Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for .NET 18.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-42655Pivot Tablodaki pivot alanları gruplandırmaYeni özellik
CELLSNET-45960Noktayı NumPad’den ondalık ayırıcıya (’,’) değiştirin - Aspose.Cells.GridWebYeni özellik
CELLSNET-45966HTML’den Cells’e geriye doğru dönüştürme sırasında istisna nedeniArtırma
CELLSNET-45976Muhtemelen farklı çerçeveler nedeniyle ODS dosyasını açarken hata, değişken değerler için farklı kesinlik sağlarArtırma
CELLSNET-45981QuotePrefix değerini geçersiz kılmamak için false olarak ayarlanacak StyleFlag özelliğine ekleyinArtırma
CELLSNET-45957Harita grafiğini şablon dosyasında tutma desteğiArtırma
CELLSNET-45941Sayfayı bir çalışma kitabından başka bir çalışma kitabına kopyalarken ActiveX denetimi resme dönüşürArtırma
CELLSNET-45928Veri doğrulama - GridWeb, hata mesajı içeren bir iletişim kutusu göstermelidirArtırma
CELLSNET-45935Workbook.CalculateFormula, hücreye belirli bir değer ayarlarken sonsuza kadar kilitleniyorVerim
CELLSNET-45920Çıktı görüntüsünde “ANAHTAR SÜRÜCÜLER:” metninin altı çizili bozukBöcek
CELLSNET-45939Alt çizginin kesilmesinin yanı sıra metin, sağlanan ekran görüntüsünde gösterildiği gibi yanlış hizalanmışBöcek
CELLSNET-45890Birkaç parça eksik olduğundan bazı şekiller tam olarak işlenmezBöcek
CELLSNET-45878Yeni sürümün çıktı Excel dosyası Microsoft Excel 2016’yı kilitliyorBöcek
CELLSNET-43360HTML ile Excel oluşturmada stil sorunuBöcek
CELLSNET-45979DÜŞEYARA formül hesaplaması düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45949Cell metin hizalaması (karma yazı tiplerine sahip) dönüştürülen görüntüde değiştirildiBöcek
CELLSNET-45940Excel dosyası PDF dosya biçimine dönüştürülürken koşullu biçimlendirme uygulanmadıBöcek
CELLSNET-45896Excel dosyası PDF’e kaydedildiğinde görüntünün etrafında istenmeyen kenarlıklar beliriyorBöcek
CELLSNET-45942Veri etiketi için hücre başvurusu, açma/kaydetme işleminden sonra kayboluyorBöcek
CELLSNET-45923Son eksen etiketi, yani 17 Haziran, grafik görüntüsünde eksikBöcek
CELLSNET-45911Piyasa Riski grafiğinin oluşturulmasında kötü pozisyon ve çizgiBöcek
CELLSNET-45908Grafik oluşturmada hatalı konumBöcek
CELLSNET-45906Grafik oluşturmada eksik etiketBöcek
CELLSNET-45884Sekmede Akıllı Sanat grafiği - çıktı PDF dosya biçiminde koni kenarları pürüzlüBöcek
CELLSNET-45989İletişim kutuları XLSM dosyalarında doğru şekilde kaydedilmiyorBöcek
CELLSNET-45977Worksheet.Protect(ProtectionType.Objects) XLS dosyaları için çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45946Kaydetme sırasında şemada tire bulunan köprü sonlarıBöcek
CELLSNET-45944ConvertToRange() yöntemi, Ad Yöneticisindeki Adları keserBöcek
CELLSNET-45905Çıktı çalışma kitabını, yani “_function plot 2D.xlsx” dosyasını iki kez açmaya çalıştığınızda Excel kilitleniyorBöcek
CELLSNET-45904Çıktı çalışma kitabını iki kez açmaya çalıştığınızda Excel kilitleniyorBöcek
CELLSNET-45959Aspose.Cells.GridWeb kültürü tarih sorunuBöcek
CELLSNET-45929Sütun grubu GridWeb’de çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45926IE 11’de GridWeb’de sekmeler görünmüyor veya kısmen görünüyorBöcek
CELLSNET-45925IE 11’deki GridWeb çalışma sayfasında ofset sorunuBöcek
CELLSNET-45918
”, Aspose.Cells.GridWeb’deki hücre değişikliğinde hücreye gömülür
Böcek
CELLSNET-45914Hücredeki değer doğrulandıktan/güncellendikten sonra formül kayboluyorBöcek
CELLSNET-45912Doğrulama yöntemine göre bir hücre doğrulandıktan sonra hata oluştuBöcek
CELLSNET-45894Muhtemelen iki GridWeb’in yüklenmesi nedeniyle kontroller düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSNET-45987XLSX dosyasının Aspose.Cells API’leri aracılığıyla açılmasıyla ilgili istisnaİstisna
CELLSNET-45951Geçersiz formül, başlangıçta özel durum oluştururİstisna
CELLSNET-45950ODS dosyası yüklenirken istisnaİstisna
CELLSNET-45947İstisna: Geçersiz formül:"=sheet3!#ref!" XLSX dosyasını açarkenİstisna
CELLSNET-45938XLSB dosyalarını açarken System.IndexOutOfRangeExceptionİstisna
CELLSNET-45937XLSX dosyası açılırken System.FormatException oluşuyorİstisna
CELLSNET-45903XLSX’in yüklenmesi StackOverflowException’a neden oluyorİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlSaveOptions.ExportSimilarBorderStyle özelliğini ekler

Kenarlık stili tarayıcılar tarafından desteklenmediğinde benzer kenarlık stilini dışa aktarmanın olup olmadığını gösterir. HTML veya MHT dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun. Varsayılan değer yanlıştır.

Axis.AxisLabels özelliğini ekler

Chart.Calculate() yöntemini çağırdıktan sonra eksenin etiketlerini alır.

Yeni numaralandırma türü ekler: GridValidationType.CustomServerFunction

Özel sunucu tarafı işlev doğrulamasını temsil eder.

ChartType.Map numaralandırması ekler

Harita grafiğini temsil eder.

OleObject.Label özelliği ekler

Bağlantılı Ole Nesnesinin görüntü etiketini alır ve ayarlar.

BuiltInDocumentPropertyCollection.DocumentVersion özelliğini ekler

Dosyanın sürümünü temsil eder.

StyleFlag.QuotePrefix sıralamasını ekler

Stilin QuotePrefix özelliğinin uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

DialogBox sınıfını ekler

İletişim kutusu sayfasını temsil eder.

PdfSaveOptions.DrawObjectEventHandler özelliğini ekler

İşleme sırasında DrawObject ve Bound almak için DrawObjectEventHandler’ı alır ve ayarlar.

DrawObject.Shape özelliğini ekler

Oluştururken ilgili Şekli alır.


 
 Türkçe