - Excel, parolayı ayarladıktan sonra okunamayan içerik buldu

Verim

(CELLSNET-43438) - HTML e-tablosu 1 GB HTML dosyası oluşturur

(CELLSNET-43399) - CalculateFormula() yöntemiyle ilgili performans sorunu

Hatalar

(CELLSNET-43460) - Arka plan rengi: rgba(0, 0, 0, 0); arka plan rengini siyah yapar

(CELLSNET-43403) - İkinci Pivot yapıldığında ilk sütun kayboluyor

(CELLSNET-43390) - Statik Pivot Tablolardaki veriler yeniden düzenlendi

(CELLSNET-43369) - Pivot Tablolar her zaman ilk sütunu ‘Satır Etiketleri’ olarak etiketler

(CELLSNET-43358) - BaseItemPosition özniteliğinin belirtilmesi geçersiz bir dosya oluşturuyor

(CELLSNET-43354) - PivotTable hesaplama sorunu: hücre değeri kesildi

(CELLSNET-43337) - PivotTable.RefreshData içeriği bozuyor

(CELLSNET-43331) - Pivot tablo oluşturulduktan sonra Excel dosyası bozuluyor

(CELLSNET-43328) - Çıktıda görüntülerin konumu yanlış PDF

(CELLSNET-43322) - Dosya yeniden kaydedildiğinde PivotChart’ta düğmeler belirdi

(CELLSNET-42919) - Pivot Verileri yenilendikten sonra “Excel okunamaz bulundu…” hatası

(CELLSNET-43451) - Çalışma sayfasını resme dönüştürürken hizalama sorunu

(CELLSNET-43414) - Başlık ile gövde arasındaki boşluk farklı

(CELLSNET-43411) - Daha yeni sürüm 96 dpi’den azını kabul edemez

(CELLSNET-43410) - PDF çıkışındaki her Environment.NewLine ile yanlış boşluk

(CELLSNET-43348) - FitToPagesTall ve FitToPagesWide özelliği beklendiği gibi çalışmıyor

(CELLSNET-43385) - Grafiği Resme dönüştürürken Grafik Başlığının yanlış oluşturulması

(CELLSNET-43378) - Grafiği Resme dönüştürürken Grafik Başlığının yanlış oluşturulması

(CELLSNET-43375) - Grafiği Resme dönüştürürken Grafik Başlığı yanlış işleniyor

(CELLSNET-43352) - PDF boyutu, XLSX’den dönüştürüldüğünde iki katına çıkar

(CELLSNET-43351) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken Grafik Göstergesi sorunu

(CELLSNET-43350) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken Grafik Ekseni sorunu

(CELLSNET-43349) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken Grafik Sorunu

(CELLSNET-43347) - Çalışma Kitabı kopyalanırken Chart’s Series Shadow kopyalanmıyor

(CELLSNET-43339) - Grafikler, PDF çıktısında düzgün şekilde oluşturulmuyor

(CELLSNET-42573) - Pasta grafik etiketleri çakışıyor

(CELLSNET-42558) - Pasta grafik oluşturulurken etiketlerin çakışması

(CELLSNET-41725) - Pasta Grafiği Veri Etiketleri çakıştı

(CELLSNET-41001) - OLE Pasta grafikleriyle ilgili sorun Veri Etiketleri / Öncü Çizgiler

(CELLSNET-43466) - Dizi formülüyle ilgili sorun

(CELLSNET-43463) - Cell değerleri, diğer hücrelerdeki değerlerle değiştirilir

(CELLSNET-43456) - Xls yüklenip kaydedildikten sonra WordArt’ın yazı tipi rengi değişiyor

(CELLSNET-43441) - XLSX’den XLSB’e dönüştürme bozuk e-tablo üretiyor

(CELLSNET-43434) - Katıştırılmış Docm veya xls’deki Dotx açılamıyor

(CELLSNET-43432) - Akıllı İşaretleyiciler, X sayıda satırdan sonra veri birleştirmeyi durdurur

(CELLSNET-43426) - Çalışma sayfalarını birleştirmek kesme işaretini keser

(CELLSNET-43424) - Arama formülü doğru hesaplanmamış

(CELLSNET-43423) - Çıktı Excel dosyasında PageSetup.IsHFAlignMargins otomatik olarak doğru oluyor

(CELLSNET-43419) - Alt adresleri olmayan köprüler kayboluyor

(CELLSNET-43407) - Koşullu Biçimlendirme - Cells, Kırmızı arka plana sahip olmamalıdır

(CELLSNET-43401) - VBA kodlarını değiştirdikten sonra “Geçersiz veri biçimi” hatası

(CELLSNET-43398) - Harici bir referans içerdiğinde kaydedilmeyen formül güncellendi

(CELLSNET-43396) - Şablon dosyasındaki resimlerde hata oluştu

(CELLSNET-43363) - Formül değeri Workbook.CalculateFormula tarafından doğru hesaplanmadı

(CELLSNET-43355) - Elektronik tablo yerleşik belge özelliği ‘Sürüm’ tutarsızlığı

(CELLSNET-43346) - Aralık kopyalanırken Köprünün biçimi değişiyor

(CELLSNET-43338) - Bir tabloya sütun eklemek okunamaz uyarıya neden oluyor

(CELLSNET-43336) - Koşullu biçimlendirmenin işlenmesiyle ilgili sorun - Excel’den HTML’e

(CELLSNET-43335) - Koşullu biçimlendirme oluşturmayla ilgili sorun - Excel’den PDF’e

(CELLSNET-43333) - Cells.ImportDataReader() yönteminde Satır Ekle parametresi düzgün çalışmıyor

(CELLSNET-43293) - Kenarlığı Kaldırma, çıktı Excel dosyasında çalışmıyor

İstisnalar

(CELLSNET-43459) - Arka plan rengi: rgba(255, 255, 255, 0.1); bir istisna atar.

(CELLSNET-43442) - TD’nin içindeki RGBA öğesi istisna oluşturuyor

(CELLSNET-43406) - PivotTable.CalculateData’da System.IndexOutOfRangeException

(CELLSNET-43373) - PivotTable.RefreshData bir özel durum oluşturur

(CELLSNET-43320) - Html olarak kaydederken boş referans istisnası

(CELLSNET-43314) - XLS dosyası açılırken istisna oluştu

(CELLSNET-43312) - Pivot tablo yenilenirken dizin aralık dışındaydı istisnası

(CELLSNET-43393) - Cell.PutValue’da dizin sınır dışı istisnası

(CELLSNET-43427) - Excel dosyasını açarken System.OverflowException

(CELLSNET-43356) - Bölgesel ayar Fransızca olarak ayarlandığında biçim hatası oluşuyor

(CELLSNET-43353) - Workbook.Combine’da System.NullReferenceException

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSNET-43437) - WebCells.SetRowCaption() eksik

(CELLSNET-43435) - Grid’in arka plan rengiyle ilgili sorun - GridWeb

(CELLSNET-43430) - GridWeb Satırlarının hizalanması doğru değil

(CELLSNET-43429) - Yeni Excel dosyası yüklendiğinde grafik yenilenmiyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlSaveOptions.ExportBogusRowData özniteliği ekler

Sahte alt satır verilerinin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. varsayılan değer doğrudur.

HtmlSaveOptions.CellCssPrefix özniteliği ekler

Css adının önekini alır ve ayarlar, varsayılan değer "" dir.

PivotTable.ShowInCompactForm() yöntemini ekler

PivotTable’ı kompakt biçimde düzenler.

PivotTable.ShowInOutlineForm() yöntemini ekler

PivotTable’ı anahat biçiminde düzenler.

PivotTable.ShowInTabularForm() yöntemini ekler

PivotTable’ı tablo biçiminde düzenler.

PivotTableCollection.Remove(PivotTable pivotTable) yöntemini ekler

Belirtilen PivotTable’ı siler

PivotTableCollection.RemoveAt(int dizini) yöntemini ekler.

PivotTable’ı belirtilen dizinde siler

Aspose.Cells.Vba ad alanı, VbaPorject, VbaModuleCollection ve VbaModule sınıflarını ekler.

Dosyadaki VBA projesini okumak ve değiştirmek için kullanılırlar.

Border.ThemeColor özelliğini ekler.

Kenarlığın tema rengini alır ve ayarlar.

TxtLoadStyleStrategy sınıfını ve TxtLoadOptions.LoadStyleStrategy özelliğini ekler.

Dize değerini sayıya veya tarih saatine dönüştürürken ayrıştırılmış değerler için stil uygulama stratejisini gösterir.

Eski TxtLoadOptions.KeepExactFormat yöntemleri.

Lütfen bunun yerine TxtLoadOptions.LoadStyleStrategy özelliğini kullanın.

Eski Cells.GetCellByIndex() ve Row.GetCellByIndex() yöntemleri.

Bunun yerine tüm hücreleri yinelemek için lütfen GetEnumerator() yöntemini kullanın.

DrawObject.Image özelliğini geçersiz kılıyor

Bunun yerine resim verilerini almak için lütfen DrawObject.ImageBytes özelliğini kullanın.

DrawObject.ImageBytes özelliğini ekler

Grafik veya Şekil’den dönüştürülen görüntünün baytlarını alır.


 
 Türkçe