Aspose.Cells for .NET 17.8 Sürüm Notları

Anahtar Özet Kategori 
CELLSNET-45357 HTML’e dışa aktarma sırasında alt düzeyde ortaya çıkan koşullu yorum türünü devre dışı bırakma seçeneğiYeni özellik
CELLSNET-45330 Resim olarak kaydederken yorumları işle, HTML veya PDFYeni özellik
CELLSNET-45014 Office 2013’ten beri grafiğin style.xml desteğiYeni özellik
CELLSNET-45501 Hem Tasarım Zamanında hem de Çalışma Zamanında GridDesktop’un Varsayılan Stilini Aspose.Cells.Workbook.DefaultStyle’a benzer şekilde ayarlayınYeni özellik
CELLSNET-44243 GridDesktop bileşeninde Tab ile gezinirken kilitli hücreleri atlaYeni özellik
CELLSNET-45517 Paylaşım xlsx dosyası için destek ekleyinArtırma
CELLSNET-45554 Cell Yorum Sunucu tarafında güncellendikten sonra Yorumu İstemci tarafında senkronize edin veya güncelleyinArtırma
CELLSNET-45530 MS Excel çıktı dosyasını açmak için daha fazla bellek (yaklaşık 2 GB) kullanırVerim
CELLSNET-45531 PDF çıktısında şekil metninin konumu yanlış - Excel’den PDF’e dönüştürmeBöcek
CELLSNET-45507 Çıktı Pdf’sinde diyagramlar doğru şekilde oluşturulmadıBöcek
CELLSNET-45477 Sayfadan resme dönüştürmede şekillerin işlenmesiyle ilgili sorunlarBöcek
CELLSNET-45473 Bir XLS dosyasını Aspose.Cells API’leri tarafından HTML olarak kaydederken Metin Hizalama sorunlarıBöcek
CELLSNET-45536 Excel sayfasını Görüntüye dönüştürürken metin kesiliyorBöcek
CELLSNET-45524 Sayfadan görüntüye dönüştürmede şekiller işlenirken fazladan çizgi belirdiBöcek
CELLSNET-45522 Cells ila PDF - altbilgi metni aşağıdakileri içerdiğinde altbilgi kaydırılmıyorBöcek
CELLSNET-45512 Aspose.Cells, Sayfadan görüntü dosyasına işlenirken büyük EMF dosyası oluştururBöcek
CELLSNET-45508 Otomatik sığdırma satırlarından sonra bile veriler kesiliyorBöcek
CELLSNET-45495 Halihazırda imzalanmış belgeye dijital imzalar ekleyinBöcek
CELLSNET-45553 Sonuçlanan PDF’deki grafikte beklenmeyen değerler varBöcek
CELLSNET-45551 PDF dosya biçimine dönüştürülürken görüntü siyah oluyorBöcek
CELLSNET-45547 Mini grafikler çıktı EMF görüntüsünde daha düzgün değilBöcek
CELLSNET-45514 ErrorBar büyük harfleri doğru şekilde oluşturulmazBöcek
CELLSNET-45398 Grafiklerdeki ikincil eksen başlığı yanlış oluşturulduBöcek
CELLSNET-45570 Excel dosyası, Aspose.Cells API’leri aracılığıyla açıp yeniden kaydettikten sonra veri doğrulama aralığı nedeniyle bozukBöcek
CELLSNET-45560 RemoveMacro() yöntemi çağrıldıktan sonra Microsoft Excel’de hata mesajı gösteriliyorBöcek
CELLSNET-45555 Cells.GroupRows isHidden özniteliği iç içe geçmiş gruplarla yanlış görüntüleniyorBöcek
CELLSNET-45552 Bir XLSX dosyasını açarken ve yeniden kaydederken bağlantılı resimler grafiğin içinde çoğaltılıyorBöcek
CELLSNET-45549 Source Xls dosyasını açarken ve kaydederken XLS çıktı dosyası bozukBöcek
CELLSNET-45548 SpreadsheetML AllowFilter öğesi XLSX çıktısında çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45546 ODS dosyasını açarken ve kaydederken hücre verileri eksikBöcek
CELLSNET-45544 Aralığı taşırken, formül yalnızca aralığın ilk hücresine başvuruyorBöcek
CELLSNET-45543 Koşullu olarak biçimlendirilmiş hücrelerin taşınması, biçimlendirmeyi kaldırırBöcek
CELLSNET-45541 Space.xlsx’te H7 - boşluk görüntülenmiyorBöcek
CELLSNET-45540 ref.xlsx’teki H9 değeri kaydedilirken değişirBöcek
CELLSNET-45534 Workbook.Unprotect yöntemi yanlış şifre ile bile çalışıyorBöcek
CELLSNET-45532 Formül çalışmıyorken tam sayı veri doğrulamasına izin verBöcek
CELLSNET-45529 ListObject.Resize biçimi değiştirir ve filtreyi ayarlarBöcek
CELLSNET-45520 SpreadsheetML den yorum alanları doğru açılmıyorBöcek
CELLSNET-45518 Çıktı Excel dosyasındaki Veri Doğrulama çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45509 Gömülü nesneler/resimler Excel’de PDF dönüştürmesine işlenmezBöcek
CELLSNET-45505 Görüntüler ayıklanırken ve yeniden eklenirken bazı şekiller XLS dosyasında yer değiştiriyorBöcek
CELLSNET-45504 Çıktı xlsx dosyasında önde gelen alıntı karakterleri eksikBöcek
CELLSNET-45502 Çalışma kitabı çoğaltma, Excel 2016/2007 için bozuk dosya oluştururBöcek
CELLSNET-45527 Gizli satırlara (donmuş bölmede) grup satırları uygulayarak GridWeb’in düzenlenemez olmasına neden olurBöcek
CELLSNET-45523 GridDesktop’ta bazı gizli satırlar yanlış görüntüleniyorBöcek
CELLSNET-45472 İstisna: Bir XLSX dosyasını PDF dosya biçimine dönüştürürken “Şekilden görüntüye Hata”İstisna
CELLSNET-45550 Kaynak Excel dosyasını açarken System.NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-45526 XLSX dosyasını XLSB dosya biçimine kaydederken istisnaİstisna
CELLSNET-45519 Şablon XLSB dosyasının açılmasıyla ilgili istisna (Office 365 (1707 güncellemesi))İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlSaveOptions.IsExportComments özelliğini ekler

Dosyayı html’ye kaydederken yorumların dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir, varsayılan değer yanlıştır.

HtmlSaveOptions.DisableDownlevelRevealedComments özelliğini ekler

Dosyayı html’ye dışa aktarırken Alt Düzeyde ortaya çıkan koşullu yorumları devre dışı bırakıp bırakmadığınızı belirtir, varsayılan değer yanlıştır.

CustomImplementationFactory sınıfını ekler

Kullanıcının bazı özel durumlar için bazı özel uygulamalarla bileşenin yeteneğini genişletmesi/geliştirmesi için API sağlar. Örneğin, sistemde yeterli bellek olduğunda ancak muhtemelen büyük dosyaları işlemek için yeterli bitişik bellek olmadığında, kullanıcı System.OutOfMemoryException’dan kaçınmak için MemoryStream yerine RecyclableMemoryStream kullanabilir.

CellsHelper.CustomImplementationFactory özelliğini ekler

Hücre bileşeni tarafından kullanılan CustomImplementationFactory örneğini alır/ayarlar.

Workbook.AddDigitalSignature(DigitalSignatureCollection digitalSignatureCollection) yöntemini ekler

Halihazırda imzalanmış bir OOXML elektronik tablo dosyasına (Excel2007 ve sonrası) dijital imza ekler.

ImageOrPrintOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint özelliği ekler

Yazdırılacak bir şey olmadığında boş bir sayfa çıktısı alınıp alınmayacağını belirtir.

GridCell.CreateComment yöntemini ekler

Bir hücre için bir yorum nesnesi oluşturur.

GridCell.RemoveComment yöntemini ekler

Hücrenin açıklama nesnesini kaldırır.

GridCell.GetComment yöntemini ekler

Bu hücrede yorum nesnesi alır.

GridDesktop.DefaultCellFont özelliğini ekler

Hücrenin varsayılan yazı tipini alır veya ayarlar.

GridDesktop.DefaultCellFontColor özelliğini ekler

Hücrenin varsayılan yazı tipi rengini alır veya ayarlar.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin: