Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for .NET 16.10.0 Sürüm Notları

1) Aspose.Cells

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-44374Yalnızca xml haritasıyla ilgili bazı sütunlardan oluşan bir dizi tanımlayarak xml haritasını içe aktarınYeni özellik
CELLSNET-44701API, DIV etiketini içeren satırı stil ekranıyla gizler: yokArtırma
CELLSNET-44700API, display:block stiline sahip DIV etiketleri arasındaki içeriği içe aktarmazArtırma
CELLSNET-44699API, HTML’in DIV etiketleri arasındaki içeriği içe aktarmazArtırma
CELLSNET-44304PivotTable.GetCellByDisplayName, 256. alan üzerindeki herhangi bir şey için null değerini döndürürArtırma
CELLSNET-44808Tablo veya ListObject’teki formül yeni satırlarla yayılmıyorArtırma
CELLSNET-44719Workbook.Worksheets.ExternalLinks aynı listeyi döndürmezArtırma
CELLSNET-44721Ortaya çıkan elektronik tablo MS Excel’e yüklenemezBöcek
CELLSNET-44695HTML’den yükle, stil bloğundaki kalın stili yok sayarBöcek
CELLSNET-44779D5 hücresinin hesaplanan değeri yanlışBöcek
CELLSNET-44775Excel’den PDF’e Dönüştürme - PDF çıktı dosya biçimindeki sayfa sayısı arttıBöcek
CELLSNET-44771Excel’i PDF’e dönüştürürken metin kaybıBöcek
CELLSNET-44733Görüntüde daha az sütun genişliği nedeniyle gizli metin oluşturulduBöcek
CELLSNET-44768Grafik başlığı dinamik olarak değişmiyorBöcek
CELLSNET-44763MS Office’te İbranice dil paketi kullanılarak tanımlanan grafik, görüntüye doğru şekilde aktarılmıyorBöcek
CELLSNET-44730Yaslanmış liste, PDF çıktısında düzgün görüntülenmiyorBöcek
CELLSNET-44729Excel’deki numaralı listeler, PDF’e dışa aktarılırken düzgün görüntülenmiyorBöcek
CELLSNET-44720Çıkışta yay uçları yuvarlak değil kare PDFBöcek
CELLSNET-44715API, Pasta Grafiğinin Dilim rengini Yok olarak döndürürBöcek
CELLSNET-44804Adı ‘#’ karakteri içeren başka bir çalışma sayfasına köprü içeren çalışma kitabı bozuluyorBöcek
CELLSNET-44791Basit yükleme ve kaydetme işleminden sonra nesne konumlandırma değişiklikleriBöcek
CELLSNET-44772“file:///” veya benzerini ekleyerek köprülerle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-44769Çalışma kitabı Aspose.Cells API’leri tarafından işlendiğinde koşullu biçimlendirme bozuluyorBöcek
CELLSNET-44767Cell, adlandırılmış stil uygulanırken gölgeleme otomatik olarak uygulanırBöcek
CELLSNET-44759Köprü yeni bir yoruma eklenemezBöcek
CELLSNET-44758Mevcut bir yoruma köprü eklenemezBöcek
CELLSNET-44756Çalışma kitabı kaydedildikten sonra metin kutusu silindiBöcek
CELLSNET-44755Bir aralığı/sütun başka bir çalışma sayfasına kopyalandıktan sonra Excel çöküyorBöcek
CELLSNET-44754Aspose.Cells, hücrelerin formüllerini alırken tek bir alıntı almıyorBöcek
CELLSNET-44751E-tablo, basit açma ve kaydetme işleminden sonra bozuluyorBöcek
CELLSNET-44743Hücre yorumu içine köprü ekleme çalışmıyorBöcek
CELLSNET-44735Özel karakterli harici bağlantının güncellenmesiyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-44731# Dinamik olarak enjekte edilen YÜZDEBİRLİK işlevi için AD hatası
Böcek
CELLSNET-44726Satırların kopyalanması/eklenmesi, çıktı Excel dosyasında beklenmeyen kenarlıklara neden olduBöcek
CELLSNET-44642Excel dosyasının yeniden kaydedilmesi varsayılan yazı tipini değiştirirBöcek
CELLSNET-44785Belirli bir dosyayı açarken NullReferenceException (XLSB)İstisna
CELLSNET-44760SheetRender başlatılırken IndexOutOfRangeExceptionİstisna
CELLSNET-44765Workbook ctor’da System.ArgumentOutOfRangeExceptionİstisna
CELLSNET-44757Kaynak XLSB dosyasını açarken System.NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-44750İstisna: “Geçersiz sütun dizini.” bir çalışma sayfasını görüntü dosyasına dönüştürürkenİstisna
CELLSNET-44742System.FormatException: Giriş dizesi, Workbook ctor’da doğru biçimde değildiİstisna

2) Aspose.Cells Izgara Süit

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-44724Aspose.Cells.GridWeb’de Özel İşlevleri DestekleyinYeni özellik
CELLSNET-44784Kopyalama işlemi, kopyalanan değeri orijinal hücreden kaldırarak Kesme işlemi gibi davranırBöcek
CELLSNET-44777Köprü hücresi silinirken kilitleniyor Aspose.Cells.GridDesktopBöcek
CELLSNET-44776Köprü ekleme ve ardından içerik menüsü yoluyla düzenleme ve kaldırma GridDesktop’u çökertiyorBöcek
CELLSNET-44774Yanlış formül uygulama çökmesine neden oluyor - Aspose.Cells.GridDesktopBöcek
CELLSNET-44748Doğrudan formül çubuğuna formül yazmaya başladığımızda GridDesktop çöktüBöcek
CELLSNET-44739Aspose.Cells katıştırılmış lisansı bulabilir ancak Aspose.Cells.GridDesktop bulamazBöcek
CELLSNET-44738Satırlar için Otomatik Filtre etkinleştirilemiyorBöcek
CELLSNET-44753GridDesktop hatalı biçimlendirilmiş bir elektronik tablo ML yüklerken takılıyorBöcek
CELLSNET-44773“Yorum Ekle” bağlam menüsü öğesini kullanırken istisnaİstisna
CELLSNET-44782IndexOutOfRangeException, GridDesktop’ta satır eklerkenİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Shape.Reflection özelliğini ve ReflectionEffect sınıfını ekler

Grafik öğesi veya şekli için yansıma efektini temsil eder.

Shape.Glow, GlowEffect.Size ve GlowEffect.Transparency özelliklerini ekler

Grafik öğesi veya şekli için parlama efektini temsil eder.

LightRigType.None numaralandırması ekler

Hiçbir aydınlatma ayarını temsil etmez.

Shape.ShadowEffect özelliği ekler

Grafik öğesi veya şekli için gölge efektini temsil eder.

ExternalLink.IsVisible özelliğini ekler

Harici bağlantının görünür olup olmadığını gösterir.

Shape.ThreeDFormat özelliğini ve ThreeDFormat sınıfını ekler

Şeklin 3 boyutlu biçimini alır ve ayarlar.

PresetCameraType numaralandırmasını ekler

Konum dahil tüm kamera özelliklerini ayarlamak için farklı algoritmik yöntemleri temsil eder.

LightRigDirectionType sıralaması ekler

Hafif teçhizat yön tipini temsil eder.

BevelType sıralaması ekler

3B’de bir şekle uygulanabilen bir eğim türü için hazır ayarı temsil eder.

XmlMapCollection.Add(string url) yöntemini ekler

Bir XML dosyasının URL’sine/yoluna göre bir XmlMap ekler.

ShapeCollection.AddWordArt() yöntemini ve PresetWordArtStyle sıralamasını ekler

MS Excel 2007’den bu yana önceden ayarlanmış WordArt’ı ekler.

FontSettingCollection.SetWordArtStyle() yöntemini ve FontSetting.SetWordArtStyle() yöntemini ekler

Önceden ayarlanmış WordArt stilini şeklin metnine ayarlar.

Cells.LinkToXmlMap(string mapName, int satır, int sütun, dize yolu) yöntemini ekler

Bir xml haritasına bağlantı.

ListColumn.Formula özelliğini ekler

Liste sütununun formülünü alır ve ayarlar.

GridWeb.CustomCalculationEngine özelliğini ve GridAbstractCalculationEngine sınıfını ekler

Aspose.Cells.GridWeb’in varsayılan hesaplama motorunu genişletmek için kullanıcının özel hesaplama motorunu temsil eder.


 
 Türkçe