Aspose.Cells for .NET 8.5.0 Sürüm Notları

Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki iyileştirmelerin ve değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

\1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-43640) - Özel tarih biçimi kalıbı g ve ge.mm.dd işlenemiyor

(CELLSNET-43682) - ExportDataTableAsString işlevi, hücre değerlerini StringValueWithoutFormat olarak dışa aktarmalıdır

(CELLSNET-41619) - XLSB revizyonunu XLSM’e dönüştür

(CELLSNET-40366) - Lisansın kayıtlı olup olmadığı nasıl anlaşılır

Verim

(CELLSNET-41836) - Aspose.Cells.dll’de System.StackOverflowException oluştu

Hatalar

(CELLSNET-43702) - Şablon XLSX dosyasını açıp kaydettikten sonra e-tablo bozuldu

(CELLSNET-43669) - Pivot Tablonun rapor filtresine 14’ten fazla alan eklenmesi hataya neden oluyor

(CELLSNET-43667) - Worksheet.CalculateFormula çağrıldıktan sonra yanlış formül değeri

(CELLSNET-43584) - PDF’e dönüştürülürken grafik etiketleri kayboluyor

(CELLSNET-43705) - PDF çıktısında tarih biçimi farklı

(CELLSNET-43658) - Hesaplama formülünde hücre istisnası hesaplanırken hata oluşuyor

(CELLSNET-43329) - ETOPLA ile formülü hesapla Excel’den farklı sonuç veriyor

(CELLSNET-42598) - Formül hesaplamasında sorun

(CELLSNET-43715) - Cell Model Dolgusu - PDF dönüştürme, büyük dosyalar üretir

(CELLSNET-43694) - Elektronik tablo görüntüye dönüştürüldüğünde Metin Hizalaması kayboldu

(CELLSNET-43693) - Elektronik tabloyu resme dönüştürürken yanlış yerleştirilmiş metin

(CELLSNET-43691) - Metin alttan kesiliyor

(CELLSNET-43690) - Çalışma sayfası görüntüye dönüştürülürken metin alttan kesiliyor

(CELLSNET-43676) - PDF çıktısında doğru Sayfa sayısı yok

(CELLSNET-43672) - Çalışma sayfası PNG’e dönüştürülürken kötü görüntü kalitesi

(CELLSNET-43661) - PDF e-tablosu oluşturulurken metin kesiliyor

(CELLSNET-43644) - Metin doğru şekilde oluşturulmuyor

(CELLSNET-43600) - Excel dosyası düzgün şekilde oluşturulmadı

(CELLSNET-43593) - Excel’de metin satırın üstünde ve diğer biçimlendirme sorunları PDF’e

(CELLSNET-43481) - Cells ile İbranice kelimeler RTL tutarlılığını kaybetmiştir

(CELLSNET-43457) - Arap para birimi simgesi yanlış tarafta

(CELLSNET-43453) - Metin kırpılıyor

(CELLSNET-43365) - Yatay Çizgi oluşturulmaz

(CELLSNET-43102) - Yazı tipi aralığındaki fark

(CELLSNET-42832) - Sayfa sonu dışındaki metin, PDF’de kaydırılmış metin olarak işlenir

(CELLSNET-42751) - Metin hücreyi aşar ve kesilir

(CELLSNET-42721) - Çıktı pdf’sinde fazladan bir sayfa var

(CELLSNET-42720) - PDF çıktısında metin kesiliyor

(CELLSNET-42696) - Dönüştürmeden sonra birbirine dokunan karakterler

(CELLSNET-42542) - XLSX’i PDF’e dönüştürürken birleştirilmiş ve çarpık metin kesiliyor

(CELLSNET-42537) - Çift alt kenarlıklı çakışmaların altını çiz

(CELLSNET-42474) - Yazı Tipi Boyutu, PDF’e dönüştürüldükten sonra değiştirildi

(CELLSNET-42260) - Aspose.Cells ile oluşturulan PDF’in MS Excel ile karşılaştırılması

(CELLSNET-41519) - XLSX Dosyası PDF’e dönüştürülürken sayfalar sıralanmıyor

(CELLSNET-43683) - Aspose 8.4.2 grafik özelliklerini yanlış okuyor ve değiştiriliyor

(CELLSNET-43680) - Excel’deki PDF dosyasından PDF’e dönüştürme çıktısında açıklama rengi eksik

(CELLSNET-43679) - Oluşturulan PDF dosya biçiminde grafiğin yatay x ekseni ölçeklemesi eksik

(CELLSNET-43677) - Kategori Ekseni Metin Eksenine ayarlanamıyor

(CELLSNET-43668) - 3B Pasta grafiği, Excel’de PDF’e dönüştürme için iyi işlenmedi

(CELLSNET-43657) - Grafik, OoxmlSaveOptions.RefreshChartCache = true ile kaydedildikten sonra yanlış oluşturuldu

(CELLSNET-43648) - SheetRender.ToImage kullanılırken hücre referansından görüntü kesiliyor

(CELLSNET-42922) - PDF dosya biçimine dönüştürülürken öncü satırlar gizleniyor

(CELLSNET-42376) - Metin, XLSX’den PDF’e işlenirken TextBox’tan kesildi

(CELLSNET-42369) - PDF düzgün oluşturulmadı

(CELLSNET-43714) - XLSM dosyası işlendiğinde Özel Şerit kaldırılır

(CELLSNET-43711) - Çalışma Sayfasına yeni eklenen resim dikey olarak uzatılmış

(CELLSNET-43665) - XLS’in XLSX’e kaydedilmesi, çalışma sayfasındaki Metin Kutularını kaldırdı

(CELLSNET-43664) - Euro simgesi ODS olarak kaydedildiğinde Dolar işaretine dönüşüyor

(CELLSNET-43659) - Bazı çizgi stilleri farklı

(CELLSNET-43650) - Cells.CopyColumns, Koşullu Biçimlendirmeyi kopyalamaz

(CELLSNET-43649) - IsEncrypted, .xlsx için yanlış, ancak .xls için doğru

(CELLSNET-43641) - Yinelemeli hesaplama etkinleştirildiğinde formüllerin hesaplanmasıyla ilgili sorun

(CELLSNET-43618) - Değer, Aspose.Cells API’leri tarafından iyi bir şekilde alınamadı

(CELLSNET-42995) - Workbook.HasRevisions doğrudur ancak revizyonu yoktur

(CELLSNET-41753) - Excel, ToolExample_Revised.xlsm’de Okunamayan İçerik Bulundu

İstisnalar

(CELLSNET-43671) - Nesne başvurusu, bir nesne istisnasının örneğine ayarlanmadı

\2) Aspose.Cells Izgara Takımı

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-43692) - GridDesktop’ta Excel’deki gibi bir Yakınlaştırma Kaydırıcısı oluşturun

Hatalar

(CELLSNET-43688) - Dosya GridDesktop kontrolüne yüklenirken bazı birleştirilmiş hücreler için satır yüksekliği doğru değil

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Enum PasteType.RowHeights ekler

Aralığın yüksekliklerini kopyalamak için kullanılır.

SheetRender.PageScale özelliğini ekler.

Sayfanın hesaplanan sayfa ölçeğini almak için kullanılır.

Cell.GetStingValue(CellValueFormatStrategy) yöntemini ekler.

Belirli biçimlendirilmiş strateji ile hücrenin dize değerini elde etmek için kullanılır.

ExportTableOptions.FormatStrategy özelliğini ekler.

Değeri dize değeri olarak dışa aktarırken biçim stratejisini alır ve ayarlar.

CalculationOptions sınıfını ekler.

Formülleri hesaplamak için seçenekleri temsil eder.

CalculationOptions ile formül hesaplama yöntemleri ekler: Cell.Calculate(CalculationOptions), Workbook.CalculateFormula(CalculationOptions), Worksheet.CalculateFormula(CalculationOptions options, bool recursive).

Kullanıcının daha esnek ve genişletilebilir seçeneklerle formülleri hesaplamasına izin verin.

Yöntemleri ekler: ReferredArea.GetValues(),ReferredArea.GetValue(int rowOffset, int colOffset)

Kullanıcının bir referanstan veri almasına izin ver.

ICustomFunction.CalculateCustomFunction (string functionName, ArrayList paramsList, ArrayList contextObjects) parametreleri için değişiklikler

Şimdi ilgili parametre bir referans olduğunda veya hesaplanan sonucu referans olduğunda, referans alanın değeri veya değer dizisi yerine “paramsList” içine ReferredArea nesnesini ekliyoruz. Ve ContextObjexts’ten ReferredAreaCollection’ı kaldırıyoruz.