Aspose.Cells for .NET 8.4.2 Sürüm Notları

Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki iyileştirmelerin ve değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-43596) - Çalışma Sayfası VbaProject’e yeni Modül ekle

(CELLSNET-43569) - IFNA formülü/işlevi desteği

Hatalar

(CELLSNET-43581) - Excel dosyası PDF’e dönüştürüldüğünde metin başlığın dışına taşınıyor

(CELLSNET-43639) - Filigranlar düzgün görüntülenmiyor

(CELLSNET-43645) - Katıştırılmış OLE nesnesi XLSX’den HTML’e kaydedilemiyor

(CELLSNET-43613) - Özel yazı tipi SheetRender ile çalışmıyor

(CELLSNET-43573) - PDF’e dönüştürülürken sütunlar sonraki sayfaya taşındı

(CELLSNET-43571) - Aspose.Cells aracılığıyla oluşturulan PDF’de hatalı sayfa sonu

(CELLSNET-43525) - SheetRender.ToImage tarafından oluşturulan görüntüde metin kesiliyor

(CELLSNET-43591) - Yanlış Pasta Grafiğinin veri etiketi değeri

(CELLSNET-43574) - Veri etiketlerinin metni, PDF’e dönüştürüldüğünde grafik alanını aşıyor

(CELLSNET-43568) - Grafiği Görüntüye Dönüştürme ve görüntüyü ekleme

(CELLSNET-43502) - Ana Izgara çizgileri kayboluyor ve seri efsanesi merkeze geliyor

(CELLSNET-41716) - X Ekseni etiketleri düzgün görüntülenmiyor

(CELLSNET-43641) - Yinelemeli hesaplama etkinleştirildiğinde formüllerin hesaplanmasıyla ilgili sorun

(CELLSNET-43637) - YÜZDERANK işlevi için yanlış formül sonuçları

(CELLSNET-43630) - DOT formülünün/ işlevinin hesaplanmasıyla ilgili sorun

(CELLSNET-43628) - Pencereyi Geri Yükle düğmesine tıklandığında elektronik tablo görüntüden kayboluyor

(CELLSNET-43612) - Aspose.Cells for Java tarafından kaydedilen bir dosya yüklenirken System.ArgumentOutOfRangeException

(CELLSNET-43604) - ListObjects.DataRange, bir satırı sildikten sonra güncellenmiyor

(CELLSNET-43603) - Cells.DeleteRows elektronik tabloyu bozuyor

(CELLSNET-43602) - Vlookup formülü doğru hesaplanmadı

(CELLSNET-43590) - Xlsx dosyası açılırken ve kaydedilirken bozuluyor

(CELLSNET-43589) - Cell.GetValidationValue sayısal liste için çalışmıyor

İstisnalar

(CELLSNET-43585) - elektronik tabloyu PDF’e dönüştürürken Aspose.Cells.CellsException

(CELLSNET-43609) - Bir Excel dosyasının PDF dosya biçimine dönüştürülmesine ilişkin istisna

(CELLSNET-43583) - SheetRender.ToImage yönteminde GDI Hatası

(CELLSNET-43565) - xlsx’i pdf’ye kaydetme konusunda CellsException

(CELLSNET-43631) - SheetRender ctor, NullReferenceException istisnasını atar

(CELLSNET-43646) - Dosya yolu konumu bir uzantı olmadığında Workbook.Save’de IndexOutOfRangeException

(CELLSNET-43643) - Workbook ctor’da System.NullReferenceException

(CELLSNET-43636) - Workbook.CalculateFormula’da CellsException

(CELLSNET-43621) - Workbook ctor’da System.ArgumentException

(CELLSNET-43614) - Modül eklemek, çalışma kitabını kaydetmede yinelenen anahtar istisnasına neden oluyor

(CELLSNET-43598) - xls’yi pdf’ye dönüştürürken istisna

(CELLSNET-43572) - Workbook.Save’de System.OverflowException

(CELLSNET-43570) - ListObject.ConvertToRange, NullReferenceException’ı bir tabloya atar

(CELLSNET-43564) - XLSB dosyasını geri kaydederken NullReferenceException

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSNET-43610) - SaveCommand olayı tetiklenmiyor

(CELLSNET-43551) - IE8, Hollanda-Belçika özel biçimiyle düzgün çalışmıyor

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

VbaModuleCollection.Add yöntemleri ekler

VBA Modülü ekler.

Geçersiz kılma Cells.CopyColumns() yöntemlerini ekler.

Bazı sütunları kopyalar.

PasteType.Default ve PasteType.DefaultExceptBorders numaralandırmalarını ekler.

MS Excel’de aralığı “Tümü” ve “Kenarlıklar hariç tümü” olarak kopyalamak için kullanılır.