Aspose.Cells for .NET 16.11.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-44702MINIF ve MAXIF işlevlerini desteklerYeni özellik
CELLSNET-44864Elektronik tablodaki web bağlantıları, GridWeb’in yüklendiği sayfada açılırYeni özellik
CELLSNET-44810Çalışma Kitabı akıştan yüklendiğinde UpdateLinkedDataSource() çalışmıyorArtırma
CELLSNET-44877acwmain.js’de kullanımdan kaldırılmış .size() işleviArtırma
CELLSNET-44801“Enter” tuşuna basıldığında MS Excel davranışını taklit edinArtırma
CELLSNET-44793Yanlış parametrelere sahip bir formül eklerken (geçersiz formül) tekrar formüle odaklanınArtırma
CELLSNET-44847GetPivotData işleviyle ilgili performans sorunuVerim
CELLSNET-44832Çalışma sayfası sayfalarını hesaplaması uzun süren SheetRender.PageCount sorunuVerim
CELLSNET-44861Range.Copy() yöntemi, büyük Excel aralıkları için donuyorVerim
CELLSNET-44854Çalışma Kitabı adları Adlandırılmış Aralığa eklendiğinde elektronik tablo bozuluyorBöcek
CELLSNET-44852HTML Excel’e dönüştürülürken RTL yönü LTR olarak değiştirildiBöcek
CELLSNET-44846PivotTable, RefreshData çağrısından sonra filtreleri kaybediyorBöcek
CELLSNET-44823Veri kaynağı Adlandırılmış Aralık olarak değiştirildikten sonra Pivot Tablo yenilenemiyorBöcek
CELLSNET-44814PivotTable.CalculateData() çağrısı, 1 veri sütunu olduğunda çökmeye neden oluyorBöcek
CELLSNET-44799Excel dosyası açılıp yeniden kaydedildikten sonra bozukBöcek
CELLSNET-44790Sütun genişlikleri, satır yükseklikleri ve kelime kaydırma vb. için CSS stili yok sayıldı (HTML’den Excel’e)Böcek
CELLSNET-44786TD ve TH hücrelerinde yazı tipi ağırlığı ve metin hizalama sorunuBöcek
CELLSNET-44448PivotTable içeriği, PDF çıktısında doğru şekilde gösterilmiyorBöcek
CELLSNET-44892Çalışma Kitabı için kültür ayarları, Chart.ToImage kullanan Chart DataLabels için geçerli değildirBöcek
CELLSNET-44809Harici aralıklara sahip SUMPRODUCT işlevi ‘#REF!’ ile sonuçlanır. hataBöcek
CELLSNET-44818Çalışma sayfası resme dönüştürülürken hücredeki uzun değerler ‘#’ dizesi olarak işleniyorBöcek
CELLSNET-43623Dönüştürülen dosyanın boyutuyla ilgili sorun (Excel’den PDF’e Dönüştürme)Böcek
CELLSNET-43439Nispeten daha küçük bir Excel dosyasından çıktı PDF dosya boyutunda önemli artışBöcek
CELLSNET-44842Bir grafik resme dönüştürüldüğünde etiket eksikBöcek
CELLSNET-44806Grafikteki trend çizgisi, PDF çıktısında iyi görünmüyorBöcek
CELLSNET-44737SheetRender.ToImage: Grafik, altındaki satırla çakışıyorBöcek
CELLSNET-44885Formül, çalışma kitabının hesaplanmasından sonra _xlfn öneki alırBöcek
CELLSNET-44884Çalışma sayfası adı " veya " olduğunda yeniden kaydetme işlemi elektronik tabloyu bozuyorBöcek
CELLSNET-44880Aspose.Cells API’leri tarafından oluşturulan bozuk çıktı dosyasıBöcek
CELLSNET-44879Şekiller aynı sırada değil (orijinal şekillerin z sırası konumuna göre)Böcek
CELLSNET-44869Görüntüyü üstbilgiden/altbilgiden kaldırmak belgeyi bozarBöcek
CELLSNET-44868Bir şeklin arka plan resmini değiştirmek, çıktı XLS dosyasını bozarBöcek
CELLSNET-44866TextBox’tan satır aralığı, basit yeniden kaydetme ile kayboluyorBöcek
CELLSNET-44830ThreeDFormat.TopBevelWidth ve TopBevelHeight uygulanmıyorBöcek
CELLSNET-44827Aç ve Kaydet belgesi bozuk dosya oluşturuyorBöcek
CELLSNET-44817Harici Bağlantının veri kaynağının ve AbsPath’in güncellenmesiyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-44703Kaynak Excel dosyası açılıp yeniden kaydedildiğinde Grafik Verisi etiketlerinin ve Açıklamanın yazı tipi değiştirildiBöcek
CELLSNET-44878GridHyperlink adresi güncellenemiyorBöcek
CELLSNET-44857Resim URL’si doğru değilse köprü için alternatif metin ayarlayınBöcek
CELLSNET-44856GridHyperlinkCollection sınıfıyla hücre referansı aracılığıyla köprüye erişim mümkün değildirBöcek
CELLSNET-44841Eski API’ler Visual Studio’da tanımlanmadıBöcek
CELLSNET-44840Otomatik Filtre Açılır Menüsünün genişliği seçim yapmak için çok küçükBöcek
CELLSNET-44805Grafikteki trend çizgisi iyi çalışmıyor - Aspose.Cells.GridDesktopBöcek
CELLSNET-44798Yalnızca belirli aralık/sütunlar yerine tüm sütunlara otomatik filtreler uygulanırBöcek
CELLSNET-44797GridDesktop’un RowFiltededEvent’i asla gerçekleşmezBöcek
CELLSNET-44796Filtreden kaynaklanan gizli satırlar, filtre kaldırıldıktan sonra da gizli kalırBöcek
CELLSNET-44792XLSM şablonu dosyasındaki bazı biçimlendirme öğeleri doğru şekilde içe aktarılmıyorBöcek
CELLSNET-44783GridDesktop.Button tıklama olayı hiçbir zaman %200 yakınlaştırmada tetiklenmezBöcek
CELLSNET-44745Aspose.Cells.GridDesktop: Bağlam menüsünde Yapıştır her zaman devre dışıdırBöcek
CELLSNET-44698GridWeb kontrolü, sola sürüklerseniz sütun kaybolurBöcek
CELLSNET-44886HTML olarak kaydet, NullReferenceException’a neden oluyorİstisna
CELLSNET-44875PulseSecure kaydedilirken istisna_Fiyat listesi_DÜZ BİR DOSYA_Kasım 2016_ 102816_v1.0.xlsx Excel dosyasını HTML’eİstisna
CELLSNET-44874PulseSecure kaydedilirken istisna_Fiyat listesi_DÜZ_DOSYA_ Oct2016.xlsx Excel dosyasından HTML’eİstisna
CELLSNET-44873PulseSecure kaydedilirken istisna_Fiyat listesi_Kasım 2016_102816_ v1.0.xlsx Excel dosyasından HTML’eİstisna
CELLSNET-44872PulseSecure kaydedilirken istisna_Fiyat listesi_Ekim 2016_093016_ v1.xlsx Excel dosyasından HTML’eİstisna
CELLSNET-44882Bilimsel gösterimdeki değer istisna atıyorİstisna
CELLSNET-44849Belirli XLS’den XLSX’e dönüştürülürken istisna atılıyorİstisna
CELLSNET-44898FileFormatUtil.DetectFileFormat kullanılırken yığın taşmasıİstisna
CELLSNET-44834Workbook.Save çağrılırken NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-44836System.ArgumentOutOfRangeException at Hyperlinks.RemoveHyperlinkİstisna
CELLSNET-44795Satır silinirken Random System.ArgumentExceptionİstisna
CELLSNET-44782IndexOutOfRangeException, GridDesktop’ta satır eklerkenİstisna
CELLSNET-44781IndexOutOfRangeException, GridDesktop’ta satırları silerkenİstisna
CELLSNET-44770Hata: Nesne başvurusu, bir değer ekledikten sonra bir nesnenin örneğine ayarlanmadıİstisna
CELLSNET-44725JavaScript çalışma zamanı hatası: Nesne, ‘fireEvent’ özelliğini veya yöntemini desteklemiyorİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Workbook.AbsolutePath özelliğini ekler

Dosyanın Mutlak yolunu alır ve ayarlar. Yalnızca harici bağlantılar için kullanılır.

GlobalizationSettings sınıfını ve WorkbookSettings.GlobalizationSettings özelliğini ekler

Genelleştirme ayarlarını alır ve ayarlar.

Eskimiş Cell.GetConditionalStyle() yöntemini kaldırır

Bunun yerine Cell.GetConditionalFormattingResult() yöntemini kullanın.

Eski Cells.MaxDataRowInColumn(int sütun) yöntemini kaldırır

Bunun yerine Cells.GetLastDataRow(int) yöntemini kullanın.

Eski PageSetup.Draft özelliğini kaldırır

Bunun yerine PageSetup.PrintDraft özelliğini kullanın.

Eski AutoFilter.FilterColumnCollection özelliğini kaldırır

Bunun yerine AutoFilter.FilterColumns özelliğini kullanın.

Style yapıcısını geçersiz kılar ve CellsFactory sınıfını ekler

Bunun yerine CellsFactory.CreateStyle() yöntemini kullanın.

Eski TickLabels.Rotation özelliğini kaldırır

Bunun yerine TickLabels.RotationAngle özelliğini kullanın.

GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(GridCell cell) yöntemini ekler

Hücrenin Köprü nesnesini alır. Hücrenin Hyperlink’i yoksa, null değerini döndürür.

GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(int satır,int sütun) yöntemini ekler

Hücrenin Köprü nesnesini alır. Hücrenin Hyperlink’i yoksa, null değerini döndürür.