Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for .NET 17.02.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-45049Elektronik tabloları CSV biçiminde dışa aktarırken boş satırları ve sütunları kırpınYeni özellik
CELLSNET-45069Çalışma Sayfasını Özelleştirilmiş Koleksiyon nesnesine bağlama (Aspose.Cells.GridWeb)Yeni özellik
CELLSNET-44787SortRange’de geri alma/yineleme özelliği yoktur (Aspose.Cells.GridDesktop)Yeni özellik
CELLSNET-44746Aspose.Cells.GridDesktop: Kes/Kopyala/Yapıştır gerçekleştirirken Geri Al/Yinele işleviyle ilgili sorunYeni özellik
CELLSNET-44230Aspose.Cells.GridDesktop için Bölmeli Bölmeler özelliğiYeni özellik
CELLSNET-44416Verileri DataTable’a aktarırken yinelenen sütun adlarını otomatik olarak yeniden adlandırYeni özellik
CELLSNET-44363Bir çalışma kitabındaki tüm yazı tipi adlarını almak için yardımcı program yöntemiYeni özellik
CELLSNET-42687Elektronik Tabloda kullanılan Yazı Tiplerinin bir listesini alınYeni özellik
CELLSNET-45048Ortaya çıkan PDF dosyası PDFA1B uyumlu değilArtırma
CELLSNET-45099Şelale ve TreeMap çizelgeleri, Series.getValues() değerleri ekran olarak göstermelidirArtırma
CELLSNET-45026CalculateFormula() yönteminin geri dönmesi çok uzun sürüyorVerim
CELLSNET-45071CellsException: Çalışma Kitabı TIFF’e dönüştürülürken bellek yetersizVerim
CELLSNET-45067PDF’e dönüşüm çok uzun sürüyorVerim
CELLSNET-45105CultureInfo Fransızca olduğunda HTML yükleme başarısız oluyorBöcek
CELLSNET-45089HTML’den Excel’e: Excel dosyası bozukBöcek
CELLSNET-45072XLS’den WordArt, HTML’de oluşturulmuyorBöcek
CELLSNET-45053Bazı HTML etiketleri dikkate alınmamış ve bazı içerikler eksikBöcek
CELLSNET-45039HTML Excel’e işlenirken karma stil kuralı dikkate alınmazBöcek
CELLSNET-45036HTML içe aktarılırken ve XLSX’e dönüştürülürken bir etiketten sonraki içerik kırpılıyorBöcek
CELLSNET-45035Bir kısmı GÜÇLÜ etiketler arasında olduğunda tüm hücre içeriği kalın olurBöcek
CELLSNET-45033Cell içeriği içe aktarılırken kırpıldı HTMLBöcek
CELLSNET-44336Html düzgün şekilde XLSX’e dönüştürülemiyorBöcek
CELLSNET-45096CalculateFormula() çağrıldıktan sonra formül sonucu yanlışBöcek
CELLSNET-45093SUMPRODUCT işlevi çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45085PDF’de LOGNORM.DAĞ işlevinin hesaplanan değeri doğru değilBöcek
CELLSNET-44740Özel DateTime deseni GridColumn’a uygulanamazBöcek
CELLSNET-45130Excel dışa aktarma PDF ve Aspose.Cells kullanılarak farklı sonuç PDF olarak kaydedinBöcek
CELLSNET-45095E-tablodaki resim PDF’e dönüştürülmediBöcek
CELLSNET-45075Elektronik tablodaki köprüler PDF’e aktarılmıyorBöcek
CELLSNET-45074Excel’de biçimlendirme sorunu PDF oluşturmayaBöcek
CELLSNET-45070Mono’de e-tablo PDF’e dönüştürülürken 3B Pasta Grafiği görüntülenmiyorBöcek
CELLSNET-41283PDF, Excel’den kaydedildiğinde farklı ve Aspose.CellsBöcek
CELLSNET-41196ToTiff işlevi Sorunları - Ekstra sütun görüntüleniyorBöcek
CELLSNET-41195ToTiff işlevi Sorunları - Veri KaybıBöcek
CELLSNET-45097Grafik, Workbook.Copy’den sonra etiketlerin biçimlendirmesini kaybediyorBöcek
CELLSNET-45084E-tablo PDF’e dönüştürülürken grafik değeri farklıBöcek
CELLSNET-45082Chart9 sekmesindeki grafik, kaynak Excel dosyasını yükleyip kaydettikten sonra değişiyorBöcek
CELLSNET-45066Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken şekiller yatay olarak sıkıştırılıyorBöcek
CELLSNET-45064Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken eksen etiketleri oluşturulmazBöcek
CELLSNET-44842Bir grafik resme dönüştürüldüğünde etiket eksikBöcek
CELLSNET-44410Görüntüye yanlış işlenmiş döndürülmüş şekil grubuBöcek
CELLSNET-45121Excel belgesi yeniden kaydedildikten sonra boşBöcek
CELLSNET-45120Aralık silindikten sonra grafik doğru şekilde hesaplanmıyor/yenilenmiyorBöcek
CELLSNET-45118Elektronik tablo XLSM olarak kaydedildikten sonra bozuluyorBöcek
CELLSNET-45107Çalışma kitaplarını birleştirirken grafikleri birleştirdikten sonra kaybolan metin kutularıBöcek
CELLSNET-45104LinkSource değişikliği, çift girişler oluşturuyorBöcek
CELLSNET-45101Mevcut sınırın stilini değiştirmek işe yaramıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSNET-45094Yükleme ve kaydetme işleminden sonra metin konumu değiştirildi XLSBöcek
CELLSNET-45090Alt bilgi eklendikten sonra çok sekmeli sıralama düzeni kaydedilmediBöcek
CELLSNET-45086Excel dosyasını yeniden kaydettikten sonra görünen Ekstra Onay Kutusu ve “Onay Kutusu” metniBöcek
CELLSNET-45065Basit yükleme ve kaydetme işlemiyle istenmeyen hücre sınırları eklendiBöcek
CELLSNET-45052Dosyayı yükleyip kaydettikten sonra metin konumu değiştirilirBöcek
CELLSNET-44835WebWorksheet.CreateSubtotal yönteminde System.NotImplementedExceptionİstisna
CELLSNET-45068Excel dosyası yüklenirken istisna atılıyorİstisna
CELLSNET-45112Pictures.Clear() çağrıldığında, ardından XLS’i Kaydettiğinde, System.ArgumentOutOfRangeException oluşurİstisna
CELLSNET-45111XLS Kaydetildiğinde, System.ArgumentOutOfRangeException oluşurİstisna
CELLSNET-45108XLSB için Workbook ctor’da System.NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-45103Range.MoveTo() istisna atarİstisna
CELLSNET-45088Bir e-tabloyu PDF dosya biçiminde işlerken istisnaİstisna
CELLSNET-45080HTML dosya biçimi yüklenirken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefona eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen Aspose.Cells destek forumu.

HTMLLoadOptions.AutoFitColsAndRows Özelliği eklendi

Aspose.Cells for .NET API’in bu sürümü, HTML’i nesne modunda içe aktarırken API’in sütunları ve satırları otomatik olarak sığdırıp sığdırmayacağını belirten HTMLLoadOptions.AutoFitColsAndRows özelliğini ekledi. Boole tipi özelliği, varsayılan değer olarak false’a sahiptir; bu, hücre yüksekliklerinin ve genişliklerinin olduğu gibi içe aktarılacağı anlamına gelir, ancak yukarıda belirtilen özellik true olarak ayarlandığında, API, içeriğe göre sütun genişliklerini ve satır yüksekliklerini ayarlamaya çalışır. .

İşte HTMLLoadOptions.AutoFitColsAndRows özelliğinin basit kullanım senaryosu.

 // Create an instance of HTMLLoadOptions

var loadOptions = new HTMLLoadOptions();

// Set the AutoFitColsAndRows property to true

loadOptions.AutoFitColsAndRows = true;

// Create an instance of Workbook and load HTML while passing

// the object of HTMLLoadOptions class created above

var book = new Workbook(dir + "sample.htm", loadOptions);

LoadOptions.WarningCallback & WorkbookSettings.WarningCallback Özellikleri Eklendi

Aspose.Cells for .NET 17.02.0, uyarı geri aramasını almak veya ayarlamak için WarningCallback özelliğini LoadOptions ve WorkbookSettings sınıflarına gösterdi. Geliştiricilerin, uygulamalarında özel uyarılar alabilmeleri için IWarningCallback arabirimini uygulamaları gerekir.

Bir giriş e-tablosu yinelenen adlandırılmış aralıklar içerdiğinde uyarı almak için LoadOptions.WarningCallback özelliğinin basit bir kullanım senaryosunu burada bulabilirsiniz.

 public class WarningCallback : IWarningCallback

{

  public void Warning(WarningInfo warningInfo)

  {

    if (warningInfo.WarningType == WarningType.DuplicateDefinedName)

    {

      Console.WriteLine("Duplicate Defined Names Found as " + warningInfo.Description);

    }

  }

}

Yukarıda tanımlanan özel sınıfın nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmıştır.

 // Create an instance of LoadOptions class

var options = new LoadOptions();

// Set the WarningCallback property to custom class

options.WarningCallback = new WarningCallback();

// Load a sample spreadsheet in an instance of Workbook while 

// passing the object of LoadOptions class as defined above

var book = new Workbook(dir + "sample.xlsx", options);

Cells.TextToColumns Yöntemi Eklendi

Aspose.Cells for .NET API’lerinin son revizyonu, Excel’inkileri taklit etmek için Cells.TextToColumns yöntemini kullanıma sunmuştur.Metni Sütunlara Dönüştür özellik. Excel bu özelliği şu adresten sağlar:Veri Araçları altındaVerisekme. Bir sütunun içeriğini birden çok sütuna bölmek için, verilerin virgül (veya başka herhangi bir karakter) gibi belirli bir sınırlayıcı içermesi gerektiğini lütfen unutmayın.

İşte yeni ortaya çıkan API’in kullanımını gösteren basit bir kullanım senaryosu.

 // Create an instance of Workbook and load a sample

var book = new Workbook(dir + "sample.xlsx");

// Retrieve the cells collection of the first worksheet in the sample

var cells = book.Worksheets[0].Cells;

// Create an instance of TxtLoadOptions

var options = new TxtLoadOptions();

// Specify the separator

options.Separator = ',';

// Split the data in range B2:B4

cells.TextToColumns(1, 1, 3, options);

Workbook.GetFonts Yöntemi Eklendi

Aspose.Cells for .NET 17.02.0, Workbook sınıfı için GetFonts yöntemini kullanıma sundu. Workbook.GetFonts yöntemi, belirli bir elektronik tablonun hücre içeriğini biçimlendirmek için kullanılan tek tek yazı tiplerinin listesini döndürür. Bahsedilen yöntemin dönüş türü, Aspose.Cells.Font sınıfı türünde bir dizidir.

Aşağıdaki kod parçacığı, Workbook.GetFonts yönteminin kullanımını gösterir.

 // Create an instance of Workbook and load a sample

var book = new Workbook(dir + "sample.xlsx");

// Retrieve the list of fonts used in spreadsheet

var fonts = book.GetFonts();

// Iterate the list and write font name

foreach (Aspose.Cells.Font font in fonts)

{

  Console.WriteLine(font.Name);

}

TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn Özelliği eklendi

Aspose.Cells for .NET’in bu düzeltmesi, verileri CSV veya Sekmeyle ayrılmış biçimlere dışa aktarırken Excel’in yaptığı gibi önde gelen boş satırların ve sütunların kırpılıp kırpılmaması gerektiğini belirten TxtSaveOptions sınıfı için Boolean türünde TrimLeadingBlankRowAndColumn özelliğini ortaya çıkardı. Yukarıda belirtilen özelliğin varsayılan değeri yanlıştır. Çalışma sayfasındaki verilerin ilk hücreden, yani A1’den başlamaması durumunda, Excel uygulaması verileri CSV veya Sekmeyle ayrılmış biçimlere dışa aktarırken baştaki boş satırları ve sütunları kaldırır, ancak varsayılan olarak Aspose.Cells API’leri korur dışa aktarılan CSV veya Sekmeyle ayrılmış dosyaların Aspose.Cells API’leri kullanılarak geri alınması gerekiyorsa, veri konumunu korumak için aynı örnek için boş satırlar ve sütunlar.

İşte TrimLeadingBlankRowAndColumn özelliğinin basit bir kullanım senaryosu.

 // Create an instance of Workbook and load a sample

var book = new Workbook(dir + "sample.xlsx");

// Create an instance of TxtSaveOptions

var options = new TxtSaveOptions();

// Set TrimLeadingBlankRowAndColumn property to true

options.TrimLeadingBlankRowAndColumn = true;

// Export to CSV format while removing the leading blank rows & columns

book.Save(dir + "output.csv", options);

BuiltInDocumentPropertyCollection.Revision Özelliği eklendi ve Eskimiş BuiltInDocumentPropertyCollection.RevisionNumber Özelliği eklendi

Lütfen bunun yerine BuiltInDocumentPropertyCollection.Revision özelliğini kullanın.

Shape.TextShapeType Özelliği Eklendi

Shape.TextShapeType özelliği, hazır metin şekli türünü AutoShapeType numaralandırmasında depolanan önceden tanımlanmış türler listesinden alır veya ayarlar.

ExportTableOptions.RenameStrategy Özelliği ve RenameStrategy Numaralandırması Eklendi

Aspose.Cells for .NET 17.02.0, dışa aktarılacak ilk veri satırının yinelenen girişler içerdiği senaryoyla başa çıkmak için, RenameStrategy numaralandırmasıyla birlikte ExportTableOptions.RenameStrategy özelliğini kullanıma sundu. ExportTableOptions.ExportColumnName özelliği true olarak ayarlanırsa API, bir DataTable’ın aynı ada sahip sütunlara sahip olamayacağını belirten istisnaya neden olur. Yapılan yeni değişikliklerle, API, yinelenen sütun adlarına rakam veya harf eklenmesine izin verirken, RenameStrategy numaralandırmasındaki uygun değer, yinelenen sütun adlarının nasıl yeniden adlandırılacağına karar verir.

İşte yeni ortaya çıkan API’leri gösteren basit bir kullanım senaryosu.

 // Create an instance of Workbook

var book = new Workbook();

// Retrieve the cells collection of first worksheet

var cells = book.Worksheets[0].Cells;

// Insert similar values in first row

// These values will serve as column names while exporting to DataTable

cells["A1"].PutValue("Column A");

cells["B1"].PutValue("Column A");

cells["C1"].PutValue("Column A");

// Insert some more data that will serve as first row of DataTable

cells["A2"].PutValue("Value 1");

cells["B2"].PutValue("Value 2");

cells["C2"].PutValue("Value 3");

// Create an instance of ExportTableOptions

var options = new ExportTableOptions();

// Set ExportColumnName property to true so that the 

// first row of worksheet data becomes the columns names of DataTable

options.ExportColumnName = true;

// Set the renaming strategy to Letter, 

// indicating the the API will append letters to duplicate column names

options.RenameStrategy = RenameStrategy.Letter;

// Export the data to DataTable while using the object of ExportTableOptions class

var table = cells.ExportDataTable(0, 0, 2, 3, options);

GridDesktop.DoSplit & GridDesktop.UnDoSplit Yöntemleri Eklendi

Aspose.Cells.GridDesktop for .NET 17.02.0, çalışma sayfasının içeriğini bölmelere bölebilen veya mevcut bölmeleri birleştirebilen iki yeni yöntem sağlamıştır.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin:

 1. Çalışma Kitabında HTML yüklenirken Sütunları ve Satırları Otomatik Sığdır
 2. Aspose.Cells’i kullanarak Metni Sütunlara Dönüştür
 3. Elektronik Tablo veya Çalışma Kitabında kullanılan Yazı Tiplerinin Listesini Alın
 4. Excel Dosyasını Yüklerken Uyarılar Alın
 5. Excel 2016 Grafiklerini Okuyun ve İşleyin
 6. Elektronik tabloları CSV biçimine dışa aktarırken Öndeki Boş Satırları ve Sütunları Kırp
 7. Çalışma Sayfasını GridWeb Kullanarak Özelleştirilmiş Bir Koleksiyon Nesnesine Bağlama
 8. Çalışma sayfası verilerini dışa aktarırken yinelenen sütunları otomatik olarak yeniden adlandırın
 9. GridDesktop Çalışma Sayfasında Bölme Bölmeleri


 
 Türkçe