Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for .NET 18.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-46045Chart.ToPdf yöntemini kullanırken Pdf Sayfa boyutunu ayarlayınYeni özellik
CELLSNET-45590Histogram oluşturma desteği MS Excel 2016 GrafiğiYeni özellik
CELLSNET-46007MS Excel Çalışma Sayfası nesnesinin (VBA) “FilterMode” özelliğine eşdeğer bir özellik ekleyinYeni özellik
CELLSNET-46026cellModifiedOnAjax - Aspose.Cells.GridWeb’de ek hücre değişikliğini destekleyinYeni özellik
CELLSNET-46013HTML olarak kaydederken yer paylaşımlı içeriği gizleyen yeni çapraz tipArtırma
CELLSNET-45965Geriye dönüştürme sırasında standart LINK öğesini işleyebilmeArtırma
CELLSNET-46032Excel dosyası boşken tek sayfa boş oluşturma PDFArtırma
CELLSNET-46027Excel’den PDF’e oluşturma - Üstbilgi/altbilgi sorunuArtırma
CELLSNET-45970Bir sütunu otomatik sığdırırken, Aspose.Cells, hücre metin kaydırıldığında satır yüksekliğini dikkate almazArtırma
CELLSNET-44985Metni kaydırarak sütunları otomatik sığdırma işlemiyle ilgili sorunArtırma
CELLSNET-42701AutoFitColumns’ kaydırma metni sorunuArtırma
CELLSNET-46005Çıktı PDF dosya biçimindeki farklı sayfalar için yazılar tersine çevrildiBöcek
CELLSNET-45958XLSX’i HTML olarak kaydederken yanlış biçimlendirmeBöcek
CELLSNET-45907Grafiğin oluşturulmasında eksik değerlerBöcek
CELLSNET-46034PivotTable’lar (veri kaynağı harici olan) XLS dosya biçiminden kaldırılamazBöcek
CELLSNET-46016PivotTable yenilendikten sonra Excel dosyası bozuluyorBöcek
CELLSNET-45988“Sample2.xlsx” içindeki Pivot Tablonun yenilenmesi bozuk Excel dosyası oluşturuyorBöcek
CELLSNET-46011Workbook.Calculation, F155 hücresi için yanlış değer veriyorBöcek
CELLSNET-46001DateTime işlevleri hesaplanırken DateTime değerlerinin yanlış değerlendirilmesiBöcek
CELLSNET-46000Hücrelere sığacak şekilde küçült, oluşturulan görüntüde metnin normalden biraz daha küçük olmasını sağladıBöcek
CELLSNET-45998Kenar boşlukları, tüm kenar boşlukları sıfıra ayarlandığında ve OnePagePerSheet doğru olarak ayarlandığında hala oradadır.Böcek
CELLSNET-45990PDF çıktı, optimizasyon türüne göre değişirBöcek
CELLSNET-46053Şablon dosyasındaki grafiği hesaplarken “Giriş dizesi doğru biçimde değildi”Böcek
CELLSNET-46029Özel veri filtrelemeyle ilgili sorunlarBöcek
CELLSNET-46024Eğik çizgi ile OriginalDataSource kaydetme sırasında ters eğik çizgi olarak değiştirildiBöcek
CELLSNET-46018OTS dosyası kaydedilirken resimler ve diyagramlar eksikBöcek
CELLSNET-46003ActiveX ComboBox’taki ListFillRange güncellenmiyorBöcek
CELLSNET-46002PDF çıktısında sayfa başlığı satırları yalnızca ilk sayfada görüntülenirBöcek
CELLSNET-45996A30’da Hata - Yeni satırlar kaldırıldıBöcek
CELLSNET-45995C32’deki Hata - Beyaz boşluk kaldırıldıBöcek
CELLSNET-45968Workbook.CalculateFormula değiştirildi “#REF!” adına?"Böcek
CELLSNET-46031Özel bir sınıfı bağladıktan sonra GridWeb çıktısında sütun eksikBöcek
CELLSNET-46025Aspose.Cells.GridWeb’de veri doğrulaması her zaman başarısız olduBöcek
CELLSNET-46020Bir Excel dosyasını Aspose.Cells.GridWeb’e aktarırken Cell değeri doğru değilBöcek
CELLSNET-46019Aspose.Cells.GridWeb’de şekillerin konumu doğru değilBöcek
CELLSNET-46017Satır veya sütun ekledikten sonra, çalışma sayfası bir satır/sütun ile boşalırBöcek
CELLSNET-46009Değerler ve kontroller, örneğin I13, I14, I15 vb. hücreler düzenlendiğinde kaybolur.Böcek
CELLSNET-45994Doğrulama giriş mesajını GridWeb’de görüntüleBöcek
CELLSNET-45991Alt satıra kaydırmak ve grup düğmesine tıklamak satırları daraltmazBöcek
CELLSNET-45919Bir Excel dosyası içe aktarılırken kontroller (seçenek düğmeleri ve kaydırma çubukları) oluşturulmazBöcek
CELLSNET-45975Cells, L10:L12 aralığında birleştirilemezİstisna
CELLSNET-46008Dosyada geçersiz dize - XLS dosyasını açarken istisna oluşuyorİstisna
CELLSNET-46004XLSX dosyası açılırken “Giriş dizesi doğru biçimde değildi” istisnasıİstisna
CELLSNET-45992Aspose.Cells 18.2: Belirli XLS dosyasının açılması ArgumentOutOfRangeException’a neden oluyorİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlCrossType enum için yeni öğe “CrossHideRight” ekler

HTML çapraz dizeyi görüntüler ve metin üst üste geldiğinde sağ diziyi gizler.

LoadFormat, SaveFormat ve FileFormatType numaralandırmaları için yeni öğe “TSV” ekler

“TabDelimited” ile aynı olan bir TSV(Sekmeyle ayrılmış değerler) dosyasını temsil eder.

Enum ImageType ekler

Görüntünün türünü temsil eder.

MsoTextFrame.RotateTextWithShape ve ShapeTextAlignment.RotateTextWithShape özelliklerini ekler

Metnin şekille birlikte dönüp dönmediğini gösterir.

OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini ekler

Resmin resim formatını alır.

Eski OleObject.ImageFormat ve Picture.ImageFormat özellikleri

Bunun yerine OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini kullanın.

Aşırı yükleme AutoFilter.Refresh (System.Boolean) yöntemi ekler

Tüm gizli satırların dizinlerini alır ve otomatik filtreyi yeniler.

Aşırı yük Cell.GetHtmlString(System.Boolean) yöntemini ekler

Bu hücrede veri ve bazı biçimleri içeren HTML dizesini alır.

BuiltInDocumentPropertyCollection.Language özelliğini ekler

Dosyanın dilini alır ve ayarlar.

Style.SetPatternColor(Aspose.Cells.BackgroundType,System.Drawing.Color,System.Drawing.Color) ekler

Hücrenin desenini ve rengini ayarlar

ChartPoint.XValueType özelliği ekler

Grafik noktasının X değer türünü alır.

ChartPoint.YValueType özelliğini ekler

Grafik noktasının Y değer türünü alır.

Enum PageLayoutAlignmentType ekler

Sayfa düzeni hizalama türlerini temsil eder.

Chart.ToPdf(System.IO.Stream,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType) yöntemini ekler

Grafiğin PDF’ini istenen sayfa boyutuyla oluşturur ve bir akışa kaydeder.

Chart.ToPdf(System.String,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType) yöntemini ekler

Grafiğin PDF’ini istenen sayfa boyutunda oluşturur ve bir dosyaya kaydeder.

PdfSaveOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint özelliği ekler

Yazdırılacak bir şey olmadığında boş bir sayfa çıktısı alınıp alınmayacağını belirtir.


 
 Türkçe