Aspose.Cells for .NET 8.9.2 Sürüm Notları

1) Aspose.Cells

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-44274Elektronik tabloları PDF’e dönüştürürken TTE yazı tipini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-42277PDF oluşturmada özel karakterler kullanınArtırma
CELLSNET-44630DataGrid’den (.NET) veri alırken Numbers biçimlendirmesi (DateTime) kaybolduArtırma
CELLSNET-44626CopyRows ile kopyalanan grafik, Grafik Veri Aralığı’ndaki kaynak çalışma sayfasına hala başvuruyorArtırma
CELLSNET-44619Tarih Dizisini Tarih Biçimine DönüştürArtırma
CELLSNET-44625Colspan as 2, HTML yükleme ve dönüştürme süresini önemli ölçüde artırırVerim
CELLSNET-44338Elektronik tabloları PDF’e dönüştürürken performans düşüşüVerim
CELLSNET-44610HTML, XLSX’e dönüştürülürken kalın özellik kaybolduBöcek
CELLSNET-44609HTML’den XLSX’e dönüştürülürken içeriğin yönü değiştirildiBöcek
CELLSNET-44608HTML, XLSX’e dönüştürülürken kenarlıklar eksikBöcek
CELLSNET-44607HTML, XLSX’e dönüştürülürken Cell gölgelendirme eksikBöcek
CELLSNET-44606HTML, XLSX’e dönüştürülürken içerik eksikBöcek
CELLSNET-44605HTML’in XLSX’e yanlış dönüştürülmesiBöcek
CELLSNET-44579MHTML - XLS/XLSX boş belge olarak geri geliyorBöcek
CELLSNET-44572Aynı belgede bir çalışma sayfasına başvuran köprülerle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-44617SumProduct formülü doğru hesaplanmamışBöcek
CELLSNET-44604XLS’den Pdf/A’ya dönüştürme işleminden sonra eksik metinBöcek
CELLSNET-44603Elektronik tabloları PDF’e dönüştürürken hücre içeriğinin üst kenarlığa dokunmasıyla dikey hizalama sorunuBöcek
CELLSNET-44602E-tablolar PDF’e dönüştürülürken önünde $ işareti bulunan değerlerle yatay hizalama sorunuBöcek
CELLSNET-42715PDF’de kayıp yazı tipleriBöcek
CELLSNET-44637CalculateTextSize’ın sonucu, bir TextBox’taki metin yeni satırlar içeriyorsa her zaman varsayılan yüksekliktir.Böcek
CELLSNET-44635Sample2.xlsx dosyasında grafik doğru değil (Excel’den PDF’e dönüştürme)Böcek
CELLSNET-44634Sample2.xlsx dosyasındaki Veri Tabloları doğru değil (Excel’den PDF’e dönüştürme)Böcek
CELLSNET-44633Sample1.xlsx dosyasındaki Veri Tabloları doğru değil (Excel’den PDF’e dönüştürme)Böcek
CELLSNET-44623Değiştirilmiş radar grafik işaretçisi PDF’e düzgün şekilde dönüşmüyorBöcek
CELLSNET-44601Grafikten görüntüye oluşturmada yatay eksen etiketleri eksikBöcek
CELLSNET-44570İşlenen PDF dosyasında WordArt şeklinin biçimlendirmesiyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-44655Hizalama bir TextBox içinde çalışmıyorBöcek
CELLSNET-44646Aspose.Cells API’leri tarafından işlendikten sonra dosya bozuk (köprü ile normal metin olur)Böcek
CELLSNET-44639Sunum slaydının XLS’e yeniden gömülmesi, çift tıklandığında sunum görünümüyle sonuçlanırBöcek
CELLSNET-44631OleObject of Bitmap türünü yeniden taktıktan sonra “Bu nesne için kaynak uygulama başlatılamıyor” Excel hatasıBöcek
CELLSNET-44629Formül, satırları kopyaladıktan ve formülleri hesapladıktan sonra #REF hatası veriyorBöcek
CELLSNET-44624SpeadsheetML dosyası olarak kaydedilirken tarih biçimi korunmazBöcek
CELLSNET-44618Hücre aralığı eklemek, bazı hücreler için arka planın kaybolmasına neden olurBöcek
CELLSNET-44614XLS e-tabloları için harici veri bağlantılarında yol sorunuBöcek
CELLSNET-44611E-tabloyu özel temayla yeniden kaydetmek, Açık XML SDK’sında hataya neden oluyorBöcek
CELLSNET-44649Özel Hesaplama Motoru, hesaplamanın yalnızca bir kez gerçekleşmesine neden olurBöcek
CELLSNET-44663XLSB dosyası açılırken hata oluştuBöcek
CELLSNET-44657Ortaya çıkan e-tabloda HTML’den XLSX’e dönüştürmeBöcek
CELLSNET-44648HTML, XLSX’e dönüştürülürken içerik eksikBöcek
CELLSNET-44647HTML, XLSX’e dönüştürülürken stil eksikBöcek
CELLSNET-44671Bir TextBox’u tamamen şeffaf yapmak imkansızBöcek
CELLSNET-44662Chart.Calculate() yöntemi grafiği karıştırıyorBöcek
CELLSNET-44665Grafikten resme dönüştürülürken seri eksikBöcek
CELLSNET-44674Eskimiş Shape.LineFormat & FillFormat özellikleri için belirsiz yorumlarBöcek
CELLSNET-44670Çalışma Sayfasına Metin Kutusu eklemenin varsayılan davranışı değiştiBöcek
CELLSNET-44661OLELink değiştirildi (Excel’de içe aktarılan Word tablosu) belgesi, Bağlantıları Güncelleştirdikten sonra hala eski değerleri gösteriyorBöcek
CELLSNET-44659XLS dosyasını yükleyip kaydettikten sonra renkler değişiyorBöcek
CELLSNET-44584Bir HTML dosyası içe aktarılırken System.FormatException oluştuİstisna
CELLSNET-44643Dosyayı açarken atılan istisnaİstisna
CELLSNET-44612CellsException: Cell’de hata: Aspose.Cells ile kaydedilen XLSM yüklenirken O93-Geçersiz formülİstisna
CELLSNET-44600Workbook.Save’de System.ArgumentExceptionİstisna

2) Aspose.Cells Izgara Süit

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-41833Yüzde2 Sayı Formatını kullanırken sorunYeni özellik
CELLSNET-44592GridWeb’in yüksekliği %100 olarak ayarlandığında kapsayıcı için dikey kaydırma çubuğu görünürBöcek
CELLSNET-44576ShowCellEditBox true olarak ayarlandığında imleç hareket etmiyorBöcek
CELLSNET-44575Hücreleri ikinci kez birleştirmek çalışmıyorBöcek
CELLSNET-44555Yüzde biçiminde bir hücrenin değerini ayarlama sorunuBöcek
CELLSNET-44652GridDesktop, WPF uygulamasında kullanıldığında değerlendirme sınırlamalarına sahip değildirBöcek
CELLSNET-44676Sürüm numarasını öğrenmek için acwmain.js dosyasının içine yorum ekleyin veya uygulayınBöcek
CELLSNET-44656Ek boş hücre, yapıştırma satırındaki ilk boş hücrenin sağına eklenirBöcek

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

CopyOptions.ReferToDestinationSheet özelliğini ve Cells.CopyRows(Cells sourceCells, int sourceRowIndex, int targetRowIndex, int rowNumber, CopyOptions copyOptions) yöntemini ekler

Satırları/aralığı kopyalarken hedef çalışma sayfasına (grafik için bir veri kaynağı olarak) başvurup başvurmamayı belirtir. Aralık kopyalanırken ve grafik kaynak sayfaya başvuruyorsa, Yanlış, kopyalanan grafiğin veri kaynağının değişmeyeceği anlamına gelir. Doğru, kopyalanan grafiğin veri kaynağının hedef sayfaya başvurduğu anlamına gelir.

HtmlSaveOptions.FilePathProvider özelliğini ekler

Çalışma Sayfasını html’ye ayrı olarak dışa aktarmak için IFilePathProvider’ı alır veya ayarlar.

IFilePathProvider arabirimini ekler

Dışa aktarılan dosya yolu sağlayıcısını temsil eder.

FontConfigs sınıfını ekler

Yazı tipi ayarlarını belirtir.

FontSourceBase sınıfını ekler

Bu, kullanıcının çeşitli yazı tipi kaynakları belirtmesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.

FileFontSource sınıfını ekler

Dosya sisteminde depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FolderFontSource sınıfını ekler

TrueType yazı tipi dosyalarını içeren klasörü temsil eder.

MemoryFontSource sınıfını ekler

Bellekte depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FontSourceType enumunu ekler

Yazı tipi kaynağının türünü belirtir.

CalculationOptions.Recursive özelliği ekler

Bir hücre hesaplanırken bağımlı hücrelerin özyinelemeli olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirtir ve diğer hücrelere bağlıdır.

Eski CellsHelper.FontDir özelliği

Bunun yerine klasör özyinelemeli ile FontConfigs.SetFontFolder(string, bool) yöntemini kullanın.

Eski CellsHelper.FontDirs özelliği

FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool) yöntemini, bunun yerine yinelemeli klasör ile false olarak kullanın.

Eski CellsHelper.FontFiles özelliği

Bunun yerine FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]) kullanın.

Shape.LineFormat özelliğini geçersiz kılar ve Shape.Line özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine Shape.Line özelliğini kullanın.

Shape.FillFormat özelliğini geçersiz kılar ve Shape.Fill özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine Shape.Fill özelliğini kullanın.

Eski ShapeFormat sınıfı ve Shape.Format özelliği

Lütfen doğrudan Shape.Fill ve Shape.Line özelliklerini kullanın.

ShapeFont sınıfını geçersiz kılar ve TextOptions sınıfını ekler

Lütfen bunun yerine TextOptions sınıfını kullanın.

TextOptions.Fill, TextOptions.Outline ve TextOptions.Shadow özelliklerini ekler

Metnin dolgusunu, dış hatlarını ve gölgesini temsil eder.

FontSetting.ShapeFont özelliğini geçersiz kılar ve FontSetting.TextOptions özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine FontSetting.TextOptions özelliğini kullanın.