Aspose.Cells for .NET 17.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-45614Belirli bir Çalışma Kitabı için hangi Yığın Boyutunun gerekli olduğunu belirlemeYeni özellik
CELLSNET-45649Özel Etiketin yazı tipini ve hücresini Akıllı İşaretleyiciler ile biçimlendirinYeni özellik
CELLSNET-44353MS Excel çalışma kitabında harici kaynakların yüklenmesini kontrol edinYeni özellik
CELLSNET-40787Dönüşümden sonra Değişiklikleri İzlemeyi Kaybet (XLS –> XLSM)Yeni özellik
CELLSNET-45607Cell yorumunu Excel Araç İpucu olarak göster - Aspose.Cells.GridWebYeni özellik
CELLSNET-45559Hisse Fiyat Serisi Etiketi düzgün konumlanmıyorArtırma
CELLSNET-45626İstisna: “Çok fazla giriş var. Dosya(lar)ı birleştirirken ZipOutputStream.Enable Zip64’ü ayarlamayı düşünün”Artırma
CELLSNET-45622FitToPagesWide 1’in neden Tüm Sütunları Tek Sayfaya Sığdırmak için FitToPagesTall 0’ı ayarlaması gerekiyor?Artırma
CELLSNET-45576RecommendReadOnly doğru olduğunda, IsWriteProtected da doğrudurArtırma
CELLSNET-45581GridDesktop son sütunu kaydırmamalıArtırma
CELLSNET-45577GridDesktop son satırı kaydırmamalıArtırma
CELLSNET-45633Hesaplanacak birçok işlevle özel işlev kullanılırken GetRanges performans sorunuVerim
CELLSNET-45592Bazı çizim öğelerinin konumu, Excel’de PDF oluşturmada yanlışBöcek
CELLSNET-45575PDF çıktısında kutudaki gri arka plan eksikBöcek
CELLSNET-45516Excel’de dağıtılmış/dağınık metni PDF işlemeye göre şekillendirinBöcek
CELLSNET-45415Sayfadan Görüntüye oluşturma, hücre referansıyla TextBox’taki Asya yazı tiplerini yok sayarBöcek
CELLSNET-45315Sayfadan Görüntüye oluşturmada şeklin bazı metinleri (etiketleri) eksikBöcek
CELLSNET-45655Sayı kesinlik biçiminin tutulup tutulmayacağını kontrol etmek için tek bir seçenek sağlamakBöcek
CELLSNET-45630HTML “222.xlsx” çıktısı doğru değilBöcek
CELLSNET-45621HTML dosya biçiminde kaydedilirken bir yerine iki görüntü kaynağı oluşturulduBöcek
CELLSNET-45597Sayısal sütunlar için “Metin olarak saklanan sayı”Böcek
CELLSNET-45558MHTml dosyası XLS uzantısıyla kaydedildiğinde, MS Excel XLS dosyasını açarken hatalar gösteriyorBöcek
CELLSNET-45557Dosyayı XLS olarak kaydettikten sonra biçimlendirme kaybolduBöcek
CELLSNET-45556Dosyayı XLS olarak kaydettikten sonra görüntüler kaybolduBöcek
CELLSNET-45538Bir MHTml dosyasını XLS veya MHT’ye kaydederken kaybolan görüntüler ve biçimlendirmeler kaldırılıyorBöcek
CELLSNET-45584PageSetup.GetCommands() kullanıldığında sonsuz döngüBöcek
CELLSNET-45637Üç kısa çizgi “—”, PDF çıktısında boş alan olarak işlenirBöcek
CELLSNET-45612Excel’de PDF’e dönüştürmede kayan çizgilerle (tek, çift alt çizgi) ilgili sorunBöcek
CELLSNET-45608ImageOrPrintOptions.OnlyArea = true olduğunda, veriler bozulurBöcek
CELLSNET-45605Resme dönüştürülürken kısmen eksik karakterlerBöcek
CELLSNET-45571Noktalı çizgilere dönüştürülen varsayılan gri hücre sınırlarıBöcek
CELLSNET-45628Görüntüye dönüştürülürken kelime yeniden adlandırılırBöcek
CELLSNET-45603Chart.Calculate() yöntemiyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-45602Grafikteki trend denklemleriyle ilgili sorunBöcek
CELLSNET-45587Radar tablosu için PDF çıktısında ölçek artırılırBöcek
CELLSNET-45573Grafik görüntüsünde üç basamaklı sayılar yokBöcek
CELLSNET-45569Aspose.Cells aracılığıyla grafikten resim işlenemiyorBöcek
CELLSNET-45563Çizgi çizimi kaynak Excel ile karşılaştırıldığında yanlış Grafik PDFBöcek
CELLSNET-45561Sample.xlsm çalışma sayfasından oluşturulan görüntü SampleCharts doğru değilBöcek
CELLSNET-45441Resme dönüştürüldüğünde grafik açıklaması yanlış konumda işleniyorBöcek
CELLSNET-45643OLE nesnesi, OLE nesne dosyasını açıp düzenledikten sonra boyut değiştiriyorBöcek
CELLSNET-45639SpreadsheetML - Sütundaki gizli özellik çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45638Çalışma sayfasına sütun eklemek bozuk çıktı Excel dosyasına neden olurBöcek
CELLSNET-45636SpreadsheetML - Satırdaki gizli özellik düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45624Özel bir tarih özelliğinin kaydedilmesi, yanlış zamanın yazılmasına neden olurBöcek
CELLSNET-45617Bir XLS dosyasını yükleyip kaydettikten sonra sütun genişliği değişiyorBöcek
CELLSNET-45616Daire grafiği ve Sütun grafiği, yeniden yüklendikten ve yeniden kaydedildikten sonra önemli ölçüde değişirBöcek
CELLSNET-45613Workbook.RemoveUnusedStyles, Tablo stillerinde beklendiği gibi çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45598Akıllı İşaretleyiciler: Atlamalı birden çok grup, genel toplam satırla çakışırBöcek
CELLSNET-45588Excel’in makro dosyasını onarması gerekiyor - Kaldırılan Parça: /xl/vbaProject.bin parçasıBöcek
CELLSNET-45623Fare tıklamasıyla odak ayarlanırken birleştirilmiş hücreler düzenlenemez - Aspose.Cells.GridDesktopBöcek
CELLSNET-45565GridWeb’de gruplandırılmış satırlar/sütunlar kullanma sorunuBöcek
CELLSNET-45537B3 hücresini düzenledikten sonra Görüntü Simgesi kayboluyorBöcek
CELLSNET-45448Grup sütunları GridWeb’de çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45627PivotTable.CalculateData() yöntemi, System.IndexOutOfRangeException’ı atarİstisna
CELLSNET-45610Özet Tablo içeren LoadFilter kullanılarak XLSX okunurken NullReferenceExceptionİstisna
CELLSNET-42702Özet Tablo oluşturulurken “Okunamayan İçerik” hatasıİstisna
CELLSNET-45635Giriş dizesi doğru biçimde değildi - MS Excel dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSNET-45589Öğe zaten eklendi. Sözlüğe girin: ‘Sayfa1’ Anahtar ekleniyor: ‘Sayfa1’İstisna
CELLSNET-45647GridWeb’de “BUDGET RH 3_1.xlsm” açılırken istisna oluşuyorİstisna
CELLSNET-45646XLSM dosyalarını GridWeb’e aktarırken istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HTMLLoadOptions.LoadStyleStrategy özelliğini ekler

Dize değerini sayıya veya DateTime’a dönüştürürken ayrıştırılmış değerler için stil uygulama stratejisini gösterir.

AbstractCalculationMonitor sınıfını ekler

Kullanıcıların formül hesaplamasının ilerlemesini izlemesi için API’ler sağlar.

CalculationOptions.CalculationMonitor özelliğini ekler

Kullanıcının, formül hesaplamasının ilerlemesini izlemek için özel uygulama sağlamasına izin verir.

Enum GridlineType ekler

Kılavuz çizgisi Türünü numaralandırır.

ImageOrPrintOptions.GridlineType özelliğini ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

PdfSaveOptions.GridlineType özelliği ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

Name.GetRanges(bool) ve Name.GetRange(bool) yöntemlerini ekler

Çoğunlukla, mutlak referanslara sahip adlandırılmış aralıklar gibi basit Name nesneleri için, adın referansının tekrar tekrar hesaplanması gerekmez. Dolayısıyla, GetRanges(false)/GetRange(false), ilgili aralık(lar) alınırken Name nesnesini yeniden hesaplamaz ve bu nedenle, bu yöntemler tekrar tekrar çağrılırsa performans önemli ölçüde iyileştirilebilir.

PdfBookmarkEntry.DestinationName özelliğini ekler

Hedefin adını alır veya ayarlar. Varış noktası adı ayarlanırsa, varış noktası bu adla adlandırılmış bir varış noktası olarak tanımlanacaktır.

DataSorter.AddKey() yöntemini ekler

Özel sıralama listesiyle sıralanmış sütun dizini ve sıralama düzeni ekler.

Picture.Copy() yöntemini ekler

Ayarları başka bir resimden kopyalar.

Shape.ToFrontOrBack() yöntemini ekler

Şekli öne getirir veya arkaya gönderir.

Enum ConnectionDataSourceType.Table ekler

Bağlantının veri kaynağı olarak tabloyu temsil eder.

OoxmlSaveOptions.EnableZip64 özelliğini ekler

Gereksiz olsa bile, zip arşivlerini yazarken her zaman ZIP64 uzantılarını kullanın.

PageSetup.SetFitToPages() yöntemini ekler

Çalışma sayfasının yazdırıldığında ölçekleneceği sayfa sayısını ayarlar.

PdfSaveOptions.StreamProvider özelliğini ve ResourceLoadingType numaralandırmasını ekler

Dış kaynak yükleme türünü alır ve ayarlar.

VbaModuleCollection.AddDesignerStorage() ve GetDesignerStorage() yöntemlerini ekler

VBA projesinin tasarımcı depolamasını alır ve ayarlar.

Kullanım Örnekleri

Lütfen Aspose.Cells Wiki belgelerine eklenen yardım konularının listesini kontrol edin: