Aspose.Cells for .NET 8.6.3 Sürüm Notları

Aşağıda, Aspose.Cells’in bu sürümündeki iyileştirmelerin ve değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır.

1) Aspose.Cells

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Yeni özellikler

(CELLSNET-44084) - Verileri toplu olarak içe aktarırken Html etiketlerini ayrıştır

(CELLSNET-40889) - Yükleme Seçeneği : Yalnızca görünür sayfaları aç

Geliştirmeler

(CELLSNET-44133) - Baskı Sayfası Boyutu Termal 3x11 Desteği

(CELLSNET-44095) - Harici bağlantılı tabloyu okuma/Yazma desteği.

(CELLSNET-44093) - Geçersiz Çalışma Kitabı yüklenirken Gizlenmiş Özel Durum oluşturuldu

(CELLSNET-43425) - Cells.ImportGridView, Başlık Satırını içe aktarmıyor

(CELLSNET-41718) - Akıllı İşaretleyicilerde iç içe nesne toplama desteği

(CELLSNET-41482) - Akıllı İşaretleyiciler kullanılarak birleştirilirken DateTime desteği

Verim

(CELLSNET-44096) - Workbook.CalculateFormula süresiz olarak takılıyor

(CELLSNET-44102) - Çalışma sayfası EMF’e dönüştürülürken performans gecikmesi

Hatalar

(CELLSNET-44092) - Kiril karakterleri içeren Hyperlink.Address okuma sorunu

(CELLSNET-44090) - pivot tablolu XLSB dosyası v8.6.2’de bozuluyor

(CELLSNET-44073) - HtmlHiddenColDisplayType.Remove ile HTML’e dönüştürme boş Grafik oluşturuyor

(CELLSNET-43917) - Elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken metin kırpıldı

(CELLSNET-43914) - Elektronik tablo PDF olarak işlenirken metin kutudan taşar

(CELLSNET-44111) - Çince karakterler içeren köprü adresi düzgün bir şekilde dönüştürülmüyor

(CELLSNET-44080) - Cells metni, PDF’e dönüştürme sırasında hafifçe sağa kaydırıldı

(CELLSNET-44125) - Bir Excel belgesi için PDF’e kaydetme başarısız oluyor

(CELLSNET-44117) - Grafiğin başlığı ve açıklaması için yanlış dönüştürme

(CELLSNET-44086) - PDF dosyası içindeki grafiğin yatay ekseni yanlış ölçeklenmiş ve tersine çevrilmiş

(CELLSNET-44079) - PDF’e kaydedilirken grafik açıklamasının bazı girişleri kayboluyor

(CELLSNET-44046) - Chart.ToImage etiket hizalamasını değiştirir

(CELLSNET-44134) - #DEĞER! SUMPRODUCT için ListObject’e dayalı olarak döndürüldü

(CELLSNET-44132) - Formül “#REF!” çıktı dosyasına yeni satırlar eklendiğinde değer

(CELLSNET-44131) - Eklenen satır sayısına bağlı olarak bazı yanlış formüller görünüyor

(CELLSNET-44128) - XLSB’e kaydet =TOPLA(Table[Süt]) gibi formülleri sonlandırır

(CELLSNET-44082) - Aspose.Cells, kaydetme sırasında gizli stilleri gösteriyor

(CELLSNET-44081) - İki çalışma kitabı birleştirildiğinde bozuk bir dosya oluşuyor

(CELLSNET-44076) - Çalışma Kitabı XLS dosyasını açtığında ListObject.ListColumns[i].Name yanlış

(CELLSNET-44028) - Veri>Tümünü Yenile düğmesi tıklandığında Pivot Tablo yenilenmiyor

(CELLSNET-43084) - Bir sayfa kopyalanırken çıktı dosyası bozuluyor

(CELLSNET-43083) - Adlandırılmış hücreye yapılan başvuru geçersiz “#Ad?” bir sayfayı kopyalarken

(CELLSNET-42114) - xml’den XLSX’e dönüştürülürken karşılaşılan sorunlar

(CELLSNET-41886) - Yeniden boyutlandırılmış ListObject ile grafik güncellenmiyor

(CELLSNET-41492) - Büyük miktarda doğrulama

İstisnalar

(CELLSNET-44097) - Workbook.Save’de giriş dizesi doğru biçimde değildi

(CELLSNET-44099) - CalculateFormula istisna oluşturuyor

(CELLSNET-44127) - PDF dosya/bellek akışına kaydetmek istisnaya neden oluyor

(CELLSNET-44085) - ODS yüklenirken System.Exception

(CELLSNET-43720) - Çalışma Kitaplarını Pivot Tablolarla birleştirirken Bilinmeyen Alan hatası

2) Aspose.Cells Izgara Süit

Diğer İyileştirmeler ve Değişiklikler

Hatalar

(CELLSNET-44123) - System.Collections.Specialized.BitVector32 oturum durumu serileştirilemiyor

(CELLSNET-44108) - Worksheet.RemoveColumn/RemoveRow GridDesktop’ta çalışmıyor

(CELLSNET-44105) - GridWeb’de odağı değiştirmeden Kaydet düğmesine tıklamak, dışa aktarılan DataTable’daki hücre içeriğini güncellemez

(CELLSNET-44104) - OnCellClickOnAjax olayının kullanılması, düzenlenebilir hücreden tuşlar düğmesiyle gezinmeyi imkansız hale getirir

(CELLSNET-44100) - GridDesktop Çalışma Sayfasını uzaklaştırmak, içeriğin sol üst köşede küçülmesine neden oluyor

İstisnalar

(CELLSNET-44107) - GridDesktop’ta Sütun Eklemede istisna oluştu

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

ImportTableOptions.IsHtmlString özelliğini ekler.

Veri tablosundaki dize değerinin html etiketleri içerip içermediğini gösterir.

Workbook.CreateBuiltinStyle(BuiltinStyleType type) yöntemini ekler.

Verilen türe göre yerleşik stil oluşturur.

Eski Cells.End özelliği.

Bunun yerine Cells.LastCell özelliğini kullanın.

Cells.ImportGridView(GridView gridView, int firstRow, int firstColumn,ImportTableOptions options) yöntemini ekler.

Seçeneklerle birlikte bu hücrelere bir kılavuz görünümü aktarır

ImportTableOptions.ConvertGridStyle özelliğini ekler.

Izgara görünümü stilinin hücrelere uygulanıp uygulanmayacağını gösterir.

Eski Cells.ImportGridView(GridView gridView,int firstRow,int firstColumn, bool insertRows, bool convertStringToNumber, bool convertStyle) yöntemi.

Cells.ImportGridView(GridView gridView, int firstRow, int firstColumn,ImportTableOptions options) kullanın.

LoadDataOption.OnlyVisibleWorksheet özelliğini ekler.

Yalnızca görünen çalışma sayfasının verilerini yükler.

Eski Worksheet.CopyConditionalFormatting yöntemi.

Bunun yerine Cells.CopyRows() veya Range.Copy() yöntemini kullanın.